Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnement på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

Norsk flaggVelkommen til Kuldeportalen for Norge. Klikk på det danske flagget øverst på siden for å komme til dansk si

NHO og LO ber fylkesråden om ikke å legge ned kuldelinjen i Tromsø

Etter at det i Kulde og Varmepumper Nr 3 var omtalt at man hadde planer om midlertidig å legge ned kuldelinjen i Tromsø, har det reist seg en protestbevegelse. Bransjeforeningen Ventilasjon, Kulde og Energi, Yrkesopplærings-nemnda, NHO og LO ber fylkesråden for utdanning revurdere beslutningen om nedleggelse av VG2 Kulde- og varme-pumpeteknikk ved Ishavsbyen videregående skole fra høsten 2017.
Man ser at det blir vanskeligere å motivere elevene til å søke et tilbud som har vært midlertidig nedlagt. En videreføring vil gjøre overgangen til VG2 Kuldemontør, Ventilasjonstekniker smidigere og enklere, skriver de til fylket.

Forbud mot fossil fyringsolje er endelig klart

Regjeringen har i 16.juni kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.
 - ­Nå er det på tide å brette opp ermene, for tiden er knapp sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I løpet av to og et halvt år må mange tusen anlegg byttes ut. Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg.
 
Hva innebærer forbudet?
Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

VKEs viktigste oppgaver:
Ventilasjonsutdanning og ny daglig leder


Nytt styre i VKE. Bakre rekke fra venstre: Knut Skogstad, Stein Terje Brekke, Steinar Holm, Sturla Ingebrigtsen og Jens Petter Burud. Første rekke fra venstre: John Akre-Aas, Henning Friis og Pål Haukeland. Foto: VKE

De viktigste temaene vi diskuterte på VKEs årsmøte 4. mai var at vi har fått på plass en fagutdanning innenfor ventilasjonsteknikk, med mulig-heter for oppstart høst 2017. Innstillingen er nå ute på høring, og det er viktig at medlemsbedriftene engasjerer seg og svarer. En slik utdanning har vært ønsket i flere 10-år, sier gjenvalgt styreformann Steinar Holm. Og at Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) fortsetter enga-sjementet med fagutdanning innenfor kuldeteknikk, legger han til.

Ny daglig leder
Et annet viktig tema vi diskuterte var betydningen av å finne en rett person som går inn som daglig leder etter Aud Børset Dellrud. Vi vil se spesielt etter en ventilasjonsfaglig person. Kjølefaget er allerede repre-sentert i VKE med en fagperson, sier Holm. Videre ble det en diskusjon og gjennomgang av erfaringen med at VKE ble medlem i Byggenær-ingens Landsforening (BNL) i januar i fjor, etter at Norsk Teknologi ble lagt ned.VKE består nå av 200 bedrifter med til sammen rundt 3400 ansatte og en årlig omsetning på 7 milliarder kroner.

Steinar Holm fortsetter som styreformann
Steinar Holm fra GK AS som gikk på som styreformann i 2015, ble gjenvalgt for en ny toårs periode. Steinar Holm er utdannet tekniker innenfor energiteknikk, bedriftsøkonomi fra BI og Master of Business Administration (MBA) fra Heriot Watt University.
Pål Haukeland, prosjektleder fra Utstyr og Kjøleservice i Bergen, ble gjenvalgt som styremedlem.
John Akre-Aas, daglig leder Moderne Kjøling AS ble valgt inn som nytt styremedlem, og var tidligere vararepresentant.
Ny varamedlem i styret er administrerende direktør Stein Terje Brekke i Therma Industri. Brekke er utdannet sivilingeniør, maskinteknikk og relaterte fag ved NTNU.
Knut Skogstad, daglig leder Flexit AS, Sturla Ingebrigtsen i GK, Jens Petter Burud, Caverion Norge AS, Henning Friis, daglig leder Luftkvalitet AS og Per Kristian Lange i Johnson Controls (vara) var ikke på valg og fortsetter i styret.

VKE styrker seg på ventilasjonskompetanse



VKE har inngått avtale med Kari Thunshelle, seniorforsker ved Sintef Byggforsk. Thunshelle skal bistå VKE med ventilasjon- og inneklima-kompetanse Kari Thunshelle ( t.v) vil representere VKE i standard-iseringsarbeid, og hun skal jobbe med informasjon til medlemmene om faglige spørsmål og myndighetskontakt. Til høyre avtroppende daglig leder i VKE, Aud Børset Dellrud.

Professor Arne Bredesen ved NTNU nytt æresmedlem av Norsk Kjøleteknisk Forening



NKFs leder Lisbeth Solgaard og Arne Bredesen
Han har vært aktiv både som Styreformann og som Rådets formann. Han har satt sterke spor stor etter seg i foreningen gjennom sitt slagord For kunnskap og vennskap  Dette slagordet har preget foreningens utvikling gjennom mange, mange år og lever fortsatt fint.  Som Arne sier det: Man kan ikke få til et godt samarbeid uten vennskap
Men Arnes egne ord sier vi som deg:Måtte solen skinne på din vei

Begrunnelsen
Arne M. Bredesen har vært en sentral person for utvikling av utdanningen på universitetsnivå innen kuldeteknikken i Norge. Han ble utdannet ved Gustav Lorentzens sitt institutt i 1969, og tok dr. graden der i 1974. Hans vitenskapelige karriere var konsentrert rundt kompressorer med eksperi-mentell virksomhet og utvikling av simuleringsmodeller for forbedring av ventilbevegelse i kompressorer. Dette har avstedkommet mange pro- sjekter med kompressorleverandører.Etter å ha vært ute en periode som direktør i Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt fra 1979 til 1983, har han vært instituttleder, dekan og pådriver av strategiske områder ved NTNU. Han var en av initiativtagerne for å etablere ett nytt studieprogram innen «Energi og Miljø» ved NTNU.Arne var helt sentral under oppbygging av kuldeteknisk kompetanse for gassnæringen i Norge, bla. SPUNG programmet. Han har også vært sentral inn mot departementet og forskningsrådets mange strategiplaner. Sist ved utarbeidelsen av ENERGI21.Han har regelmessig holdt foredrag ved NKF sine årsmøter, som har vært meget gode og godt forberedt.

NTNU -studentene holdt de beste  kjøleforedragene på NKM 2017


Blide studenter
Fra venstre: Håkon Selvnes, Kaia W. Bergqitz-Larsen, Monika Niko-laisen, Maria Byrkjedal Wersland, Silje Marie Smitt og Anja Beate Andersen. Foto: NTNU EPT/Armin Hafner
Norsk kjøleteknisk møte 2017 ble i år arrangert på Clarion Hotel & Kongress i Trondheim. I løpet av det to dagers lange programmet ble det delt ut pris for beste foredrag, som gikk til masterstudenter ved institutt for energi- og prosessteknikk.

Nytt styre I Norsk Kjøleteknisk Forening



Knut Olav Brendøymoen, Ulf Larsen, formann i Teknisk Råd, Odd Harry Hanssen, Armin Hafner, ny nestleder, Lisbeth Solgaard ble gjenvalg som styreleder, Erik Hoksrød og Vegard Klungtveit, ny i Styre. Valgkomiteen legger stor vekt på å et styre som er mest mulig sammensatt med folk fra alle deler av bransjen, noe som gjør styret mer representativt for hele bransjen

NKFs ur til beste elev

Sindre Gruben Olsen (t.v.) fra Fagskolen i Trondheim fikk NKFs ur til årets beste elev. Han er nå ansatt i Therma Industrier.  
Morten Akre Aarnes (t.h.)fikk klokka som beste elev på NTNU. Han holdt innlegget "Urbane mat- og energi-knutepunkter på Kjølemøtet

Rivacold

Bransjens viktig faglærere

Det er disse viktige herrene som bringer ny og dyktig ungdom til faget

(f.v.) Odd Isaksen Ishavsbyens vgs i Tromsø, Paul Spee og, Torbjørn Volstad fra Haram vgs i Brattvåg. Otto Alvestad fra Godalen vgs. Stavanger, Karl Otto Oppegård fra Ringsaker vgs., Vegard Veel fra Malakoff vgs. i Moss, Geir Gotaas og Øyvind Moen fra Fagskolen i Trondheim, Thomas Bergersen fra Ringsaker vgs. og Gunnar Hansen fra Ås vgs. FOK Faglærernes målsetting er

 • Å styrke utdanningen i kulde- og varmepumpefaget
 • Bedre etter og videreutdanningsmulighetene for faglærer
 • Bedre mulighetene for samarbeid mellom faglærere
 • Bedre mulighetene for samarbeid om pedagogisk opplegg

Studentbyen Moholt vant Varmepumpeprisen

Et konsept som gir gevinst ved å tenke områdeutvikling fremfor enkeltbygg, mener juryen om studentbyen som får Varmepumpe-prisen 2017. Energisentralen står sentralt på torget, med glass-vinduer på tre kanter og en godt synlig skjerm som viser energil-everansene.


Varmepumpeprisen: Studentbyen på Moholt i Trondheim er fortettet med fem nye blokker i massivtre. Blokkene holder passivhus-standard og har totalt 632 studen-tboliger. I tillegg er det bygget en barnehage på 2300 m2. Alle forsynes av samme energisentral. Der sørger tre varmepumper for å utnytte alle lokale varmekilder: 23 stk. 250 m dype energibrønner, avløpsvann fra blokkene og solvarmeanlegg på taket av barnehagen.


Fra venstre: Thor Olsen, Kristoffer Abrahamsen og
Kristoffer Laskemoen i AF Energi & Miljøteknikk,
sammen med juryen: Rolf Iver Mytting Hagemoen
fra Novap og Ole Aksel Sivertsen fra Enova.
Foto: Lillian Hjellum.  

De to andre nominerte kandidatene til Varmepumpeprisen var:
Swecos nye kontorbygg: 80 % lavere energibehov enn TEK10
Forsvarsbygg: Mange effektive ammoniakk-varmepumper

SRG

Kristansand ble årets varmepumpekomune

Har spart 90 millioner kroner på Enøk-tiltak i nesten 130 bygg

Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Novap, Arnt Gunnar Flotorp og
Yngvar Einarsmo fra Kristiansand kommune og Ole Aksel Sivert-
sen fra Enova. Foto: Lillian Hjellum. 

Kristiansand kommunen har de siste 10 årene gjort små og store enøk-tiltak i nesten 130 bygg, noe som har redusert energiforbruket med cirka 34 prosent. Kristiansand har investert i energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001.

De to andre nominert kandidatene var:
:Vestby kommune har installert åtte væske-vann varmepumper i kommunale bygg som sykehjem, idrettshaller, skoler og barnehager.
Ullensaker kommune gjennomfører enøktiltak i 23 bygninger gjennom en EPC-kontrakt (Energisparekontrakt). varmepumper, åtte luft-vann varmepumper og tre væske-vann varmepumper. Med dagens energipriser vil Ullensaker kommune hvert år spare ca. 6 millioner når investeringen er tilbakebetalt.

Ventilasjonsfaget får egen opplæringslinje

Neste høst begynner de første elevene veien mot fagbrev i ventilasjonsfaget og de er garantert læreplass Skolen for ventilasjonsfaget er blitt klar på rekordtid; nå venter man bare på Utdanningsdirektoratet og prøveåret blir i 2018, forteller styreleder Steinar Holm i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi. Å få kompetanse inn i bransjen har vært en svært viktig sak helt siden VKE ble startet. Nå kommer ventilasjonsteknikk som et nytt, eget fag på samme måte som kuldemontørfaget, sier Holm. Les mer i Kulde nr 2

Pingvin.Ban

Kjøling - nytt marked for fjernvarmebransjen?

Alle nye forretningsbygg trenger kjøling. Fjernvarmeselskapene må derfor ta stilling til om de vil tilby sine kunder kjøling; eller leve med at bygg etter bygg etableres med lokale løsninger der fjernvarmens rolle er redusert til spisslast. Fjernvarmeselskaper har flere konkurransefortrinn i forhold til andre aktører for å tilby kjøling til sine varmekunder. Ulike teknologier finnes for hvordan dette kan gjøres. De viktigste er:
1.         Varmedrevet ventilasjonskjøling (sorptivkjøling)
2.         Absorpsjonskjøling
3.         Frikjøling
4.         Kompressorkjøling (eventuelt med varmegjenvinning)
Les mer i Kulde nr 2

www.thermocold.no

Novema Kulde vil løse mange problemer med varmepumpekurs


Har satt i gang kursvirksomhet rettet mot byggherrer og entreprenører, konsulenter og rørleggere
Det er en kjensgjerning at 90 prosent av feilene med varmepumper kommer fra feil i vannsiden, også feil gjort under konstruksjon. Bransjen må løfte nivået og unngå kjente feil. Samtidig må det stilles større krav til alle ledd i en leveranse, sier Per Erik Wilsbeck, markedsansvarlig hos Novema kulde AS. Nå kjører de kurs for å øke kompetansen. Les mer i Kulde nr 2

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogram-met skal finne fram til de billigste tiltakene innen sommeren. Les mer i Kulde nr 2

Har du en god varmepumpehistorie?

NOVAP oppfordrer deg til å skryte:
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) jakter personer, firmaer, prosjekter eller kommuner som fortjener ekstra oppmerksomhet – og lisens til å skryte litt.
– Mange gode historier om varmepumper går under radaren, og det er synd for bransjen som helhet, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han håper flere nå tar fram ”amerikaneren” i seg og skryter av egne eller andres prosjekter og konsepter.
– Vi vil gjerne høre om personer og kommuner som utmerker seg også, sier Hagemoen.
Dette er ingredienser i en god varmepumpehistorie
Målet med Varmepumpeprisen og Årets Varmepumpekommune er å vise fram konsepter, prosjekter og personer som bidrar til å løfte bransjen og øke interessen for varmepumper. NOVAP har definert noen krav til hva en god varmepumpe-historie bør inneholde.

For å vinne Varmepumpeprisen må historien handle om:

 • Ny teknologi og nye løsninger som utvider bruksområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige, eller
 • Personer, bedrifter eller prosjekter som bidrar til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskap til varmepumper generelt, eller
 • Aktører som gjennom god prosjektering, gode løsninger og god drift har vist at varmepumper er en pålitelig teknologi

For å bli Årets varmepumpekommune må historien handle om:

 • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse, eller
 • Kommuner som har fått sine innbyggere til å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg, eller
 • Kommuner som har vært med på innovative og nyskapende prosjekter.Er det din tur til å skinne litt ekstra?

Siste frist for å dele historier og foreslå kandidater er 3. februar. Send ditt forslag til novap@novap.no
– Det er lov å nominere prosjekter eller personer som har vært nominert tidligere uten å vinne, opplyser Hagemoen. Vinnerne vil bli presentert under Varmepumpekonferansen 29. – 30. mars 2017. Mer informasjon og program finner du på varmepumpekonferansen.no

Olve Lyngstad Skjerve ble Norges- mester og fikk Medal of Excellence i Yrkes EM

Olve Lyngstad Skjerve fra Trondheim Kulde AS var første norske deltaker i et Yrkes EM for kuldemontører og der gikk han nesten til topps med medal of Exsellence! Og det var bare en måned etter at han ble Norgesmester hvor seks talenter konkurrerte i Yrkes NM om å bli Norges beste kuldemontør. Det ble en kamp om hvert poeng, men Olve Lyngstad Skjerve fra Trondheim Kulde AS stakk til slutt av med seieren. I tillegg til å bli Norgesmester, vant han også billett til deltagelse i både Europamesterskap og Verdensmesterskap

Nytt IKT-verktøy for å finne lærebedrifter

IKT-verktøyet «Finn lærebedrift» skal gjøre det lettere å finne flere lærebedrifter, slik at alle elever kan få tilbud om læreplass. Kuldebransjens utfordring har vært å rekruttere nye lærebedrifter, hittil har veksten i læreplasser blitt tatt av de kuldebedriftene som alltid har vært flinke til å stille opp. Les mer på https://utdanning.no/finnlarebedrift
For skoleåret 2015/2016 fikk 81 av 110 søkere fra Vg2 i kuldefaget læreplass. Men 44 fra Vg2 begynte dessverre ikke i kuldebransjen

Kuldemedieavgift 2017

I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble fremlagt den 6. oktober 2016 ble det foreslått å øke avgiftenpå HFK fra 383 kroner til 428 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Det ble også foreslått å øke CO2-avgifte

 

Nytt tipshefte om varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper.
Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.
Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette
Last ned tipsheftet:
Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Tipshefte-7_Varmepumper_Byggalliansen.pdf

 

Du bruker ikke nødvendigvis mindre strøm med varmepumpe

Statens institutt for for- bruksforskning(Sifo) så i vinter på hvordan bruken av luft-luft varmepumper påvirker energiforbruket. De har funnet at hus-holdninger som anskaffer luft-luft varmepumpe, ikke nødvendigvis sparer energi. I stedet for å hente inn besparelsen på fyr- ingsutgiftene, velger mange å bruke gevinsten i besparelsen som varmepumpen gir, i økt komfort: De viktigste endringene er at folk øker innetemperaturen – kanskje så mye som fra 19 til 23 grader. Mange varmer også opp større deler av boligen og de gjør det i flere av døgnets timer.

Nå er Kina og USA enige om å fase ut HFK

USAs utenriksminister John Kerry snakket med Kinas utsending Zhai Qing under det bilaterale toppmøtet om HFK-medier i Kigali i Rwanda i oktober en avtale om utfasing av HFK kuldemediet. Dog sammen med 195 andre land. Man forventer faktisk en økende bruk av HFK i trå med velstandsutviklingen i utviklingslandene i den første tiden. Om intet gjøres vil man få en global temperaturstigning på 0.4 grader p.g.a. HFK utslipp. Men det blir alvor når både USA og Kina undertegner denne avtalen. Men i Europa er man allerede godt i gang med

De beste varmepumpene

Svenske Folksam har utført tester har testet og sammenliknet 83 varmepumper og i tillegg sett på innmeldte feil på varmepumper. Dette er noe Folksam gjør hvert år, og i rapporten finner du både årets nye modeller og eldre modeller. I årets rapport har Folksam kåret de beste  ellerdet som kalles godt kjøp

26 varmepumper utropes som gode kjøp i 2016.
De resterende 54 varmepumpene får godkjent. Det er ingen av varme-pumpene i testen som får stryk i testen. Nedenfor kan du se hvilke varmepumper som Folksam anbefaler. Les mer i Kulde Nr. 6
Man kan se hele rapporten og vurderingene av alle 83 varmepumpene, på nettsiden til Folksam:

 

Nytt kompendium om CO2 som kuldemedium

Nytt viktig kompendium for alle som arbeider med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og  SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kulde-medium. I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-teknologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klima-soner, og er tatt i bruk over hele verden. På bakgrunn av denne utviklingen, er kompendiet fra 2007 opdatert. Med foreliggende oppdatering og utvidelse er kompendiet a jour per 2016. Norsk Kjøleteknisk Forening har tatt initiativ til og finansiert opp-dateringen med hjelp av noen av brasjens dyktigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik
Boken koster kr 800. For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening koster den kr 400. Boken kan bestilles fra ase.rostad@kulde.biz

Ny global avtale skal redusere bruken av de sterkt klimaskadelige HFK-gassene

197 land er blitt enige om å redusere den globale bruken av de sterke HFK-klimagassene som blant annet brukes i luftkjølingsanlegg, fryse-bokser i butikker og i større kjøle-anlegg over hele verden. Noen HFK-gasser er flere tusen ganger så ster-ke som klimagassen CO2, og bidrar til å øke tempoet på den globale oppvarmingen Dette er en svært viktig. Dette er trolig det enkeltvedtaket som vil gi de største globale utslippsreduksjoner overhodet. Denne avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt. Hvis vi erstatter HFK-gassene med mer energismarte kjøleløsninger, blir klimagevinsten enda større, sier klima- og miljøminister Vidar Helg-sen.

Sorptiv fjernvarmekjøling – nå også i Norge

Når Olav Thon Gruppens kontor-bygg i Oslo står ferdig i 2018, skal bygget som det første i Norge kjøles med fjernvarme. Den miljøvennlige teknologien har i flere år vært benyttet i Sverige med stor suksess.
Hafslund Varme tok initiativet til å introdusere teknologien, for å utnytte overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen om sommeren, når mye av varmen ellers går til spille.

Patrick Skeie ny regjerende mester i Kulde og Varmepumpegolf

2 september var 20 av kulde- og varmepumpebransjen golfere var samlet til den 10 utgaven av Kulde- og Varmepumpegolfen. på Holtsmark Golfbane Det ble konkurrert i to klasser  I klasse 1 skulle det kjempes om tittelen «Kulde- og varmepumpemester i golf».  Deltakerens resultater spriket mye denne dagen. Det var flere av deltakerne som fikk «juling» av Holtsmark svært vakre, men krevende golfbane. 
I klasse 1 fikk Patrick Skeie fra Viessmann Refrigerations Sys-tems dagens beste score og kan nå titulere seg er ny som regjerende mester Kulde og Varmepumpegolf.
I klasse 2 var det Kenneth Kristiansen fra Energima AS som vant.

HFK-nedfasingen blir stadig tøffere,
R404A forbud allerede i 2020.

Nå skal nedfasingen skje mye raskere:
•   1 januar 2020 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med GWP over 2500, og forbudt å etterfylle med nytt kuldemedium (GWP over 2500) på anlegg med kuldemediefylling over 10 kg. Dette rammer R404A og R507.
•   1 januar 2022 blir det forbud mot installasjon av sentraliserte kuldeanlegg med flere moduler der kjølekapasitet er over 40 kW og høyere GWP-faktor enn 150. Forbudet vil ramme anleggsdesign med bl.a. kuldemediene R134a, R407C, R407F, og R410A. Unntak for kaskadeanlegg, der kuldemedium med GWP-faktor lavere enn 1500 (som R134a) tillates i primærkretsen.
•   1 januar 2025 blir det forbudt å selge splitter og luft-luft varmepumper GWP over 750, og fylling under 3 kg. Dette forbudet vil ramme 410A.
 
Norge vil sannsynligvis vedta EUs reviderte F-gassforordning, EU No 517/ 2014 fra 1. januar 2017. Hyppigheten av lekkasjekontroller vil baseres på GWP-faktor og tonn CO2-ekvivalenter, og ikke kg som i dag. Dette gjør det fordelaktig for anleggseiere å velge kuldemedium med lav GWP. Norge forhandler i 2016 om en internasjonal avtale om nedfasing under Montrealprotokollen, og jobber for at denne skal bli så ambisiøs som mulig. Senest 31. desember 2022 skal EU vurdere behovet for ytterligere tiltak på bakgrunn av internasjonale forpliktelser for å redusere utslipp av fluorholdige drivhusgasser. EU skal til 2024 ha faset ned mengden av HFK til 30% av 2015-nivået, hvilket betyr at pris på HFK forventes å stige kraftig og øke med GWP-faktoren.

Hvem blir Norges beste kuldemontør?

Norgesmesterskapet i kuldeteknikk arrang-eres under Yrkes NM 2016, som går av stabelen i Vestlandshallen, Bergen fra 17. - 20. oktober. Bak arrangementet står VKE, og hensikten er å fremme interessen for kulde-faget og øke rekrutteringen til bransjen. Vinneren vil gå videre til Europamester-skapet i kuldeteknikk, og deretter represen-tere Norge under Yrkes VM i Abu Dhabi i 2017. Etter stor interesse for yrkeskonkurransen på Facebook, besluttet arrangementskomiteen å utvide antall deltagere fra fire til seks. Disse er plukket ut på bakgrunn av interesse for faget, talent, og geografisk spredning. Det skriver VKE i en melding på sine hjemmesider.

Årets kandidater er:

Kjetil Bele, Kulde & Elektro AS, Ålesund
Benjamin Kristiansen, Multikulde AS, Bodø
Mathias Lund, Arctic Kulde AS, Spydeberg
Olve Lyngstad, Trondheim Kulde AS, Trondheim
Magnus Lægreid, Sogn Kjøleservice AS, Kaupanger
Lars Rødin, Carrier Norge AS, Sarpsborg
Stort engasjement


Joe Harald Strand ny leder i BFSN

Joe Harald Strand er ansatt i BFSN - Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandører i Norge - og var på plass i foreningen fra 1. september. I en periode utover høsten vil Joe Harald og Arne Dalseng arbeide sammen. 1. november overtar han som foreningens daglige leder.

 

Revidert f-gass forordning på høring

Miljødirektoratet har høringsnotat for innføring av revidert f-gass forordning i Norge. Norsk Varmepumpeforening er positive til at den reviderte forordningen.

Forordningen
skal innføres i Norge fra 1. januar 2017.
Den reviderte forordningen 517/2014 opphever og erstatter forordning 842/2006 som ble implementert i 2010. 

Høringsfristen er satt til 20. oktober 2016. 

Underforordning (EU) nr. 2015/2067 – erstatter (EU) nr. 308/2008

De viktigste foreslåtte endringene
for kulde- og varmepumpe- bransjen er:
•Sertifikater skal ha en gyldighet på 5 år fra utstedelsesdato. Etter dette må sertifikatet fornyes.
•Forhandlere av gass skal føre regnskap over salg og kan kun selge til virksomheter som er sertifiserte iht. forordningen.
•Overgang fra metriske tonn gass til GWP-tonn (tonn basert på globalt oppvarmingspotensial) som måleenhet.
•Det innføres skjerpede rapporteringskrav for importører, produsenter og brukere av gass.
•Produkter og beholdere som inneholder f-gass gasser skal merkes på norsk.

Mer om revidert f-gass forordning og høringsnotat finner du på
Miljødirektorates hjemmesider

Foreløpig seier for kuldefaget i vgs.

Av Stig Rath,  
Bransjesjef Kulde i VKE
Kunnskapsdepartementet vil legge om utdanningen i videregående skole for å få bedre samsvar mellom samfunnets behov og elevenes kompetanse. I slutten av mars ble det kjent at kuldefaget var foreslått tatt ut av den videregående skolen, og redusert til et halvt års kuldeteori i læretiden. Begrunnelsen var for lavt inntak av lærlinger.

Konsekvensene ville være at kuldefaget på Vg2 falle bort og kuldelærerne ville forsvinne.
Nedleggelse av Vg2 kulde vil være dramatisk for rekrutteringen, da kuldelærerne er alene om å markedsføre kuldefaget i skolen. Siden forslaget om nedleggelse av kulde som eget fag, både er en trussel mot jobben til kuldelærerne og rekrutteringen til kuldemontøryrket, har kulde-lærerne og VKE sammen jobbet iherdig for å unngå at kuldefaget fjernes fra den videregående skolen.
Det er to nåløyer som må passeres dersom kuldefaget skal beholde en plass i skolen. Det første var Faglig råd for elektrofag (FREL) og det andre er Utdanningsdirektoratet (Udir). På rådsmøtet til Faglig råd for elektrofag den 14.juni fikk daglig leder Aud Børset og nestleder i VKE styre Knut Skogstad, lov til å komme for å tale kuldefagets sak.

Resultatet er forslag om sammenslåing av kulde og ventilasjon 
Anbefalingen er nå at kuldefaget forblir på Vg2-nivå i skolen, men at det slås sammen med den nye faget ventilasjonsteknikk.  Dårlig inneklima i bygg og boliger ansees som et samfunnsproblem, og opprettelse av faget ventilasjonsteknikk er sentralt for å få fagkompetanse som kan ivareta folks helse i bygg.  Sammenslåing av kulde og ventilasjon er noe kuldelærerne mener vil gagne kuldefaget og rekrutteringen, slik at VKE er positive til denne foreslåtte endringen.

Det aller viktigste
er at fagene vil beholde lærerne med kjernekompetanse på kulde- og ventilasjonsteknikk på skolene, og derved også de viktigste ambassadørene for rekruttering fra Vg1-elektro.

Neste nåløye
Så skal VKE jobbe for at kuldefaget også lykkes gjennom neste nåløye, som er Udir.

Varmepumper i energisystemet – status og muligheter

Beregninger fra NVE viser at varmepumper leverte 15 TWh varme i det norske energisystemet i 2015.

En trendfremskriving basert på de siste års investeringtakt og modellering som tar hensyn til forventet adferd, viser en økning til 18-20 TWh fra varmepumper i 2030.


En ren teknisk-økonomisk modellering viser at det vil være lønnsomt med hele 26 TWh.

Effektiv energiutnyttelse
Varmepumpeteknologi bidrar til effektiv utnyttelse av energi til oppvarm-ingsformål. Varmepumpene som leverer 15 TWh varme, bruker 6,5 TWh strøm, som gir en gjennomsnittlig effektfaktor godt over to.

750-000 varmepumper i drift.
Norge har en svært høy dekningsgrad av varmepumper i forhold til andre land i Europa, med ca 750-000 varmepumper i drift.

Halvparten av norske boliger
Nesten halvparten av norske eneboliger har varmepumper, i hovedsak luft-luft varmepumper. Den norske byggsektoren bruker årlig omtrent 50 TWh til oppvarming og varmt tappevann.

Les rapporten: Varmepumper i energisystemet – status og muligheter
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_60.pdf

Hva er formålet
med Norsk Kulde- og Varmepumpenorm?

Hovedformålet er å vise hvordan kompo-nenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å dekke nød-vendige krav til sikkerhet, og til vern mot utslipp av gasser som kan skade miljøet. Et parallelt formål er å bidra til effektiv energiutnyttelse.

For hele kuldebransjen
Norsk Kulde- og varmepumpenorm gjelder for kuldeanlegg og varmepumper. Den er et dokument til bruk for hele kuldebran-sjen, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, entreprenører, montører, servicepersonale, eiere og brukere, driftspersonale


En intern bransjenorm

Norsk Kulde- og varmepumpenorm er en intern bransjenorm for kulde- og varmepumpebransjen, og er ikke i seg selv en del av lovverket. Den har imidlertid som et viktig formål å identifisere og vise til lover og regler som gjelder for kuldeanlegg og varmepumper.

Ikke et selvstendig dokument
Normen er ikke et selvstendig dokument, men forutsettes brukt sammen med den europeiske kuldestandarden NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper, sikkerhets- og miljøkrav», 2008. For at en leveranse skal kunne hevdes å være i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, forutsettes det at kravene i forskrifter og standarder som normen viser til også er oppfylt.

Kulde Forside 2
Kuldebransjens eget bibliotek


Her finner du de siste 12 års utgivelser av tidsskriftet Kulde og Varmepumper med mye nyttig fagstoff

Trykk her

VKE søker kandidater til Yrkes NM i Bergen

VKE søker talentfulle kuldemontører som har lyst til å vinne Yrkes VM i Abu Dhabi 14 - 19 oktober 2017? Jørgen Solberg er så langt Norges beste kuldemontør med "Medal of Excellence" fra forrige Yrkes VM i Brasil.  VKE søker seks kandidater til Yrkes NM i Bergen 17 - 20 oktober i Bergen, èn blir Norges medaljehåp i VM.  VKE dekker alle utgifter ved deltagelsen i Bergen bortsett fra reisekostnader til og fra Bergen, transport av personlig verktøy og medgåtte timer.  Maks alder 21 år. Meld interesse til stig@vke.no

TEK 10 blir gjeninført.

11.mai  vedtok Stortinget forslaget om endring i energikravene i nye boliger, det vil si at kravene i TEK 10 blir gjeninført. Nåværende regjering opphevet disse kravene i et forsøk på å gjøre nye boliger litt rimeligere. Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening håper vedtaket trer i kraft raskt.

Populære varmepumper

Enova gir støtte til 15 ulike energitil-tak i boligen og støtte til varmepumper er meget populært 
Det mest populære tiltaket i fjor var væske-vann varmepumpe. Hele 1100 boligeiere søkte støtte til dette.
Det nest mest populære tiltaket var å installere en luft-vann varmepumpe, som ble installert med Enova-støtte i 847 boliger.
884 av de som skaffet seg en av de to varmepumpene gjorde det i kombina-sjon med et annet populært tiltak, nemlig å få støtte til å bygge ut oljefyren. Det høye antallet tilskudd til var-mepumper er som forventet, ettersom mange har planer om å bytte ut gammel oljekjel innen 2020.

Fornybar energiforsyning og lagring i spredt-bygde områder

Nordisk Energiforskning (Nordic Energy Research) har utlyst en konkur-ranse om en ny veileder for planleggere, og teknisk løsning for et demonstrasjonsanlegg for Fornybar energiforsyning og lagring i spredtbygde områder.

Flere mangler avdekket under Miljødirektora-tes kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser. 10 % hadde brukt ikke F-gass sertifiserte firmaer

Med 400 tonn NH3+H2O+Luft får man 1100 kubukmeter snø, også i plussgrader

I februar under X Games får Tøyen i Oslo ny "skyline". Bakken som ble brukt er 57 meter høy og et 125 meter lang. Det går med 1100 kubikk-meter snø å for dekke det seks meter brede ovarennet, og det 16 meter brede unnarennet. Snølaget er ca 50 centimeter tykt.  Det er mengder som ikke har falt naturlig på Tøyen i vinter. Men ved hjelp av en gammel kjenning fra kjemitimene får de nok snø på to dager. Ingrediensene er vann, luft og flytende nitrogen, og man får snø - helt naturlig, sier Sven-Ove Antonsen, prosjektleder i AGA.
AGA leverer gassen, som produseres i Groruddalen i Oslo. Rundt 15 tankbiler med 400 tonn flytende nitrogen bidrar til snømassene. Alternativet hadde vært å frakte snøen fra innlandet Det hadde fort blitt 110 lastebillass.
Det å produsere snøen på stedet er derfor mye mer miljøvennlig enn å frakte den fra områder med snø
Men de har også levert til andre vinterarrangementer blant annet i Stockholm. Viktig er det at denne snøproduksjonen er sikker med tanke på plusstemperatur. AGA samarbeider også med firmaet Polar Technologies som reiser rundt i verden og produserer snø til lignende arrangementer, senest i Indonesia.

God vekst i varmepumpemarkedet i 2015 etter flere år med nedadgående kurve

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varme-pumper i Norge.
Totalt sett har bransjen levert 65 327 varmepumper til det norske markedet i 2015, en økning på 13 % mot året før. Totalt sett endte 2015 omtrent på identisk samme nivå som Prognosesenterets anslag som ble presentert på Varmepumpekonferansen 2015. På Varmepumpekonferansen 8 - 9 mars 2016 vil Prognosesenteret presentere markedsanalyser og prognoser for kommende år.

Vekst også i Finland og Sverige
I Sverige og Finland har de også opplevd en vekst i salg av varmepumper i 2015. Disse tre landene har den høyeste andelen av varmepumper i boliger i Europa. Sverige har imidlertid en mye større utbredelse av vannbåren varme enn Norge. På Varmepumpekonferansen 8. - 9. mars vil styreleder i den Europeiske Varmepumpeforeningen (EHPA) presentere driverne og utviklingen i det europeiske markedet, samt historien om hvordan fossil fyringsolje i Sverige ble erstattet med varmepumper.

Nyskapende
CO2-fryseteknologi for fiskeflåte

Tromsø selskapet Kuldeteknisk har i samarbeid med Nordic wildfish fra Valderøy i Giske kommune utviklet en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi som gir forbrukere internasjonalt tilgang til sjømat av aller høyeste kvalitet – året rundt.  De to selskapene deler nå sine resultater og erfaringer fra pilotanlegget om bord i frysetråleren MTr.”Roaldnes”. Frode Berg, som er teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk, sier at forskning og utvikling er en naturlig del av selskapets virksomhet, og at de har et velfungerende og produktivt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge.  Kuldeteknisk har hatt store forventninger til resultatet av prosjektet, både med tanke på kvalitetseffekter, og de mer praktiske og økonomiske gevinstene ved teknologien.
Hovedmotivasjonen for utviklingsprosjektet har vært en forventning til

 • Økt frysekapasitet  
 • Bedre produktkvalitet med raskere innfrysing.
 • Miljøgevinster,
 • Forbedret driftsøkonomi,
 • Økt sikkerhet for mannskapet om bord.
 • Skape akspt for CO2 kuldeanlegg i fiskeflåten

Rådgiverne må gå i spissen for utfasingen av miljøskadelige av kuldemedier

Når stadig flere HFKer skal fases ut, vil det merkes godt i næringsbygg sier Ole Jørgen Veiby, direktør Kulde i GK Inneklima på et frokostmøte i regi av VVS-foreningen. For næringsbygg er HFK veldig utbredt både til klimakjøling og varmepumper og for disse er det gjort lite, mens industrien har brukt ammoniakk i årevis, og dagligvarebransjen har satset på CO2 i mer enn ti år. Bransjen står derfor foran store utfordringer.  
Vi vet at statlige avgifter kommer til å øke voldsomt i framtida. Men vi vet ikke hva som skjer med HFOene - er de giftige når de brenner? Alt dette slipper industrien og dagligvarebransjen å tenke på
,
Stadige nye utfasinger
Det å fase ut kuldemedier er heller ikke noe nytt. Kuldemediet R134a kom som erstatning for R12 som ble forbudt gjennom Montrealprotokollen fra 1987. Utskiftingene er en pest og en plage for kuldebransjen fordi de er både kostbare og tidkrevende
.
Rådgivende ingeniører må skaffe seg kompetanse
En viktig forutsetning for en vellykket utfasing og økt bruk av naturlige kuldemedier også i næringsbygg er at rådgivende ingeniører skaffer seg den rette kompetansen.Byggherren trenger en rådgiver som kan fortelle hva som er bra, hva som er tilgjengelig og hvordan man bør velge.

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Frist for vurdering fra akkreditert er utsatt til 1.januar 2017.
Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene. Det fremgår i forskriftens § 11c. at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde virksomheten til kommunen. Virksomheter skal i forbindelse med melding legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Sverige
Gamle bergvarmepumpe fungerer som nye

De svenske energimyndighetenes felttest av eldre bergvarmepumper i 20 hus-holdninger viser at de er i stand til å levere tilnærmet samme effekt som da de var nye. Ved å måle energiforbruket har Energimyndigheten har vært i stand til å vurdere hvor mye energi de eldre varmepumper faktisk sparer.Målinger i testen viser at riktig dimensjonering er avgjørende, og at de eldre bergvarmepumper er i stand til å levere omtrent samme effekt som da de var nye

Integrerte varmeløsninger basert på varme-pumper og solvarme - presentasjon av HYSS (Hybrid Solar System)

Mandag 8. februar 2016 kl 15:00
hos Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo (Haslevangen 45 B).

Program:

Muligheter for VVS-bransjen med solvarme

Lars Andrén er en kjent foreleser om solenergi, som har vært styreleder i Svensk Solenergi i mange år. Lars foretar en interessant sammenligning mellom solceller (sol-el) og solfangere (solvarme). Solvarme er en uutnyttet mulighet for VVS-bransjen, både i forbindelse med konvertering/modernisering og nybygg.

HYSS – Hybrid Solar System  

Det norske selskapet Free Energy Innovation AS har utviklet en kombinasjonsløsning basert på solvarme og moderne varmepumpeteknologi. Marcus  Kanewoff forteller om utviklingen av Hybridsystemet og årsakene til at det er mulig å oppnå en dobbelt så høy årsvarmefaktor (SCOP) for HYSS sammenlignet med konvensjonelle bergvarmepumper.
Dette er et viktig møte for alle, som ønsker å holde seg oppdatert om moderne varmepumpeteknologi i kombinasjon med solvarme.
Påmelding rolf@nvf.no eller ring 909 82 948. Det er ingen deltakeravgift.

Du kan også delta på alle Norsk Varmeteknisk Forenings faglige møter elektronisk via Lync 2013
For å delta på møtet elektronisk klikk på linken nedenunder «Bli med i elektronisk møte». Lync vil åpne seg i en nettleser eller Lync-klient om du har dette installert på maskinen. Ønsker du å delta på møtet via telefon (uten PC) kan du ringe nummeret nedenunder (76 91 19 99) og oppgi din Konferanse-ID (883438). Du kan altså følge våre møter fremover på følgende måter:
1. Via en Lync 2013 klient: klikk på linken «Bli med i elektronisk møte» og følg anvisninger.
2. Via en helt ordinær nettleser: klikk på linken «Bli med i elektronisk møte» og følg anvisninger.
3. Via telefon: Ring 76 91 19 99 og oppgi Konferanse-ID: 883438.
Trykk på denne linken à Join Lync Meeting

Varmepumpekonsepter
i tilnærmet nullenergibygg

I EU står drift av bygninger for ca. 40 % av total årlig energibruk og ca. 35 % av årlige klimagassutslipp. I arbeidet med å gjøre bygningsmassen mest mulig bærekraftig har EU det siste 10-året innført en rekke nye, viktige direktiver, deriblant

 • Bygningsenergidirektivet
 • Fornybardirektivet
 • Energieffektiviseringsdirektivet
 • Økodesigndirektivet

  Les artikkelen til Jørn Stene i i Kulde Nr 6

  EU-kommisjonen med ny strategi
  for kjøle- og varmeområdet

En lekket EU-strategi for varme- og kjøleområdet viser at fjernvarme og fornybar energi er sentrale punkter i en energiunion. Fornybar energi skal integreres i oppvarmingen av bygninger, og fjernvarme skal bygges ut i et større område i EU enn det er i dag. Varmepumper nevnes i den lekkede strategien som et middel til å få den voksende andelen av fornybar energi integrert i oppvarmingen. Nesten halvparten av  energiforbruket i EU går i dag til oppvarming og kjøling i bygg. Til tross for dette har ikke fjernvarme og fjernkjøling tidligere vært tema i Brussel. Det har vært en mengde konferanser om kull, olje, gass og elektrisitet og en sjelden gang om transport, men varme og kjøling har aldri vært tema. Dette til tross for at varmesektoren utgjør om lag halvparten av energiforbruket i Europa.

Strengere krav til SFP-faktor

Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder, varmegjenvinning, støy og termisk komfort. Men dessverre er energi-behovet til transport av ventilasjonsluft som ofte utgjør 15 - 20% av byggets energibehov som regel glemt
For passivhus er SFP-faktor på 1,5 eller lavere for lengst obligatorisk, for nær nullenergi og plusshus er det en selvfølge at man skal enda lengre ned – og med nye energiregler vil det etter alt å dømme bli enda tøffere krav. Men det er ikke som alle vet hvor mye som skal til for å møte dette kravet i praksis. For å redusere SFP-faktor fra 2,0 til 1,5, må man f.eks redusere trykkfallet med ca 160 Pa per luftvei. Da må man begynne å bli ingeniører igjen, ikke sløse bort 30 Pa per bend Man sløser fort  bort 4000 kWh i året i et anlegg  Det kan fort skje hvis kanalnettet utformes ubetenksomt: Å unngå dette handler bare om å bestille riktige deler. Når det likevel skjer stadig vekk, handler det bare om ubetenksomhet.

Ny professor i kuldeteknikk ved NTNU

Det er ikke hvert år det kommer en ny professor i Kuldeteknikk ved NTNU og bransjen ønsker dyktige Armin Hafner hjertelig velkommen.
Ved siden av forelesninger innenfor kuldetekniske fag skal Armin forske på å forbedre energieffektiviteten for prosesser innenfor kjøle- og varmepumpeteknologien. Noe fokus skal også gå til kjøleanlegg for varme strøk på jorden, slik at også folk som bor der kan anvende anlegg med naturlige arbeidsmedier i fremtiden. Les mer i kulde nr. 5

Armin Hafner

Kuldemiljøet ved NTNU
er verdensledende på CO2-kjøling


Norsk forskning er helt i verdensklassen når det kommer til miljøvennlige CO2-kjølemetoder, skriver Teknisk Ukeblad. Et av de kuldetekniske områdene hvor CO2 er mest bruk er i kjøle- og frysedisker i supermarkeder. Her leveres nesten 100 % av nye systemer med CO2. Et annet område hvor CO2 har et stort potensial er i varmepumper for produksjon av varmt tappevann. Jeg ser at andre tar etter det Trondheim gjør, konstaterer Trygve Magne Eikevik, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU På CO2 er vi nok verdens-ledende.
Halvor Røstad

Ny lærebokKuldemontøren 2
- For viderekomne

Kuldemontøren 2 - For viderekomne er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for kulde- og varmepumpe- montører, men kan også brukes av fagfolk som trenger faglig påfyll.Boken henvender segsærskilt til kuldemontører som skal jobbe med de naturlige og miljø- vennlige kuldemediene CO2, Propan og Ammoniakk. Boken dekker lære- planen for kulde- og varmepumpe- montørfaget Vg3/ opplæring i bedrift. Den tar for seg alle aspekter av arbeidet med kuldeanlegg fra fjerning av fuktighet i anlegget før idriftsettelse til gjenvinning av kulde- medium fra eldre anlegg. Boken gir detaljerte beskrivelser av komponen- ter og arbeidsprosesser, med særlig fokus på anlegg med kuldemedier som er brennbare eller giftige, eller som opererer under høyt arbeids- trykk.
Pris kr 590 Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Verdens største skihall bygges i Oslo

10 minutter utenfor Oslo sen-trum skal det bygges en 36.000 kvadrat-meter stor arena dedikert til lang-renn, alpint og freeski. I tilknyt-ning til anlegget skal det også bygges en stor vinterpark på blant annet skal huse hotell, restauran-ter, leiligheter og skiservice. Selv om planene nå er god-kjent av kommunen må de også god-kjennes i depart-mentet.
Alpinbakke på 505 meter og 40% helling
I tillegg til langrennsløyper, skal hallen også huse en stor alpinbakke på 505 meter med en bredde på 100 meter. Skiheisene skal ha en kapasitet på å frakte over 5000 skikjørere i timen. Alpinbakken får en høydeforskjell på 90 meter og opptil 40 % helling.

Langrennsløype på 2,5 kilometer
Langrennsløypene blir 2,5 km og skal sno seg gjennom anlegget. Så det ser ut til å bli et fantastisk flott anlegg. Hallen 1 blir godt synlig for alle som kjører E6 og den ligger ikke langt fra Gardermoen flyplass og jernbanen ut av Oslo mellom h.h.v. Trondheim og Stockholm.

EUs energimerking av varmepumper

Energimerking av luft-vann og væske-vann varmepumper ble innført i EU med virkning fra 26. september 2015. Energimerking av disse produktene vil bli innført i Norge når ordningen er godkjent i EØS-komiteen. NVE er ansvarlig for energimerking av produkter i Norge og arrangerer et informasjonsmøte den 28. oktober for å informere om nye produkter som nå skal energimerkes. For informasjon og påmelding se NVEs nettsider

Sterkt ønske om enkle, driftssikre løsninger
på mindre gulvvarmeanlegg for boliger.

Variant VVS opplever et tilbakevendende ønske om enkle, driftssikre løsninger på mindre anlegg. Konkurranse mot elektrisk gulvvarme med fokus kun på pris, uten å se på gulvvarmens andre fordeler har tvunget frem enklere og ferdige løsninger på mindre anlegg. Dette betyr at leverandørene må sette sammen prefabrik-kerte løsninger som gir lave arbeidskostnader og mindre rom for feil ved montering. Lekkasjer og feil ved montering kan ofte gi kostnadskrevende service for utførende rørlegger. I svarene på høringsforslag til ny TEK skriver brorparten av aktørene i bransjen at de mener at det er gunstig å legge til rette for mer vannbåren varme.

Dere spør - Vi svarer

Under denne spalten kan leserne i tidsskriftet Kulde spørre fritt om det de lurer på rent faglig. Og dyktige fagfolk som Egill Elvestad, Svein Gaasholt, Stein Terje Brekke, Helge Lunde og Hans T Haukås gir dem  utfyllende svar

Behov for en ny sertifiseringsordning
som omfatter naturlige kuldemedier

Miljødirektoratet har vis forståelse for at det er behov for ny kompetanse blant yrkesutøverne. De har tatt godt imot VKEs forslag om at Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) går sammen om å få på plass en sertifiseringsordning som omfatter naturlige kuldemedier, sier daglig leder i VKE, Aud Børset. VKE og Miljødirektoratet vil jobbe sammen for å få denne informasjon ut til bransjen.

Kuldebransjen har gjort jobben sin

Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er nå faset ut. Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbryting ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.  Til tross for vellykket utfasing av de ozonreduserende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. Det er ventet at det først vil skje rundt 2050.

Enova med nytt ENØK-tilbud til boligeiere og med god støtte til varmepumper

januar kom Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Gjennomfører du ett eller flere av 12 tiltak fra menyen, tar Enova en del av regningen
.
Slipper å søke på forhånd
Det nye er at du slipper å søke om støtte på forhånd. Det eneste du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene i den nye boligportalen på enova.no. Det gis også tilskudd til noen nye tiltak og man  øker støttebeløpet for andre tiltak.

5.januar 2015 åpnes en nye boligportalen på nett.
For å ha rett til Enovatilskuddet må fakturaer og kvitteringer være datert tidligst 1.januar 2015. Dagens støtteordning Energitiltak i boliger ble avsluttet 29. desember.

Liste over de tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet:
Energirådgiver, Luft-vann varmepumpe, Væske-vann varmepumpe, Avtrekksvarmepumpe, Fjerning av oljekjel og -tank, Fjerning av oljekamin og -tank, Biokjel, Bio-ovn med vannkappe, Varmestyringssystem, Solfanger, Varmegjenvinning av gråvann, El-produksjon
Ytterligere informasjon du på.www.enova.no.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje i husholdninger og til grunnlast fra 2020

Men når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 på høring?

Tilsyn med bedrifter og reaksjoner fra Miljødirektoratet

Ifølge Miljødirektoratet er det fortsatt mange bedrifter som ikke har papirene i orden. Alle bedrifter som jobber med inngrep i kuldekretsen på varmepumper og kuldeanlegg må søke Isovator AS om å bli f-gass godkjent bedrift. Det har i år blitt gjennomført inspeksjoner på stedet, samt brevkontroller der Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på rundt kr. 30.000,-  hvis de ikke får tilbakemelding innen en gitt

Lærebok i kulde og varmepumpeteknikk

Tittel: Kuldemontøren Vg2 generell innføring
Nelfobutikken er kommet med en ny lærebok på bokmål for kulde og varmeteknikk som dekker læreplanen for Vg2. Boken er tilpasset for elever som ikke kjenner faget fra før. Forfatter er Stig Rath i VKE.
Medlemsprisen er på kr 502,- For andre er den på kr 608,- Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Enova med veileder for  installasjon
av energimåling av varmepumper

Varmepumpe med tappevannsprioritering

Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg.

Hvorfor energimåling av varmepumper?
Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for?
Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann.
Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon.

Veileder for energimåling finner du på www.enova.no/energimaaler

Lærebok i elektro automasjon
for kulde- og varmepumpeteknikk

Forfatter Roald Nydal
Da faget Kulde- og varmepumpeteknikk hører inn under elektrofaget, kreves det etter hvert en mer grundig kunnskap til den del av elektro-automasjonfaget som naturlig hører inn under kuldeteknikken. Dette ikke minst på grunn av at en stor prosentdel av de feil som oppstår ligger innen det området som omfatter elektrotekniske komponenter. Feilsøking er enklere med gode grunnleggende kunnskaper.
Boken er delt opp i tre emner: Fysikk Elektroteknikk og -Automasjon
1. utgave 2013 ISBN 978-82-996908-6-7
Pris kr 650 ekskl frakt og porto.
Bestilling: ase.rostad@kulde.biz  Tlf  +47 6712 0659

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varmepumpeprodu-senter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet. Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøleskap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

Grønt returpunkt SRG gir enklere HFK-retur

Nå blir det returmuligheter i bådeOslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og StavangerStiftelsen Returgass (SRG) har over flere år diskutert med myndighetene om å finne frem til gode innsamlingsløsninger for brukt HFK.
HFK som er blitt forurenset og som ikke lengre er brukbar skal til SRG på Hokksund. SRG sender gassen videre til destruksjon. SRG har over flere år mottatt jevnlige meldinger fra perso-ner som har gass de har lagret ved avtapping fra små varmepumper, kjøleanlegg o.l. og som de gjerne vil sende til destruksjon. Men pga de høye transportkostnadene og behandlingskostnadene hos SRG finner mange alternativet så lite interessant at SRG ikke mottar gassen. SRG opplyser om at det er forbudt å slippe ut gassen og ved innsending til SRG vil den statlige avgiften bli re-undert.
Grønne Returpukter SRG
Schløsser Møller Kulde  i Oslo, Trondheim Bergen
Moderne Kjøling i Oslo Trondheim
Børresen Cooltech Oslo Tromsø Bergen Stavanger
Schiessl Oslo

EUs nye og omfattende HFC-forbud
vil koste industrien € 72 milliarder i 2030

EU la 5.november frem sitt tredje og mer omfattende forslag om reduksjon av F-gas­ser med høy drivhuseffekt. Dette er topp prioritert av EU fordi det er et viktig tiltak for å redusere drivhuseffekten. EU mener at det ikke vil skade konkurranseevnen for europeisk industri. EPEE støtter en rask avslutning av revisjonen og før valget til Europaparlamentet i 2014, for å sikre rettssikkerhet for sine medlemmers virksomhet. Imidlertid vil et slikt forbud mot HFK, som foreslått av Europa parlamentet, være en kraftig belastning for industrien. Det vil føre til ekstra kostnader på opp til € 72 milliard i 2030. Søreuropeiske brukere vil bli spesielt hardt rammet, da over 80 % av disse kostnadene vil gjelde aircondition.

Bygg bro mellom bransje og forskning

BroDet har de siste årene blitt et større gap mellom det som foregår på forskningsinstitusjonene og universitetene og kuldebransjen. Tidligere var professorene og de øvrige ved instituttene mer ute i bransjen på møter, seminarer og konferanser. Nå er det dessverre omtrent bare internasjonal publisering på engelsk som styrer Forskningsrådet gjennom bevilg-ninger. Det er ingen eller liten bonus å hente ved publisering rettet direkte mot bransjen gjennom tidsskrifter eller på møter og lignende.

Stor fordel med tidlig praksis

Tidlig praksisMange elever i yrkesfaglig utdanning opplever utdanningen som for teoretisk og lite meningsfylt. En løsning kan være å gi elevene arbeidslivspraksis tidligere i utdanningen.Dette sier forsker Hilde Hiim, som er førsteamanuensis ved
Høgskolen i Akershus, og har ledet et omfattende aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere.

 

 

 

 

 

Produktnytt Trykk her for produktnytt

Nesten halvparten av alle eneboliger og småhus har installert varmepumpe

Nye eneboliger og småhus selges nesten alltid med den billigste formen for oppvarming som entre-prenøren kan finne. Det er stort sett panelovner. Likevel går opptil 55 prosent av boligeierne ut og anskaffer seg en varmepumpe, viser en ny undersøkelse gjen-nomført av Prognosesenteret.

Norsk Varmepumpefor-enings faglig samling 1.juni.

Noen av temaene som står på dagsorden er nye løsninger for utnyttelse av geoenergi, og om markedet for vannbåren varme forsvinner foran øynene våre. Samlingen arrangeres på Quality Hotel 33 i Oslo og starter med lunsj kl. 11.30, og fortsetter deretter med foredrag frem til kl. 15.30.

Fire kurs i henhold til
CO2-kompendiet

Norsk Kjøleteknisk Forening arrangerer CO2-kurs i henhold til CO2-kompendiet
Stavanger 30.mai
Bergen 13.juni
Trondheim 14.juni
Foreleser Gjermund Vittersø
Pris
kr 1500 for NKF medlemmer
kr 400 for kompendiet
(kr 3000 for ikke- NKF-medlemmer og kr 800 for kompendiet)
Kurset tar maks 20 personer

Lover og regler for varme-pumpebransjen Kurs tirs-dag 30.mai i Best Western Oslo Airport Hotell


En sterk økning i salget av varmepumper i Norge og bevisste forbrukere stiller høyere krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner. Norsk Varmepumpeforening arrangerer derfor kurs i samarbeid med advokatfirmaet Seland Orwall DA rettet mot varmepumpebransjen.
Pris: kr. 2900,-
(kr. 1900,- for NOVAPgodkjente forhandlere og medlemmer)

NOVAP Kurs

Varmepumper for vannbåren varme
22-23 mai
4-5 september
28-29 september

Optimal prosjektering av varme-pumpeanlegg
7-8 juni
16-17oktober
www.novap.no

Kuldemedieavgift 2017

I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble fremlagt den 6. oktober 2016 ble det foreslått å øke avgiften på HFK fra 383 kroner til 428 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Det ble også foreslått å øke CO2-avgiften på fyringsolje til tilsvarende nivå.
Høyre og FrP som sitter i regjer-ing er avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å få flertall for statsbudsjettet i Stortinget. Disse fire partiene sitter nå å forhandler om statsbudsjett for 2017. Vi kan forvente at disse forhandlingene er avsluttet rundt månedsskiftet november/desember. Vi vil da få en endelig avklaring på hva kuldemedieavgiften blir for 2017.
Inntil disse forhandlingene er av-sluttet anbefaler NOVAP å bruke satsen på 428 kroner for tilbud på anlegg som skal leveres i 2017. Når forhandlingene er avsluttet vil NOVAP sende ut informasjon om satser for kuldemedieavgift og andre budsjettposter som er relevante for kulde- og varme-pumpebransjen.

Veileder til Kuldemesterutdanning

Folkeuniversitet søker etter en ny veileder i kulde- og varmepumpe-mesterfaget. Deler av veiled-ningen kan foregå over nettet, og vil i all hovedsak gjelde prosjek-tering og kalkulasjon – med tilhørende KS og HMS. Ta kontakt med Svein Erik Haldorsen på tlf.: 466 12 722, eller Stig Myklebust på 466 33 199.

Ta F-gass eksamen
hos Moderne Kjøling

ModerneKjolig F.gass Ta F-gass sertifikat i kategori 1 - kjøle-montør - ved Moderne Kjølings eksamenssenter i Oslo. Vi har ledig plass på teorieksamen og praktisk eksamen på våre 4 prøverigger.
Les mer om eksamen og meld deg opp i dag på www.f-gass.no.

Therma Industri Stavanger - Nytt selskap i Therma-gruppen

Therma Industri AS har i lengre tid hatt ønske om tilstedeværelse i Stavanger-området. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg. Det gjør denne regionen svært interessant på mange måter.  Rogaland har en stor matproduksjon med tilhør-ende stor tetthet av foredlings- bedrifter for næringsmidler. Dette er tradisjonelt Thermas kjerne- kunder. I regionen er det også andre storbrukere av varer og tjenester som Therma leverer.
Denne muligheten har man nå fått ved en etablering sammen med de tidligere ansatte i Norsk Kulde Stavanger AS, som gikk konkurs i mars.

Elektronisk deklarering for avfall fra 1. mai

Fra 1. mai er det slutt på deklara-sjonsskjema på papir, dette medfører at alle som tidligere har brukt papir-deklarering må gå over til elektronisk deklarering. Alle virksomheter som har mer enn én kilo farlig avfall har plikt til å levere dette minst én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall (SRG). Ved levering må avfallet deklareres elektronisk.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er den elektron-iske løsningen for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen er primært laget for avfallsprodu-senter og avfallsmottakere som har plikt til å deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.. .

Gustav Lorentzens stipend

Stipendet er på kr 10.000 Søknadsfristen er 1.5.2017 som er iht vedtektene.Ta kontakt med Norsk Kjøleteknisk forening.

Ikke glem varmtvannet

Med en varmepumpe og en akkumuleringstank kan du lett spare rundt  50 % av energi-forbruket. I en boligblokk med 40 normal- leiligheter vil årsbehovet være cirka 120 000 kWh til varmt forbruksvann. Ved å installere en 20 kW væske-vann varmepumpe med en tilpasset akkumulering, vil man kunne redusere kWh forbruket med rundt 50 prosent. Med luft-vann varmepumpe vil besparelsen være litt mindre, men investeringen er også lavere.

ENOVA overtar energi-merkeordningen og ordningen med kontroller av tekniske anlegg fra 1. juli

Olje- og Energidepartementet (OED) har besluttet å overføre fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) til Enova med virkning fra 1. juli 2016:

Manglende energimerking av klimaanlegg gir bøter

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene.

Suksesskriterier ved å bytte fra oljefyr til varmepumpe

Gjermund Vittersø's korrigerte artikkel om å bytte fra oljefyr til varmepumpe i Kulde Nr 5 kan du lese her

Vg2 Kulde- og varme- pumpeteknikk i Telemark?

Ved Nome videregående skole, avd. Søve i Telemark er det etablert Vg2 Kulde- og var-mepumpeteknikk innenfor Elektro-fag ved Notodden videregående skole. Fylkestinget vil ta stilling til om grunnlaget er tilstrekkelig dokumen-tert til at dette skal bli etablert.  Tilbudet springer ut av lokale initiativ

Utfordringer med den nye F-reguleringen

Den nye reviderte "F-Gas Regulation" vil med sine direkte og indirekte forbud bli en stor utfordring for kjøle- og air-condition bransjen Se Kulde nr 4

Eierskapet av fagskolene bør overføres fra fylke til staten

Overføring av eierskapet av fagsko-lene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskole-utvalget. I desember overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.Revidert utgave av NS 3031 Det er gjennomført en mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse, og nå er den nye utgaven av standarden klar.

Miljødirektoratet fortsetter med tilsyn hos installatører

Norsk Varmepumpeforening får stadig meldinger fra medlemsbedrifter om tilsyn som utføres av Miljødirektoratet. For å hjelpe bedrifter med å få på plass bedriftsgodkjenning har NOVAP i samarbeid med VKE utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle krav i f-gass forordningen.


Vi kaster mat for 10 milliarder kroner i året

Hvert år kaster vi i Norge over 300.000 tonn mat som kunne ha vært spist, ifølge ForMat-prosjektet og Østfoldforskning.  Produsenter, grossister og butikker står riktignok for noe av denne mengden, men forbrukerne må også være sitt ansvar bevisst: De står nemlig for hele 255.000 tonn.
Spiser man opp maten sin, kan en familie spare mange tusen kroner i året.

Strengere kontroll med kjøletårn

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luftskrubbere. Dette er de installasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legionella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forbrukere har urealistiske forventninger til ferskhetsgraden av fisk

Norske forbrukere har urealistiske forventningertil ferskhetsgraden på fisk i butikk. De tror de bare liker «helt fersk»fisk, det vil si inntil fire dager gammel. Blindtester i viser at for-brukerne ser og smaker liten forskjell på torsk to tilfemten dager etter fangst.

Vil gjøre det dyrere å bruke varmepumpen på kalde dager

Folk bør betale mer for maksfor-bruket av strøm fordi varmepumper bidrar til å sprenge nettkapasiteten, hevder Statsnett Luft-luft varme-pumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen

Vil lage håndbok i energieffetivisering for utførende

Lavenergiprogrammet ønsker å utvikle en praktisk håndbok eller applikasjon for smarttelefoner for håndverkere og andre som er i nær kontakt med bolig-eiere i forbindelse med rehabilitering av boliger. .

Vil du gi bort Kulde og Varmepumper til dine venner?

Dine venner kan motta fagbladet Kulde og Varmepumper helt gratis et halv år og uten  forpliktelser Send bare inn en e-mail til  ase.rostad@kulde.biz for dem du ønsker skal få bladet, så ordner vi resten. Tilbudet er uforpliktende for både deg og mottaker.

CO2 kompendie

KULDEPORTALEN
www.kulde.biz har 8500 besøkende pr måned

Statsbygg om ammoni-akk i komfortanlegg

Kuldemedier i kuldeanlegg og varmepumper har kommet i fokus de siste årene pga kunstige mediers miljøskadelige virkning. Ammoniakk er et naturlig medium, og har lenge vært benyttet i industrielle anlegg. Det vurderes nå¨som interessant også i komfortanlegg, men mediet stiller spesielle krav til sikkerhetstiltak, anleggsutforming og maskinrom..

Islandsk hjemmeside

Den islandske kjøleforeningen Kælitæknifelag Islandshar opprettet sin egen hjemmeside www.kti.is

Samarbeide

Nyttig internasjonalt Kuldeforum


På et internasjonalt kuldeforum kan man få svar på mange tekniske spørsmål ved at forumets medlemmer gir deg sitt svar.
web adressen til et kuldeforum er
http://www.refrigeration-engineer.com/

Last ned Heat Pump Centre Newsletter gratis

HOC Newsletter


Tidligere nummer av Kulde

Technoblock

 

s

Novemakulde6

EcofrigoDaikin

Alminor

greenandcool

Thermocold2

GK Kulde

Cimberio

Foreninger

NOVAP2
NKF.Smal

VKE Smal