Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal
Norsk flaggVelkommen til Kuldeportalen for Norge. Klikk på det danske flagget øverst på siden for å komme til dansk si

NTNU åpner miljøvennlig kjølelab

Den splitter nye kjøleriggen skal gjøre butikkjøling mer miljøvennlig.
Riggen SuperSmart-Rack er et resultat av godt samarbeid mellom NTNU, SINTEF og våre industripartnere Danfoss og Advansor. Den er nå offisielt åpnet, i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen.
Forskningsrådet støtter NTNU med riggen slik at 2/3 av den norske dag-ligvarebransjen, som er partnere, direkte kan dra nytte av resultatene. Både REMA1000 og Norgesgruppen har sterke miljøprofiler. KPN-SuperSmart-Rack vil bidra til at de kan ta i bruk teknologien når de skal spesifisere kjøleanlegg i fremtiden.

Offisiell snorklipping 17.november. Fra venstre: Terese Løvås, institutt-leder NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk, Kim Christensen, managing director i Advansor, Armin Hafner, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Maren Agdestein

www.thermocold.no

Nå blir det fart på bandyskøytene i Oslo igjen.

Få, om noen, idretter har hatt et vanskeligere liv enn bandy i Oslo øst. I milde vintre har kunstisen på Valle Hovin vært eneste mul-ighet for bandyspillere og skøyteentusiaster. Nå har endelig Voldsløkka kunstis åpnet.
Både Sagene og Skeid har tilhørt eliten i norsk bandy, men mangel på stabile treningsforhold har gjort at hegemoniet nå ligger hos klubber i Bærum, Drammen og Oslo vest.Å kunne invitere til kamp på Voldsløkka kunstis er noe man har gledet seg til i mange år. Det er godt å se at man endelig er i gang på egen is, Det har tatt tid for å få banen på plass, men dette skal gi en giv både til bandy om vinteren og landhockey om sommeren.
Sagene Skeid Voldsløkka kunstis
Først kampen mellom Sagene IF og Skeid er i gang og for første gang spilles det bandy på kunstis i bydel Sagene.

Sol og vind danker ut vannkraft

Bilderesultat for solskinn sommerStatkraftsjef Rynning-Tønnesen tror prisen på utbygging av sol- og vindkraft bare vil fortsette å falle.
Han viser til Bloomberg Energy, som nå anslår at prisen på solenenergi vil falle fra dagens 52 til 18 dollar per MWh i 2040, mens vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040.Det betyr at det etter hvert vil bli stadig vanskeligere for ny vannkraft å konkurrere.
Bilderesultat for vindkraft- Vi vil nok fortsette å bygge ut vannkraft, men neppe like mye som tidligere, og ikke utenat de er knyttet til langsiktige kraftkontrakter, sier Rynning-Tønnesen og kaller seg nå mer selektiv. Helst vil han se kraftkontrakter på 15-20 år, men i hvert fall ikke under syv år.


Vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040

Når man bytter til varmepumpe, må oljetanken og den gamle oljefyren fjernes

Bilderesultat for Gamle oljefyringsanleggSom tilbyder av varmepumper bør du også kunne veilede kundene om hva de må gjøre når oljefyren skal hives ut og oljetanken graves opp. Det nye er at Enova nå dobler støtten til nye varmepumper og til å skifte ut oljefyr og grave opp gamle oljetanker. I løpet av de neste to årene må alle ha byttet ut gamle oljefyrer. Det er anslagsvis 40 000 oljefyrer som skal byttes ut i løpet av de neste to årene.
Siste frist er 1. januar 2020
Merk at fra 1. januar 2020 bortfaller alle støtteordninger, og bruk av fossil olje til oppvarming hjemme er forbudt. Når Enova-støtten dobles fra nyttår må man forvente et økt trykk på utskiftingen.

Tilsyn med energimerkeforskriften viser
fortsatt mye feilmerking av varmepumper

39 % av luft-luft varmepumper manglet etikett 39%
41 % av luft-luft varmepumper var feilmerket 41 % 
NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket.
De færreste hadde merket alle produktene riktig, skriver NVE.
Kontrollene i 2016 og 2017 har vist at ikke alle forhandlere er like flinke til å følge kravene om energimerking. Det er gjort en rekke funn som viser at energimerkereglene ikke overholdes.

Norge skal lære Europa å lage snø

Bilderesultat for alpintForskerne mener det er mulig å lage miljøvennlig snø i plussgrader. Nå får de industrien med seg for å redde skisporten ut av klimakrisen.
Frio Nordica er et firma som i dag lever av å lage is til kjøling av fisk. Men de ser for seg et nytt marked: Produksjon av snø.
– For oss gir dette prosjektet en ny mulighet. Vi tror at våre ismaskiner kan brukes til å lage snø i plussgrader, sier Per Johansen i Frio Nordica. Noen hevder at vi nordmenn er født med ski på beina, men klimaendr-ingene kan sette en stopper for dette. I januar 2017 fikk forskere fra NTNU og SINTEF millionstøtte fra Kulturdepartementet for å starte pro-sjektet Snow for the Future. Med seg på laget hadde de Norges skifor-bund, Trondheim kommune og Skiskytterforbundet.

Kunstig intelligens i fremtidens aircondition

Bilderesultat for ansiktsgjenkjennelsesDaikin er i ferd med å utvikle kjø-leanlegg som ser på ansiktene til folk om de trives og om det er passe varmt. Kunstig intelligens analyse-rer og spår hva som kommer til å svikte slik at det kan fikses før noe går galt.
- Daikin har starte samarbeid med ny-startede Abeja om et system som kan forutsi tekniske feil ved hjelp av kunstig intelligens. Og sammen med NEC ser de på ansiktgjenkjennel-ses-teknologi til kjøleanlegg i kom-mersielle miljøer. Teknologien ser om folk i rommene er komfortable og trives, og så kan temperaturen justeres ut fra det .I dag kan du åpne Iphonen din med ansiktsgjenkjellelse og det neste er at man ser om folk trives

Rekordvekst i klimamarkedet i 2017

Klimamarkedet tilknyttet bygg ligger an til en rekordvekst på 6,2% i . - Tallene fra Prognosesenteret viser at sterkt vekst i igangsettingen av nye yrkesbygg både privat og i offentlig sektor i 2016 fører til sterk produksjonsvekst for klimamarkedet

Knapphet på kuldemedier over hele Europa

Bilderesultat for r404aKuldeentreprenørene i de store europeiske landene melder nå om knapphet både på kuldemedier med høy GWP, da spesielt R404A, og kuldemedier med lavere GWP, som R449A, og flere typer HFO-er.
Det melder bransjedirektør Stig Rath fra høstmøtet til AREA, den euro-peiske kuldeentreprenørforeningen.– Alle var enige om at eiere av kuldeanlegg snart ville komme i en svært vanskelig situasjon. I EU blir HFK i 2018 dyrt, vanskelig å få tak i, og det er ikke nok til alle, forteller Rath.Kilde: VKE nyhetsbrev

Fullt hus på Kyl- och Värmepumpdagen

Över 400 besökare och 30-talet utställare fanns på plats när årets upplaga av Kyl- och värme- pumpdagen arrangerades i Stockholm.
Dagen arrangerade av Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Svenska kyltekniska föreningen, Energimyn- digheten samt forskningsprogrammet Effsys Expand.
https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/kvdagenper.png
Jättekul med så stort intresse för den här dagen. Med detta har vi bevisat att det går att hålla detta arrangemang även i Stockholm, inledde en glad Per Jonasson, vd för Svenska kyl- och värmepumpföreningen, dagen.

Enova dobler støtten til oljefyrkutt


Forbud i 2020, da blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av olje-fyrene kutter klimagassutslippene sine alle-rede nå, og skrur opp støtten til de som er tid-lig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte. Det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Nå hever man støtten for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen.
Støtten tar slutt i 2020 Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de instal-lerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støt-ten tilbake til 10 000 kroner. I januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.
I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Det er 4 alternativ som gir rett til støtte fra Enova: Væske-vann varmepumpe, 'luft-vann varmepumpe, biokjel med pellets eller flis og bio-ovn med vannkappe.  Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-vann varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner. Bioolje gir ikke pengestøtte
Fyldig informasjon Det anbefales at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for: Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefales å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning.
Behold vannbårent varmeanlegg. Har man også et vannbårent anlegg anbefales løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen. enova.no kan du finne fyldig informasjon om de ulike løsningene – inkludert hva du kan forvente av besparelser.
Utskifting av parafinkamin kan gi kr 6000. Bytter man ut kaminen med en luft-luft varmepumpe, vedovn eller pelletskamin før 2019 kan du få 6000 kroner i støtte, Etter at man har byttet ut oljekaminen og oljefyren, kan man registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no. Da får man pengene man har krav på rett inn på konto innen tre uker.

Ole Jørgen Veiby ny sjef for Theodor Qviller

men fortsetter i tillegg som fagdirektør for Kulde i GK Inneklima.
Fagdirektør Kulde i GK Inneklima, Ole Jørgen Veiby, blir ny administrer-ende direktør for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS.Han har solid kompetanse innen kulde og varme-pumpefaget og lang erfaring med klimakjøling og ventilasjon. Han kom til GK fra stilling som prosjektdirektør i ICA Norge, og har siden 2009 vært fagdirektør for Kulde i GK Inne-klima. Jeg gleder meg til å bidra i den videre utviklingen av Qviller og GK Inneklima sin styrkede kuldesatsning. Muligheten er mange – kulde er et vekstområde for GK – og utfasing av oljefyrer og HFK kuldemedier er bare en av mange markedsmuligheter som vi bør kunne ta en større andel av, sier Veiby.
Vi har et stort uutnyttet markedspotensial innen kulde og energi, og vi skal nå starte arbeidet med å finne ut hvordan vi best utnytter synergier mellom våre tre fag, ventilasjon, byggautomasjon og kulde – og Qvillers kompetanse innen klimaprodukter. Jeg er derfor meget glad for at Ole Jørgen har påtatt seg rollen som sjef for Qviller. Jeg har stor tro på at dette vil gi den kraft og det fokus som vi nå trenger for å skape en felles slagkraftig kulde- og energisatsning i selskapet, i tett samarbeid med kuldeavdelingene i regionene, sier styreleder i Qviller og administrer-ende direktør i GK Inneklima, Kim Robert Lisø.
Veiby fortsetter i tillegg som fagdirektør for Kulde i GK Inneklima.
Han tiltrer stillingen 1. november.


 

 

 


Hydrokarboner som kuldemedier

Kuldebransjen er i kontinuerlig utvikling. Politiske føringer og klima- og miljøutfordringer gjør det stadig viktigere å bruke kuldemedier som ivare-tar fremtiden. Vi ser nærmere på bruk av hydrokarboner, og da spesielt propan som kuldemedium. Tomas Larsson, Teknisk Sjef, ENRAD AB. Han har i en årrekke jobbet med prosjektering og installasjon av kuldetekniske anlegg med hydrokarboner som kuldemedie. I sitt foredrag deler han av sine erfaringer med oss. Vi får en gjennomgang rundt hvilke spesielle hensyn man må ta ved bruk av propan som kuldemedie, og ser også nærmere på anleggsdesign, komponenter, installasjonssikkerhet, aktuelle applikasjoner, muligheter og begrensninger i EN378, dokumentasjonskrav, risikoanalyser, ATEX-soner og spesielle hensyn ved vedlikehold og reparasjon.
Pris: NKF medlem - gratis Ikke NKF-medlemKr 450,-
Kontaktperson: Irene Haugli  nkf@tekna.no  Tekna sentralbord: 22 94 75 00

SRG

Kuldeteknisk klar for kraftig vekst

Nord Kapitalforvaltning overtar aksjemajoriteten i Kuldeteknisk AS. Gründerne Frode Berg og Tor Vangberg fortsetter som be-tydelige aksjonærer. Sammen har de planer om betydelig vekst i årene som kommer.
Kuldeteknisk utvikler miljøvennlig teknologi som sikrer bære-kraftig vekst i blå sektor, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning.

Startet i 2004
Gründerselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i Tromsø i 2004 av Frode Berg og Tor Vangberg. Basert på egenutviklet teknologi leverer selskapet kjøleløsninger til fiskeri, næringsmiddelindustri, dagligvarebransjen og bygg. Selskapet omsatte for 139 millioner kroner i 2016, og veksten har fortsatt i 2017.
– Vi har alltid satset tungt på forskning og utvikling, og det er også bærebjelken i vår vekststrategi fremover. Gjennom partnerskapet med Nord Kapitalforvaltning har vi sikret oss en sterk medeier som kan bidra til å fortsette denne utviklingen og å løfte selskapet til neste nivå, sier Tor Vangberg, salgsleder og en av gründerne bak selskapet.

Gir bedre fisk
Løsningene Kuldeteknisk har utviklet de seneste årene har vitenskapelig dokumentert effekt gjennom økt kvalitet på fisken som produseres. Løsningene gir økt lønnsomhet og konkurransekraft for norsk sjømatnæring.

Bærekraftig fryse- og kjøleteknologi
Kuldeteknisk har med SuperFreeze og SeaCool utviklet bærekraftig fryse- og kjøleteknologi som gjør fiskerinæringen i stand til å bevare fiskens opprinnelige kvalitet fra den hales om bord i båten, til den ligger på fatet til forbrukeren.
Historisk har svært miljøskadelige KFK-gasser (klorfluorkarbon) blitt brukt til kjøle- og kuldeteknologi.
– Utslipp av skadelige gasser fra kuldeanlegg har bidratt betydelig til global oppvarming. Vi i Kuldeteknisk benytter naturlige og miljøvennlige kuldemedium i våre løsninger, sier Frode Berg, teknisk leder og medgründer.

Mål: Øke markedsandelen
I 2017 var 197 land samlet og inngikk Paris-avtalen som er en ambisiøs utfasingsplan av skadelige gasser fra kuldeanlegg.
– Paris-avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt. Vår teknologi treffer derfor direkte et globalt behov for miljøvennlige løsninger for fremtiden, sier Berg.

Det totale kjølemarkedet i Norge anslås å være på rundt fire milliarder og i vekst.
Markedet er fragmentert og preget av mange små aktører. Kuldeteknisk er i dag blant de ledende aktørene, og med Nord Kapitalforvaltning på laget mener selskapet det godt rustet til å kapre markedsandeler framover.


Frode Berg .................Tor Vangberg

Rivacold

Varmepumpemarkedet opp 12 prosent

Varmepumpefasiten for 2016: 73.133 installerte pumper, opp 12 prosent fra 2015. Det er nå installert mer enn 900.000 varmepumper i norske bygninger.

PÅ VEI OPP IGJEN: Grafikken viser salget av varmepumper de 10 siste årene. Kilde: Novap/Prognosesenteret

Kurs i konkurransedyktige, energifleksible, varmeanlegg

VVS-foreningen inviterer til kurs i byer rundt omkring i Norge! Dette kurset tar for seg vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i bygg, fra prosjektering til igangkjøring av anlegget. NOVAPs medlemmer og NOVAPgodkjente forhandlere har rabatt på kurset.
Praktisk informasjon:Pris: 3.490,- for medlemmer / 4.990,- for øvrige / 790,- for studentmedlemmer
Målgruppe: Prosjekterende rørleggere og ingeniører (RIV).
12.9. Ringsaker 26.9. Trondheim 27.9. Ålesund 10.10. Bodø
11.10. Mo i Rana 17.10. Tromsø 31.10. Stavanger 1.11. Haugesund
15.11. Sørlandet 21.11. Østfold 22.11. Larvik 28.11. Oslo 29.11. Bergen

Varmepumper for vannbåren varme

NOVAP kurs for installatører av mindre varmepumpesystemer
•                Luft-vann- og væske-vann-varmepumper
•                Nye og eksisterende boliger
•                Utskifting av oljefyr
•                Næringsbygg
Kurset gir deltakerne en helhetsforståelse av hvordan varmepumper fungerer sammen med et varmesystem, og hvordan ulike driftsforhold påvirker effektiviteten.
14. - 15. november
www.novap.noThor Endre Lexow blir ny sjef i VKE


Thor Endre Lexow er ansatt som ny administrerende direktør i VKE (bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi). Han kommer fra stilling som gruppeleder for energi og miljø i Standard Norge. I denne stillingen har Thor Endre Lexow fått et godt kontaktnett og god kjennskap til ventilasjons- og kuldebransjen gjennom blant annet å ha ledet standardiseringsprosjekter innenfor bygningers energibruk, ventilasjon/inneklima, energiledelse, energimerking og energivurdering av klimaanlegg.
Dette er en veldig spennende bransje og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede VKE. Jeg har stor tro på VKE som jeg ser på som en sterk bransjeorganisasjon med godt omdømme og god påvirkningskraft. Bedriftene som arbeider innenfor ventilasjon, kulde/varmepumper og inneklima er stadig viktigere aktører for å oppnå sunne og miljøvennlige bygg. Byggene er blitt mer energieffektive og de tekniske anleggene og styringssystemene mer avanserte. Samtidig har det vært en stor utvikling på komponentsiden som øker energieffektiviteten og ytelsen til klima-anlegg. Jeg ser på bransjen som en viktig en del av klimaløsningen og jeg tror dette er et viktig argument for rekrutteringen til både utdanningen og til bedriftene i dette markedet. Vi må fokusere på medlemmenes nytte-verdi av VKE og jeg har allerede flere ideer om dette. Jeg vil prate mye med medlemsbedriftene og forstå dere behov, sier Lexow.
En meget fornøyd styreleder i VKE, Steinar Holm mener at styret i VKE har funnet en samlende leder for VKE.  Blant våre medlemmer er det bedrifter innenfor både ventilasjon og kulde. Thor Lexow vil sammen med Stig Rath (fagdirektør Kulde) være et godt team som evner å ha god forståelse for våre medlemmers hverdag og kan overføre dette til arbeidet med rammebetingelser for bedrifter og samfunnet.
Thor Lexow er 52 år og er utdannet sivilingeniør i maskin og kuldeteknikk fra NTNU. Han har lang erfaring i å jobbe med rammebetingelser, nær-ingspolitikk og myndighetskontakt. Tiltredelsestidspunkt er oktober 2017.

Pingvin.Ban

To viktige nyheter i yrkesutdannelsen

Absolutt JA til forslaget om å opprette et nytt lærefag, Vg3 ventilasjonsteknikerfaget

Med utgangspunkt i faglig råd for elektrofags (FREL) utviklingsrede-gjørelse 2016, har Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) foreslått endringer i programområdet Vg2 kulde og varmepumpeteknikk og å opprette ventilasjonsteknikerfaget som et nytt lærefag. Forslaget anbefales av FREL.
VKE mener at et endret Vg2 vil kunne gi grunnlag for å opprette flere fagbrev, og foreslår å opprette et nytt lærefag i ventilasjonsteknikk. Faglærte ventilasjonsteknikere skal ivareta et godt inneklima i bygg til lavest mulig forbruk av elektrisk energi. Kontroll, idriftsettelse, innre-gulering, energieffektivisering, service, vedlikehold og dokumentasjon av ventilasjonssystemer i næringsbygg og private boliger skal inngå i utdan-ningen. Forslagsstiller mener det nye lærefaget ikke vil konkurrere med eksisterende fagbrev. De skriver videre at «Ventilasjonsbransjen mener manglende kompetanse knyttet til installasjon, drift og vedlikehold er den viktigste årsaken til dårlig inneklima
Ifølge VKE utgjør ventilasjonsbransjen 1200 bedrifter, og utdanningsbe-hovet anslås å være på minimum 200 ventilasjonsteknikere per år. Ventilasjonsbransjen sier de vil garantere for læreplasser dersom det utdannes ventilasjonsteknikere.For elever og lærlinger vil opprettelse av nye lærefag være positivt dersom dette skaper læreplasser i en ny del av arbeidsmarkedet. For fylkeskommunene vil opprettelse av nye lærefag kunne være positivt dersom faget svarer på et behov i arbeidsmarkedet og gir flere nye lærebedrifter.

 

Absolutt Nei til å endre VG2 betegnelsen fra Vg2 kulde og varmepumpeteknikk til Vg2 varmepumpe og ventilasjonsteknikk?

VKE støtter et felles Vg2 som inkluderer ventilsjons- og kulde-og varmepumpeteknikk


Men VKE er uenig i betegnelsen som er foreslått; "Vg2 Varmepumpe og Ventilasjon".VKE vurderer at navnet på Vg2 er "Varmepumpe" får ungdommen til å velge vekk kulde- og varmepumpeteknikk, snarere enn å søke seg til. Varmepumper er en viktig del av faget, men det er først når en forteller om de større og kompliserte installasjonene at fordommene forsvinner og interessen vekkes. VKE foreslår derfor
«Vg2 ventilasjon, kulde og energi» som nytt navn.
Dette ivaretar tidligere navn på kuldefaget og gir samtidig et godt bilde av de to etterfølgende Vg3 lærefag inklusive dette at begge fagretningene bruker væske og luft som energibærere. Videre ivaretar dette navnevalget viktige energi- og miljøkriterier i næringsliv, yrkesbygg og boliger, som kjøling, oppvarming, klima og energi. For kulde- og ventilasjonsbransjene som rekrutterer lærlinger er det også en viktig inspirator at bransjenavnene synliggjøres i utdanningsvalget.

Utradering av kuldefaget?

Om begrepet kuldeteknikk fjernes fra yrkesfaget, vil dette dessverre være til stor skade og gjøre den viktige kuldeteknikken enda mindre synlig i skolene og i allmennheten. Varmepumper er nok viktig, men i forhold til kuldeteknikken er nok varmepumper mindre viktig.
Kuldeteknikken omfatter som kjent de aller viktigste og mest omfattende arbeidsområdene som omfatter matvarer, helse, EDB, aircondition, som alle er av vital betydning for helse og komfort.
Derfor er det etter min mening fundmentalt galt å fjerne begrepet kuldeteknikk i den viktige yrkesutdanningen. Mitt forslag er derfor.
VG2 Kulde, Ventilasjon og Varmepumpeteknikk
Halvor Røstad

Rivacold

Termisk aktive dekker – tabs
Kjøling og varme via dekkekonstruksjonen –

Møte mandag 4. september 2017 kl 15:00
hos Norsk Varmeteknisk Forening i Eikenga 13, 0579 Oslo
.
TABS er et prinsipp for termisk aktivering av betongdekker. Overskuddsvarmen i rommet magasineres i dekket over. PePex-rør ligger innstøpt i betongdekket, og ved hjelp av sirkulerende vann trekkes varmen ut av betongen og føres ut av bygget. Temperaturen i rommet vil variere over dagstid mellom en minimumsverdi og opp til en maksverdi. Natten brukes vanligvis til å senke romtemperaturen tilbake til valgt minimumsverdi, og syklusen starter på nytt. Systemet benyttes både til kjøling og oppvarming av bygget. I varmemodus (vinter) vil romtemperaturen være jevn. Systemet er enkelt å regulere og har stor driftssikkerhet. Om dagen går ventilasjonsanlegget uten at det brukes energi til kjøling og varme via TABS-anlegget. Metoden reduserer behovet for installert effekt. Driftsutgiftene reduseres med ca. 30 % i forhold til konvensjonell kjøling.
Påmelding til sekretariatet, rolf@nvf.no  mob: 909 82 948.
På det nye bygget til Deichmann i Bjørvika i Oslo er TABS valgt, og dette vil bli gjennomgått spesielt.

 

NHO og LO ber fylkesråden om ikke å legge ned kuldelinjen i Tromsø

Etter at det i Kulde og Varmepumper Nr 3 var omtalt at man hadde planer om midlertidig å legge ned kuldelinjen i Tromsø, har det reist seg en protestbevegelse. Bransjeforeningen Ventilasjon, Kulde og Energi, Yrkesopplærings-nemnda, NHO og LO ber fylkesråden for utdanning revurdere beslutningen om nedleggelse av VG2 Kulde- og varme-pumpeteknikk ved Ishavsbyen videregående skole fra høsten 2017.
Man ser at det blir vanskeligere å motivere elevene til å søke et tilbud som har vært midlertidig nedlagt. En videreføring vil gjøre overgangen til VG2 Kuldemontør, Ventilasjonstekniker smidigere og enklere, skriver de til fylket.

Forbud mot fossil fyringsolje er endelig klart

Regjeringen har i 16.juni kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.
 - ­Nå er det på tide å brette opp ermene, for tiden er knapp sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I løpet av to og et halvt år må mange tusen anlegg byttes ut. Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg.
 
Hva innebærer forbudet?
Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

VKEs viktigste oppgaver:
Ventilasjonsutdanning og ny daglig leder


Nytt styre i VKE. Bakre rekke fra venstre: Knut Skogstad, Stein Terje Brekke, Steinar Holm, Sturla Ingebrigtsen og Jens Petter Burud. Første rekke fra venstre: John Akre-Aas, Henning Friis og Pål Haukeland. Foto: VKE

De viktigste temaene vi diskuterte på VKEs årsmøte 4. mai var at vi har fått på plass en fagutdanning innenfor ventilasjonsteknikk, med mulig-heter for oppstart høst 2017. Innstillingen er nå ute på høring, og det er viktig at medlemsbedriftene engasjerer seg og svarer. En slik utdanning har vært ønsket i flere 10-år, sier gjenvalgt styreformann Steinar Holm. Og at Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) fortsetter enga-sjementet med fagutdanning innenfor kuldeteknikk, legger han til.

Ny daglig leder
Et annet viktig tema vi diskuterte var betydningen av å finne en rett person som går inn som daglig leder etter Aud Børset Dellrud. Vi vil se spesielt etter en ventilasjonsfaglig person. Kjølefaget er allerede repre-sentert i VKE med en fagperson, sier Holm. Videre ble det en diskusjon og gjennomgang av erfaringen med at VKE ble medlem i Byggenær-ingens Landsforening (BNL) i januar i fjor, etter at Norsk Teknologi ble lagt ned.VKE består nå av 200 bedrifter med til sammen rundt 3400 ansatte og en årlig omsetning på 7 milliarder kroner.

Steinar Holm fortsetter som styreformann
Steinar Holm fra GK AS som gikk på som styreformann i 2015, ble gjenvalgt for en ny toårs periode. Steinar Holm er utdannet tekniker innenfor energiteknikk, bedriftsøkonomi fra BI og Master of Business Administration (MBA) fra Heriot Watt University.
Pål Haukeland, prosjektleder fra Utstyr og Kjøleservice i Bergen, ble gjenvalgt som styremedlem.
John Akre-Aas, daglig leder Moderne Kjøling AS ble valgt inn som nytt styremedlem, og var tidligere vararepresentant.
Ny varamedlem i styret er administrerende direktør Stein Terje Brekke i Therma Industri. Brekke er utdannet sivilingeniør, maskinteknikk og relaterte fag ved NTNU.
Knut Skogstad, daglig leder Flexit AS, Sturla Ingebrigtsen i GK, Jens Petter Burud, Caverion Norge AS, Henning Friis, daglig leder Luftkvalitet AS og Per Kristian Lange i Johnson Controls (vara) var ikke på valg og fortsetter i styret.

VKE styrker seg på ventilasjonskompetanseVKE har inngått avtale med Kari Thunshelle, seniorforsker ved Sintef Byggforsk. Thunshelle skal bistå VKE med ventilasjon- og inneklima-kompetanse Kari Thunshelle ( t.v) vil representere VKE i standard-iseringsarbeid, og hun skal jobbe med informasjon til medlemmene om faglige spørsmål og myndighetskontakt. Til høyre avtroppende daglig leder i VKE, Aud Børset Dellrud.

Professor Arne Bredesen ved NTNU nytt æresmedlem av Norsk Kjøleteknisk ForeningNKFs leder Lisbeth Solgaard og Arne Bredesen
Han har vært aktiv både som Styreformann og som Rådets formann. Han har satt sterke spor stor etter seg i foreningen gjennom sitt slagord For kunnskap og vennskap  Dette slagordet har preget foreningens utvikling gjennom mange, mange år og lever fortsatt fint.  Som Arne sier det: Man kan ikke få til et godt samarbeid uten vennskap
Men Arnes egne ord sier vi som deg:Måtte solen skinne på din vei

Begrunnelsen
Arne M. Bredesen har vært en sentral person for utvikling av utdanningen på universitetsnivå innen kuldeteknikken i Norge. Han ble utdannet ved Gustav Lorentzens sitt institutt i 1969, og tok dr. graden der i 1974. Hans vitenskapelige karriere var konsentrert rundt kompressorer med eksperi-mentell virksomhet og utvikling av simuleringsmodeller for forbedring av ventilbevegelse i kompressorer. Dette har avstedkommet mange pro- sjekter med kompressorleverandører.Etter å ha vært ute en periode som direktør i Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt fra 1979 til 1983, har han vært instituttleder, dekan og pådriver av strategiske områder ved NTNU. Han var en av initiativtagerne for å etablere ett nytt studieprogram innen «Energi og Miljø» ved NTNU.Arne var helt sentral under oppbygging av kuldeteknisk kompetanse for gassnæringen i Norge, bla. SPUNG programmet. Han har også vært sentral inn mot departementet og forskningsrådets mange strategiplaner. Sist ved utarbeidelsen av ENERGI21.Han har regelmessig holdt foredrag ved NKF sine årsmøter, som har vært meget gode og godt forberedt.

NTNU -studentene holdt de beste  kjøleforedragene på NKM 2017


Blide studenter
Fra venstre: Håkon Selvnes, Kaia W. Bergqitz-Larsen, Monika Niko-laisen, Maria Byrkjedal Wersland, Silje Marie Smitt og Anja Beate Andersen. Foto: NTNU EPT/Armin Hafner
Norsk kjøleteknisk møte 2017 ble i år arrangert på Clarion Hotel & Kongress i Trondheim. I løpet av det to dagers lange programmet ble det delt ut pris for beste foredrag, som gikk til masterstudenter ved institutt for energi- og prosessteknikk.

Nytt styre I Norsk Kjøleteknisk ForeningKnut Olav Brendøymoen, Ulf Larsen, formann i Teknisk Råd, Odd Harry Hanssen, Armin Hafner, ny nestleder, Lisbeth Solgaard ble gjenvalg som styreleder, Erik Hoksrød og Vegard Klungtveit, ny i Styre. Valgkomiteen legger stor vekt på å et styre som er mest mulig sammensatt med folk fra alle deler av bransjen, noe som gjør styret mer representativt for hele bransjen

NKFs ur til beste elev

Sindre Gruben Olsen (t.v.) fra Fagskolen i Trondheim fikk NKFs ur til årets beste elev. Han er nå ansatt i Therma Industrier.  
Morten Akre Aarnes (t.h.)fikk klokka som beste elev på NTNU. Han holdt innlegget "Urbane mat- og energi-knutepunkter på Kjølemøtet

Bransjens viktig faglærere

Det er disse viktige herrene som bringer ny og dyktig ungdom til faget

(f.v.) Odd Isaksen Ishavsbyens vgs i Tromsø, Paul Spee og, Torbjørn Volstad fra Haram vgs i Brattvåg. Otto Alvestad fra Godalen vgs. Stavanger, Karl Otto Oppegård fra Ringsaker vgs., Vegard Veel fra Malakoff vgs. i Moss, Geir Gotaas og Øyvind Moen fra Fagskolen i Trondheim, Thomas Bergersen fra Ringsaker vgs. og Gunnar Hansen fra Ås vgs. FOK Faglærernes målsetting er

 • Å styrke utdanningen i kulde- og varmepumpefaget
 • Bedre etter og videreutdanningsmulighetene for faglærer
 • Bedre mulighetene for samarbeid mellom faglærere
 • Bedre mulighetene for samarbeid om pedagogisk opplegg

Studentbyen Moholt vant Varmepumpeprisen

Et konsept som gir gevinst ved å tenke områdeutvikling fremfor enkeltbygg, mener juryen om studentbyen som får Varmepumpe-prisen 2017. Energisentralen står sentralt på torget, med glass-vinduer på tre kanter og en godt synlig skjerm som viser energil-everansene.


Varmepumpeprisen: Studentbyen på Moholt i Trondheim er fortettet med fem nye blokker i massivtre. Blokkene holder passivhus-standard og har totalt 632 studen-tboliger. I tillegg er det bygget en barnehage på 2300 m2. Alle forsynes av samme energisentral. Der sørger tre varmepumper for å utnytte alle lokale varmekilder: 23 stk. 250 m dype energibrønner, avløpsvann fra blokkene og solvarmeanlegg på taket av barnehagen.


Fra venstre: Thor Olsen, Kristoffer Abrahamsen og
Kristoffer Laskemoen i AF Energi & Miljøteknikk,
sammen med juryen: Rolf Iver Mytting Hagemoen
fra Novap og Ole Aksel Sivertsen fra Enova.
Foto: Lillian Hjellum.  

De to andre nominerte kandidatene til Varmepumpeprisen var:
Swecos nye kontorbygg: 80 % lavere energibehov enn TEK10
Forsvarsbygg: Mange effektive ammoniakk-varmepumper

Kristansand ble årets varmepumpekomune

Har spart 90 millioner kroner på Enøk-tiltak i nesten 130 bygg

Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Novap, Arnt Gunnar Flotorp og
Yngvar Einarsmo fra Kristiansand kommune og Ole Aksel Sivert-
sen fra Enova. Foto: Lillian Hjellum. 

Kristiansand kommunen har de siste 10 årene gjort små og store enøk-tiltak i nesten 130 bygg, noe som har redusert energiforbruket med cirka 34 prosent. Kristiansand har investert i energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001.

De to andre nominert kandidatene var:
:Vestby kommune har installert åtte væske-vann varmepumper i kommunale bygg som sykehjem, idrettshaller, skoler og barnehager.
Ullensaker kommune gjennomfører enøktiltak i 23 bygninger gjennom en EPC-kontrakt (Energisparekontrakt). varmepumper, åtte luft-vann varmepumper og tre væske-vann varmepumper. Med dagens energipriser vil Ullensaker kommune hvert år spare ca. 6 millioner når investeringen er tilbakebetalt.

Kjøling - nytt marked for fjernvarmebransjen?

Alle nye forretningsbygg trenger kjøling. Fjernvarmeselskapene må derfor ta stilling til om de vil tilby sine kunder kjøling; eller leve med at bygg etter bygg etableres med lokale løsninger der fjernvarmens rolle er redusert til spisslast. Fjernvarmeselskaper har flere konkurransefortrinn i forhold til andre aktører for å tilby kjøling til sine varmekunder. Ulike teknologier finnes for hvordan dette kan gjøres. De viktigste er:
1.         Varmedrevet ventilasjonskjøling (sorptivkjøling)
2.         Absorpsjonskjøling
3.         Frikjøling
4.         Kompressorkjøling (eventuelt med varmegjenvinning)
Les mer i Kulde nr 2

Novema Kulde vil løse mange problemer med varmepumpekurs


Har satt i gang kursvirksomhet rettet mot byggherrer og entreprenører, konsulenter og rørleggere
Det er en kjensgjerning at 90 prosent av feilene med varmepumper kommer fra feil i vannsiden, også feil gjort under konstruksjon. Bransjen må løfte nivået og unngå kjente feil. Samtidig må det stilles større krav til alle ledd i en leveranse, sier Per Erik Wilsbeck, markedsansvarlig hos Novema kulde AS. Nå kjører de kurs for å øke kompetansen. Les mer i Kulde nr 2

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogram-met skal finne fram til de billigste tiltakene innen sommeren. Les mer i Kulde nr 2

Har du en god varmepumpehistorie?

NOVAP oppfordrer deg til å skryte:
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) jakter personer, firmaer, prosjekter eller kommuner som fortjener ekstra oppmerksomhet – og lisens til å skryte litt.
– Mange gode historier om varmepumper går under radaren, og det er synd for bransjen som helhet, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han håper flere nå tar fram ”amerikaneren” i seg og skryter av egne eller andres prosjekter og konsepter.
– Vi vil gjerne høre om personer og kommuner som utmerker seg også, sier Hagemoen.
Dette er ingredienser i en god varmepumpehistorie
Målet med Varmepumpeprisen og Årets Varmepumpekommune er å vise fram konsepter, prosjekter og personer som bidrar til å løfte bransjen og øke interessen for varmepumper. NOVAP har definert noen krav til hva en god varmepumpe-historie bør inneholde.

For å vinne Varmepumpeprisen må historien handle om:

 • Ny teknologi og nye løsninger som utvider bruksområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige, eller
 • Personer, bedrifter eller prosjekter som bidrar til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskap til varmepumper generelt, eller
 • Aktører som gjennom god prosjektering, gode løsninger og god drift har vist at varmepumper er en pålitelig teknologi

For å bli Årets varmepumpekommune må historien handle om:

 • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse, eller
 • Kommuner som har fått sine innbyggere til å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg, eller
 • Kommuner som har vært med på innovative og nyskapende prosjekter.Er det din tur til å skinne litt ekstra?

Siste frist for å dele historier og foreslå kandidater er 3. februar. Send ditt forslag til novap@novap.no
– Det er lov å nominere prosjekter eller personer som har vært nominert tidligere uten å vinne, opplyser Hagemoen. Vinnerne vil bli presentert under Varmepumpekonferansen 29. – 30. mars 2017. Mer informasjon og program finner du på varmepumpekonferansen.no

Olve Lyngstad Skjerve ble Norges- mester og fikk Medal of Excellence i Yrkes EM

Olve Lyngstad Skjerve fra Trondheim Kulde AS var første norske deltaker i et Yrkes EM for kuldemontører og der gikk han nesten til topps med medal of Exsellence! Og det var bare en måned etter at han ble Norgesmester hvor seks talenter konkurrerte i Yrkes NM om å bli Norges beste kuldemontør. Det ble en kamp om hvert poeng, men Olve Lyngstad Skjerve fra Trondheim Kulde AS stakk til slutt av med seieren. I tillegg til å bli Norgesmester, vant han også billett til deltagelse i både Europamesterskap og Verdensmesterskap

Nytt IKT-verktøy for å finne lærebedrifter

IKT-verktøyet «Finn lærebedrift» skal gjøre det lettere å finne flere lærebedrifter, slik at alle elever kan få tilbud om læreplass. Kuldebransjens utfordring har vært å rekruttere nye lærebedrifter, hittil har veksten i læreplasser blitt tatt av de kuldebedriftene som alltid har vært flinke til å stille opp. Les mer på https://utdanning.no/finnlarebedrift
For skoleåret 2015/2016 fikk 81 av 110 søkere fra Vg2 i kuldefaget læreplass. Men 44 fra Vg2 begynte dessverre ikke i kuldebransjen

Kuldemedieavgift 2017

I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble fremlagt den 6. oktober 2016 ble det foreslått å øke avgiftenpå HFK fra 383 kroner til 428 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Det ble også foreslått å øke CO2-avgifte

 

Nytt tipshefte om varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper.
Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.
Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette
Last ned tipsheftet:
Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Tipshefte-7_Varmepumper_Byggalliansen.pdf

 

Du bruker ikke nødvendigvis mindre strøm med varmepumpe

Statens institutt for for- bruksforskning(Sifo) så i vinter på hvordan bruken av luft-luft varmepumper påvirker energiforbruket. De har funnet at hus-holdninger som anskaffer luft-luft varmepumpe, ikke nødvendigvis sparer energi. I stedet for å hente inn besparelsen på fyr- ingsutgiftene, velger mange å bruke gevinsten i besparelsen som varmepumpen gir, i økt komfort: De viktigste endringene er at folk øker innetemperaturen – kanskje så mye som fra 19 til 23 grader. Mange varmer også opp større deler av boligen og de gjør det i flere av døgnets timer.

Nå er Kina og USA enige om å fase ut HFK

USAs utenriksminister John Kerry snakket med Kinas utsending Zhai Qing under det bilaterale toppmøtet om HFK-medier i Kigali i Rwanda i oktober en avtale om utfasing av HFK kuldemediet. Dog sammen med 195 andre land. Man forventer faktisk en økende bruk av HFK i trå med velstandsutviklingen i utviklingslandene i den første tiden. Om intet gjøres vil man få en global temperaturstigning på 0.4 grader p.g.a. HFK utslipp. Men det blir alvor når både USA og Kina undertegner denne avtalen. Men i Europa er man allerede godt i gang med

De beste varmepumpene

Svenske Folksam har utført tester har testet og sammenliknet 83 varmepumper og i tillegg sett på innmeldte feil på varmepumper. Dette er noe Folksam gjør hvert år, og i rapporten finner du både årets nye modeller og eldre modeller. I årets rapport har Folksam kåret de beste  ellerdet som kalles godt kjøp

26 varmepumper utropes som gode kjøp i 2016.
De resterende 54 varmepumpene får godkjent. Det er ingen av varme-pumpene i testen som får stryk i testen. Nedenfor kan du se hvilke varmepumper som Folksam anbefaler. Les mer i Kulde Nr. 6
Man kan se hele rapporten og vurderingene av alle 83 varmepumpene, på nettsiden til Folksam:

 

Nytt kompendium om CO2 som kuldemedium

Nytt viktig kompendium for alle som arbeider med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og  SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kulde-medium. I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-teknologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klima-soner, og er tatt i bruk over hele verden. På bakgrunn av denne utviklingen, er kompendiet fra 2007 opdatert. Med foreliggende oppdatering og utvidelse er kompendiet a jour per 2016. Norsk Kjøleteknisk Forening har tatt initiativ til og finansiert opp-dateringen med hjelp av noen av brasjens dyktigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik
Boken koster kr 800. For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening koster den kr 400. Boken kan bestilles fra ase.rostad@kulde.biz

Ny global avtale skal redusere bruken av de sterkt klimaskadelige HFK-gassene

197 land er blitt enige om å redusere den globale bruken av de sterke HFK-klimagassene som blant annet brukes i luftkjølingsanlegg, fryse-bokser i butikker og i større kjøle-anlegg over hele verden. Noen HFK-gasser er flere tusen ganger så ster-ke som klimagassen CO2, og bidrar til å øke tempoet på den globale oppvarmingen Dette er en svært viktig. Dette er trolig det enkeltvedtaket som vil gi de største globale utslippsreduksjoner overhodet. Denne avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt. Hvis vi erstatter HFK-gassene med mer energismarte kjøleløsninger, blir klimagevinsten enda større, sier klima- og miljøminister Vidar Helg-sen.

Sorptiv fjernvarmekjøling – nå også i Norge

Når Olav Thon Gruppens kontor-bygg i Oslo står ferdig i 2018, skal bygget som det første i Norge kjøles med fjernvarme. Den miljøvennlige teknologien har i flere år vært benyttet i Sverige med stor suksess.
Hafslund Varme tok initiativet til å introdusere teknologien, for å utnytte overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen om sommeren, når mye av varmen ellers går til spille.

Patrick Skeie ny regjerende mester i Kulde og Varmepumpegolf

2 september var 20 av kulde- og varmepumpebransjen golfere var samlet til den 10 utgaven av Kulde- og Varmepumpegolfen. på Holtsmark Golfbane Det ble konkurrert i to klasser  I klasse 1 skulle det kjempes om tittelen «Kulde- og varmepumpemester i golf».  Deltakerens resultater spriket mye denne dagen. Det var flere av deltakerne som fikk «juling» av Holtsmark svært vakre, men krevende golfbane. 
I klasse 1 fikk Patrick Skeie fra Viessmann Refrigerations Sys-tems dagens beste score og kan nå titulere seg er ny som regjerende mester Kulde og Varmepumpegolf.
I klasse 2 var det Kenneth Kristiansen fra Energima AS som vant.

HFK-nedfasingen blir stadig tøffere,
R404A forbud allerede i 2020.

Nå skal nedfasingen skje mye raskere:
•   1 januar 2020 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med GWP over 2500, og forbudt å etterfylle med nytt kuldemedium (GWP over 2500) på anlegg med kuldemediefylling over 10 kg. Dette rammer R404A og R507.
•   1 januar 2022 blir det forbud mot installasjon av sentraliserte kuldeanlegg med flere moduler der kjølekapasitet er over 40 kW og høyere GWP-faktor enn 150. Forbudet vil ramme anleggsdesign med bl.a. kuldemediene R134a, R407C, R407F, og R410A. Unntak for kaskadeanlegg, der kuldemedium med GWP-faktor lavere enn 1500 (som R134a) tillates i primærkretsen.
•   1 januar 2025 blir det forbudt å selge splitter og luft-luft varmepumper GWP over 750, og fylling under 3 kg. Dette forbudet vil ramme 410A.
 
Norge vil sannsynligvis vedta EUs reviderte F-gassforordning, EU No 517/ 2014 fra 1. januar 2017. Hyppigheten av lekkasjekontroller vil baseres på GWP-faktor og tonn CO2-ekvivalenter, og ikke kg som i dag. Dette gjør det fordelaktig for anleggseiere å velge kuldemedium med lav GWP. Norge forhandler i 2016 om en internasjonal avtale om nedfasing under Montrealprotokollen, og jobber for at denne skal bli så ambisiøs som mulig. Senest 31. desember 2022 skal EU vurdere behovet for ytterligere tiltak på bakgrunn av internasjonale forpliktelser for å redusere utslipp av fluorholdige drivhusgasser. EU skal til 2024 ha faset ned mengden av HFK til 30% av 2015-nivået, hvilket betyr at pris på HFK forventes å stige kraftig og øke med GWP-faktoren.

Hvem blir Norges beste kuldemontør?

Norgesmesterskapet i kuldeteknikk arrang-eres under Yrkes NM 2016, som går av stabelen i Vestlandshallen, Bergen fra 17. - 20. oktober. Bak arrangementet står VKE, og hensikten er å fremme interessen for kulde-faget og øke rekrutteringen til bransjen. Vinneren vil gå videre til Europamester-skapet i kuldeteknikk, og deretter represen-tere Norge under Yrkes VM i Abu Dhabi i 2017. Etter stor interesse for yrkeskonkurransen på Facebook, besluttet arrangementskomiteen å utvide antall deltagere fra fire til seks. Disse er plukket ut på bakgrunn av interesse for faget, talent, og geografisk spredning. Det skriver VKE i en melding på sine hjemmesider.

Årets kandidater er:

Kjetil Bele, Kulde & Elektro AS, Ålesund
Benjamin Kristiansen, Multikulde AS, Bodø
Mathias Lund, Arctic Kulde AS, Spydeberg
Olve Lyngstad, Trondheim Kulde AS, Trondheim
Magnus Lægreid, Sogn Kjøleservice AS, Kaupanger
Lars Rødin, Carrier Norge AS, Sarpsborg

Varmepumper i energisystemet – status og muligheter

Beregninger fra NVE viser at varmepumper leverte 15 TWh varme i det norske energisystemet i 2015.

En trendfremskriving basert på de siste års investeringtakt og modellering som tar hensyn til forventet adferd, viser en økning til 18-20 TWh fra varmepumper i 2030.


En ren teknisk-økonomisk modellering viser at det vil være lønnsomt med hele 26 TWh.

Effektiv energiutnyttelse
Varmepumpeteknologi bidrar til effektiv utnyttelse av energi til oppvarm-ingsformål. Varmepumpene som leverer 15 TWh varme, bruker 6,5 TWh strøm, som gir en gjennomsnittlig effektfaktor godt over to.

750-000 varmepumper i drift.
Norge har en svært høy dekningsgrad av varmepumper i forhold til andre land i Europa, med ca 750-000 varmepumper i drift.

Halvparten av norske boliger
Nesten halvparten av norske eneboliger har varmepumper, i hovedsak luft-luft varmepumper. Den norske byggsektoren bruker årlig omtrent 50 TWh til oppvarming og varmt tappevann.

Les rapporten: Varmepumper i energisystemet – status og muligheter
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_60.pdf

Hva er formålet
med Norsk Kulde- og Varmepumpenorm?

Hovedformålet er å vise hvordan kompo-nenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å dekke nød-vendige krav til sikkerhet, og til vern mot utslipp av gasser som kan skade miljøet. Et parallelt formål er å bidra til effektiv energiutnyttelse.

For hele kuldebransjen
Norsk Kulde- og varmepumpenorm gjelder for kuldeanlegg og varmepumper. Den er et dokument til bruk for hele kuldebran-sjen, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, entreprenører, montører, servicepersonale, eiere og brukere, driftspersonale


En intern bransjenorm

Norsk Kulde- og varmepumpenorm er en intern bransjenorm for kulde- og varmepumpebransjen, og er ikke i seg selv en del av lovverket. Den har imidlertid som et viktig formål å identifisere og vise til lover og regler som gjelder for kuldeanlegg og varmepumper.

Ikke et selvstendig dokument
Normen er ikke et selvstendig dokument, men forutsettes brukt sammen med den europeiske kuldestandarden NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper, sikkerhets- og miljøkrav», 2008. For at en leveranse skal kunne hevdes å være i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, forutsettes det at kravene i forskrifter og standarder som normen viser til også er oppfylt.

Kulde Forside 2
Kuldebransjens eget bibliotek


Her finner du de siste 12 års utgivelser av tidsskriftet Kulde og Varmepumper med mye nyttig fagstoff

Trykk her

VKE søker kandidater til Yrkes NM i Bergen

VKE søker talentfulle kuldemontører som har lyst til å vinne Yrkes VM i Abu Dhabi 14 - 19 oktober 2017? Jørgen Solberg er så langt Norges beste kuldemontør med "Medal of Excellence" fra forrige Yrkes VM i Brasil.  VKE søker seks kandidater til Yrkes NM i Bergen 17 - 20 oktober i Bergen, èn blir Norges medaljehåp i VM.  VKE dekker alle utgifter ved deltagelsen i Bergen bortsett fra reisekostnader til og fra Bergen, transport av personlig verktøy og medgåtte timer.  Maks alder 21 år. Meld interesse til stig@vke.no

TEK 10 blir gjeninført.

11.mai  vedtok Stortinget forslaget om endring i energikravene i nye boliger, det vil si at kravene i TEK 10 blir gjeninført. Nåværende regjering opphevet disse kravene i et forsøk på å gjøre nye boliger litt rimeligere. Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening håper vedtaket trer i kraft raskt.

Populære varmepumper

Enova gir støtte til 15 ulike energitil-tak i boligen og støtte til varmepumper er meget populært 
Det mest populære tiltaket i fjor var væske-vann varmepumpe. Hele 1100 boligeiere søkte støtte til dette.
Det nest mest populære tiltaket var å installere en luft-vann varmepumpe, som ble installert med Enova-støtte i 847 boliger.
884 av de som skaffet seg en av de to varmepumpene gjorde det i kombina-sjon med et annet populært tiltak, nemlig å få støtte til å bygge ut oljefyren. Det høye antallet tilskudd til var-mepumper er som forventet, ettersom mange har planer om å bytte ut gammel oljekjel innen 2020.

Fornybar energiforsyning og lagring i spredt-bygde områder

Nordisk Energiforskning (Nordic Energy Research) har utlyst en konkur-ranse om en ny veileder for planleggere, og teknisk løsning for et demonstrasjonsanlegg for Fornybar energiforsyning og lagring i spredtbygde områder.

Flere mangler avdekket under Miljødirektora-tes kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser. 10 % hadde brukt ikke F-gass sertifiserte firmaer

Med 400 tonn NH3+H2O+Luft får man 1100 kubukmeter snø, også i plussgrader

I februar under X Games får Tøyen i Oslo ny "skyline". Bakken som ble brukt er 57 meter høy og et 125 meter lang. Det går med 1100 kubikk-meter snø å for dekke det seks meter brede ovarennet, og det 16 meter brede unnarennet. Snølaget er ca 50 centimeter tykt.  Det er mengder som ikke har falt naturlig på Tøyen i vinter. Men ved hjelp av en gammel kjenning fra kjemitimene får de nok snø på to dager. Ingrediensene er vann, luft og flytende nitrogen, og man får snø - helt naturlig, sier Sven-Ove Antonsen, prosjektleder i AGA.
AGA leverer gassen, som produseres i Groruddalen i Oslo. Rundt 15 tankbiler med 400 tonn flytende nitrogen bidrar til snømassene. Alternativet hadde vært å frakte snøen fra innlandet Det hadde fort blitt 110 lastebillass.
Det å produsere snøen på stedet er derfor mye mer miljøvennlig enn å frakte den fra områder med snø
Men de har også levert til andre vinterarrangementer blant annet i Stockholm. Viktig er det at denne snøproduksjonen er sikker med tanke på plusstemperatur. AGA samarbeider også med firmaet Polar Technologies som reiser rundt i verden og produserer snø til lignende arrangementer, senest i Indonesia.

Nyskapende
CO2-fryseteknologi for fiskeflåte

Tromsø selskapet Kuldeteknisk har i samarbeid med Nordic wildfish fra Valderøy i Giske kommune utviklet en miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende fryseteknologi som gir forbrukere internasjonalt tilgang til sjømat av aller høyeste kvalitet – året rundt.  De to selskapene deler nå sine resultater og erfaringer fra pilotanlegget om bord i frysetråleren MTr.”Roaldnes”. Frode Berg, som er teknisk leder og en av gründerne i Kuldeteknisk, sier at forskning og utvikling er en naturlig del av selskapets virksomhet, og at de har et velfungerende og produktivt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge.  Kuldeteknisk har hatt store forventninger til resultatet av prosjektet, både med tanke på kvalitetseffekter, og de mer praktiske og økonomiske gevinstene ved teknologien.
Hovedmotivasjonen for utviklingsprosjektet har vært en forventning til

 • Økt frysekapasitet  
 • Bedre produktkvalitet med raskere innfrysing.
 • Miljøgevinster,
 • Forbedret driftsøkonomi,
 • Økt sikkerhet for mannskapet om bord.
 • Skape akspt for CO2 kuldeanlegg i fiskeflåten

Rådgiverne må gå i spissen for utfasingen av miljøskadelige av kuldemedier

Når stadig flere HFKer skal fases ut, vil det merkes godt i næringsbygg sier Ole Jørgen Veiby, direktør Kulde i GK Inneklima på et frokostmøte i regi av VVS-foreningen. For næringsbygg er HFK veldig utbredt både til klimakjøling og varmepumper og for disse er det gjort lite, mens industrien har brukt ammoniakk i årevis, og dagligvarebransjen har satset på CO2 i mer enn ti år. Bransjen står derfor foran store utfordringer.  
Vi vet at statlige avgifter kommer til å øke voldsomt i framtida. Men vi vet ikke hva som skjer med HFOene - er de giftige når de brenner? Alt dette slipper industrien og dagligvarebransjen å tenke på
,
Stadige nye utfasinger
Det å fase ut kuldemedier er heller ikke noe nytt. Kuldemediet R134a kom som erstatning for R12 som ble forbudt gjennom Montrealprotokollen fra 1987. Utskiftingene er en pest og en plage for kuldebransjen fordi de er både kostbare og tidkrevende
.
Rådgivende ingeniører må skaffe seg kompetanse
En viktig forutsetning for en vellykket utfasing og økt bruk av naturlige kuldemedier også i næringsbygg er at rådgivende ingeniører skaffer seg den rette kompetansen.Byggherren trenger en rådgiver som kan fortelle hva som er bra, hva som er tilgjengelig og hvordan man bør velge.

Sverige
Gamle bergvarmepumpe fungerer som nye

De svenske energimyndighetenes felttest av eldre bergvarmepumper i 20 hus-holdninger viser at de er i stand til å levere tilnærmet samme effekt som da de var nye. Ved å måle energiforbruket har Energimyndigheten har vært i stand til å vurdere hvor mye energi de eldre varmepumper faktisk sparer.Målinger i testen viser at riktig dimensjonering er avgjørende, og at de eldre bergvarmepumper er i stand til å levere omtrent samme effekt som da de var nye

Varmepumpekonsepter
i tilnærmet nullenergibygg

I EU står drift av bygninger for ca. 40 % av total årlig energibruk og ca. 35 % av årlige klimagassutslipp. I arbeidet med å gjøre bygningsmassen mest mulig bærekraftig har EU det siste 10-året innført en rekke nye, viktige direktiver, deriblant

 • Bygningsenergidirektivet
 • Fornybardirektivet
 • Energieffektiviseringsdirektivet
 • Økodesigndirektivet

  Les artikkelen til Jørn Stene i i Kulde Nr 6

  EU-kommisjonen med ny strategi
  for kjøle- og varmeområdet

En lekket EU-strategi for varme- og kjøleområdet viser at fjernvarme og fornybar energi er sentrale punkter i en energiunion. Fornybar energi skal integreres i oppvarmingen av bygninger, og fjernvarme skal bygges ut i et større område i EU enn det er i dag. Varmepumper nevnes i den lekkede strategien som et middel til å få den voksende andelen av fornybar energi integrert i oppvarmingen. Nesten halvparten av  energiforbruket i EU går i dag til oppvarming og kjøling i bygg. Til tross for dette har ikke fjernvarme og fjernkjøling tidligere vært tema i Brussel. Det har vært en mengde konferanser om kull, olje, gass og elektrisitet og en sjelden gang om transport, men varme og kjøling har aldri vært tema. Dette til tross for at varmesektoren utgjør om lag halvparten av energiforbruket i Europa.

Strengere krav til SFP-faktor

Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder, varmegjenvinning, støy og termisk komfort. Men dessverre er energi-behovet til transport av ventilasjonsluft som ofte utgjør 15 - 20% av byggets energibehov som regel glemt
For passivhus er SFP-faktor på 1,5 eller lavere for lengst obligatorisk, for nær nullenergi og plusshus er det en selvfølge at man skal enda lengre ned – og med nye energiregler vil det etter alt å dømme bli enda tøffere krav. Men det er ikke som alle vet hvor mye som skal til for å møte dette kravet i praksis. For å redusere SFP-faktor fra 2,0 til 1,5, må man f.eks redusere trykkfallet med ca 160 Pa per luftvei. Da må man begynne å bli ingeniører igjen, ikke sløse bort 30 Pa per bend Man sløser fort  bort 4000 kWh i året i et anlegg  Det kan fort skje hvis kanalnettet utformes ubetenksomt: Å unngå dette handler bare om å bestille riktige deler. Når det likevel skjer stadig vekk, handler det bare om ubetenksomhet.

Kuldemiljøet ved NTNU
er verdensledende på CO2-kjøling


Norsk forskning er helt i verdensklassen når det kommer til miljøvennlige CO2-kjølemetoder, skriver Teknisk Ukeblad. Et av de kuldetekniske områdene hvor CO2 er mest bruk er i kjøle- og frysedisker i supermarkeder. Her leveres nesten 100 % av nye systemer med CO2. Et annet område hvor CO2 har et stort potensial er i varmepumper for produksjon av varmt tappevann. Jeg ser at andre tar etter det Trondheim gjør, konstaterer Trygve Magne Eikevik, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU På CO2 er vi nok verdens-ledende.
Halvor Røstad

Ny lærebok Kuldemontøren 2
- For viderekomne

Kuldemontøren 2 - For viderekomne er skrevet for elever og lærlinger som følger videregående programfag Vg3 for kulde- og varmepumpe- montører, men kan også brukes av fagfolk som trenger faglig påfyll.Boken henvender segsærskilt til kuldemontører som skal jobbe med de naturlige og miljø- vennlige kuldemediene CO2, Propan og Ammoniakk. Boken dekker lære- planen for kulde- og varmepumpe- montørfaget Vg3/ opplæring i bedrift. Den tar for seg alle aspekter av arbeidet med kuldeanlegg fra fjerning av fuktighet i anlegget før idriftsettelse til gjenvinning av kulde- medium fra eldre anlegg. Boken gir detaljerte beskrivelser av komponen- ter og arbeidsprosesser, med særlig fokus på anlegg med kuldemedier som er brennbare eller giftige, eller som opererer under høyt arbeids- trykk.
Pris kr 590 Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Verdens største skihall bygges i Oslo

10 minutter utenfor Oslo sen-trum skal det bygges en 36.000 kvadrat-meter stor arena dedikert til lang-renn, alpint og freeski. I tilknyt-ning til anlegget skal det også bygges en stor vinterpark på blant annet skal huse hotell, restauran-ter, leiligheter og skiservice. Selv om planene nå er god-kjent av kommunen må de også god-kjennes i depart-mentet.
Alpinbakke på 505 meter og 40% helling
I tillegg til langrennsløyper, skal hallen også huse en stor alpinbakke på 505 meter med en bredde på 100 meter. Skiheisene skal ha en kapasitet på å frakte over 5000 skikjørere i timen. Alpinbakken får en høydeforskjell på 90 meter og opptil 40 % helling.

Langrennsløype på 2,5 kilometer
Langrennsløypene blir 2,5 km og skal sno seg gjennom anlegget. Så det ser ut til å bli et fantastisk flott anlegg. Hallen 1 blir godt synlig for alle som kjører E6 og den ligger ikke langt fra Gardermoen flyplass og jernbanen ut av Oslo mellom h.h.v. Trondheim og Stockholm.

EUs energimerking av varmepumper

Energimerking av luft-vann og væske-vann varmepumper ble innført i EU med virkning fra 26. september 2015. Energimerking av disse produktene vil bli innført i Norge når ordningen er godkjent i EØS-komiteen. NVE er ansvarlig for energimerking av produkter i Norge og arrangerer et informasjonsmøte den 28. oktober for å informere om nye produkter som nå skal energimerkes. For informasjon og påmelding se NVEs nettsider

Sterkt ønske om enkle, driftssikre løsninger
på mindre gulvvarmeanlegg for boliger.

Variant VVS opplever et tilbakevendende ønske om enkle, driftssikre løsninger på mindre anlegg. Konkurranse mot elektrisk gulvvarme med fokus kun på pris, uten å se på gulvvarmens andre fordeler har tvunget frem enklere og ferdige løsninger på mindre anlegg. Dette betyr at leverandørene må sette sammen prefabrik-kerte løsninger som gir lave arbeidskostnader og mindre rom for feil ved montering. Lekkasjer og feil ved montering kan ofte gi kostnadskrevende service for utførende rørlegger. I svarene på høringsforslag til ny TEK skriver brorparten av aktørene i bransjen at de mener at det er gunstig å legge til rette for mer vannbåren varme.

Dere spør - Vi svarer

Under denne spalten kan leserne i tidsskriftet Kulde spørre fritt om det de lurer på rent faglig. Og dyktige fagfolk som Egill Elvestad, Svein Gaasholt, Stein Terje Brekke, Helge Lunde og Hans T Haukås gir dem  utfyllende svar

Behov for en ny sertifiseringsordning
som omfatter naturlige kuldemedier

Miljødirektoratet har vis forståelse for at det er behov for ny kompetanse blant yrkesutøverne. De har tatt godt imot VKEs forslag om at Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) går sammen om å få på plass en sertifiseringsordning som omfatter naturlige kuldemedier, sier daglig leder i VKE, Aud Børset. VKE og Miljødirektoratet vil jobbe sammen for å få denne informasjon ut til bransjen.

Kuldebransjen har gjort jobben sin

Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er nå faset ut. Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbryting ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.  Til tross for vellykket utfasing av de ozonreduserende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. Det er ventet at det først vil skje rundt 2050.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje i husholdninger og til grunnlast fra 2020

Men når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 på høring?

Tilsyn med bedrifter og reaksjoner fra Miljødirektoratet

Ifølge Miljødirektoratet er det fortsatt mange bedrifter som ikke har papirene i orden. Alle bedrifter som jobber med inngrep i kuldekretsen på varmepumper og kuldeanlegg må søke Isovator AS om å bli f-gass godkjent bedrift. Det har i år blitt gjennomført inspeksjoner på stedet, samt brevkontroller der Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på rundt kr. 30.000,-  hvis de ikke får tilbakemelding innen en gitt

Lærebok i kulde og varmepumpeteknikk

Tittel: Kuldemontøren Vg2 generell innføring
Nelfobutikken er kommet med en ny lærebok på bokmål for kulde og varmeteknikk som dekker læreplanen for Vg2. Boken er tilpasset for elever som ikke kjenner faget fra før. Forfatter er Stig Rath i VKE.
Medlemsprisen er på kr 502,- For andre er den på kr 608,- Bestilling ase.rostad@kulde.biz

Enova med veileder for  installasjon
av energimåling av varmepumper

Varmepumpe med tappevannsprioritering

Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg.

Hvorfor energimåling av varmepumper?
Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for?
Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann.
Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon.

Veileder for energimåling finner du på www.enova.no/energimaaler

Lærebok i elektro automasjon
for kulde- og varmepumpeteknikk

Forfatter Roald Nydal
Da faget Kulde- og varmepumpeteknikk hører inn under elektrofaget, kreves det etter hvert en mer grundig kunnskap til den del av elektro-automasjonfaget som naturlig hører inn under kuldeteknikken. Dette ikke minst på grunn av at en stor prosentdel av de feil som oppstår ligger innen det området som omfatter elektrotekniske komponenter. Feilsøking er enklere med gode grunnleggende kunnskaper.
Boken er delt opp i tre emner: Fysikk Elektroteknikk og -Automasjon
1. utgave 2013 ISBN 978-82-996908-6-7
Pris kr 650 ekskl frakt og porto.
Bestilling: ase.rostad@kulde.biz  Tlf  +47 6712 0659

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varmepumpeprodu-senter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet. Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøleskap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

Grønt returpunkt SRG gir enklere HFK-retur

Nå blir det returmuligheter i bådeOslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og StavangerStiftelsen Returgass (SRG) har over flere år diskutert med myndighetene om å finne frem til gode innsamlingsløsninger for brukt HFK.
HFK som er blitt forurenset og som ikke lengre er brukbar skal til SRG på Hokksund. SRG sender gassen videre til destruksjon. SRG har over flere år mottatt jevnlige meldinger fra perso-ner som har gass de har lagret ved avtapping fra små varmepumper, kjøleanlegg o.l. og som de gjerne vil sende til destruksjon. Men pga de høye transportkostnadene og behandlingskostnadene hos SRG finner mange alternativet så lite interessant at SRG ikke mottar gassen. SRG opplyser om at det er forbudt å slippe ut gassen og ved innsending til SRG vil den statlige avgiften bli re-undert.
Grønne Returpukter SRG
Schløsser Møller Kulde  i Oslo, Trondheim Bergen
Moderne Kjøling i Oslo Trondheim
Børresen Cooltech Oslo Tromsø Bergen Stavanger
Schiessl Oslo

EUs nye og omfattende HFC-forbud
vil koste industrien € 72 milliarder i 2030

EU la 5.november frem sitt tredje og mer omfattende forslag om reduksjon av F-gas­ser med høy drivhuseffekt. Dette er topp prioritert av EU fordi det er et viktig tiltak for å redusere drivhuseffekten. EU mener at det ikke vil skade konkurranseevnen for europeisk industri. EPEE støtter en rask avslutning av revisjonen og før valget til Europaparlamentet i 2014, for å sikre rettssikkerhet for sine medlemmers virksomhet. Imidlertid vil et slikt forbud mot HFK, som foreslått av Europa parlamentet, være en kraftig belastning for industrien. Det vil føre til ekstra kostnader på opp til € 72 milliard i 2030. Søreuropeiske brukere vil bli spesielt hardt rammet, da over 80 % av disse kostnadene vil gjelde aircondition.

Bygg bro mellom bransje og forskning

BroDet har de siste årene blitt et større gap mellom det som foregår på forsknings-institusjonene og universitetene og kuldebransjen. Tidligere var professorene og de øvrige ved instituttene mer ute i bransjen på møter, seminarer og konferanser. Nå er det dessverre omtrent bare internasjonal publisering på engelsk som styrer Forskningsrådet gjennom bevilg-ninger. Det er ingen eller liten bonus å hente ved publisering rettet direkte mot bransjen gjennom tidsskrifter eller på møter og lignende.

Stor fordel med tidlig praksis

Tidlig praksisMange elever i yrkesfaglig utdanning opplever utdanningen som for teoretisk og lite meningsfylt. En løsning kan være å gi elevene arbeidslivspraksis tidligere i utdanningen.Dette sier forsker Hilde Hiim, som er førsteamanuensis ved
Høgskolen i Akershus, og har ledet et omfattende aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere.

 

 

 

 

 

Produktnyheter

Trykk her for produktnytt

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom av-gifter og nettleie, var 33 øre/kWh i annet kvartal 2017, viser ferske tall fra SSB.
Dette er en oppgang på 15 pro-sent sammenliknet med annet kvartal i 2016. Den totale strøm-prisen for husholdninger, med-regnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh. Årsaken til det høye prisnivået var mindre vann i magasinene tidlig i perioden. Husholdninger med kontrakter med variabel pris, betalte mest for strømmen hele 36,5 øre/kWh.
Bilderesultat for prisstigningDen totale strømprisen er i dag i gjennomsnitt på 95 øre pr kWh

Sentral godkjenning: Ikke lenger krav om egne an-satte med fagbrev

Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. Foretaket må som tidligere i tillegg oppfylle krav til nødvendig og relevant praksis.

Få milliontilskudd til fremtidens miljøløsninger

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet.
Kjølesystemleverandøren Winns AS har mottatt til sammen seks millioner kroner fra Innovasjon Norge, blant annet i etableringstilskudd, mentorstøtte, og i midler fra miljøteknologiordningen

Lei av å skrape is?

Nå kan løsningen nærme seg
Forskere i Bergen har utviklet et supersterkt, syltynt mate-riale som, kan hindre ising på fly og droner. I fremtiden kan det også bli til en i spray mot is på bilruter.
Man har stor tro på et nytt super-materiale utviklet ved Universitetet i Bergen. Det er et atomtykt karbonlag basert på grafen. Det er veldig robust. Tykkelsen til-svarer en milliondels millimeter. Det er ekstremt; tynt, men likevel tyder tester på at dette er nok til å hindre at det dannes is, og det skal være svært slitesterkt.

Energimerking betyr null for kjøpere


Kjøpere flest tenker ikke på energimerkingen av boliger. Det er konklusjonen fra forskere ved NTNU. Energimerkingen har null effekt for prisen. Ordningen virker altså ikke etter hensikten, sier professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen.

Jens Frydenlund gir seg som direktør i Theodor Qviller AS

Frydenlund har ledet Qviller siden 2010, men gir seg nå på grunn av organisatoriske endringer. Med de endringene som nå planlegges er det naturlig for meg å gå vid-ere, sier Frydenlund.

Logo Norsk Kjøleteknisk Forening
Merk av i kalenderen at
Norsk Kjøleteknisk Møte 2018
avholdes i Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  
11.-13 april 2018 .

Klimax AS starter ny avdeling i Bergen

1 Oktober 2017 vil Klimax AS starte opp nytt salgskontor i Bergen. Dette for å øke service-graden til eksisterende kunder og nå ut til nye. Frode Eikeland er nyansatt som salgs ansvarlig ved den nye avdelingen i Bergen. Klimax har historisk sett vært en betydelig aktør i Bergens mark-edet og styrker nå sin posisjon ved å åpne eget avdelingskontor i Bergen. Frode kommer fra Caverion hvor han har jobbet siden 1997. Først som service-tekniker, senere som service ingeniør, prosjektleder klima og siste årene som salgsansvarlig for Serviceavtaler.

Varmepumpekonferansen
6. - 7. mars 2018

Gå inn i kalenderen og sett av disse to dagene med en gang. Dette er årets høydepunkt for varmepumpebransjen. Mer info om konferansen og påmelding kommer om noen uker. 

New IIR Refrigeration Publications

CO2 as a Refrigerant
Editor Dr Andy Pearson
This first edition of the IIR guide on CO2  as a Refrigerant highlights the application of carbon dioxide in various fields such as supermarkets, industrial freezers, refrigerated transport, and cold stores...
Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems
Editor Åke Melinder
The Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems highlights the application of indirect systems with secondary fluid circuits such as in artificial ice rinks, commercial refrigeration and ground-source heat pumps...
25 % discount
IIR members receive a discount of up to 25% on purchases from the IIR bookshop!

Nesten halvparten av alle eneboliger og småhus har installert varmepumpe

Nye eneboliger og småhus selges nesten alltid med den billigste formen for oppvarming som entre-prenøren kan finne. Det er stort sett panelovner. Likevel går opptil 55 prosent av boligeierne ut og anskaffer seg en varmepumpe, viser en ny undersøkelse gjen-nomført av Prognosesenteret.

Kuldemedieavgift 2017

I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble fremlagt den 6. oktober 2016 ble det foreslått å øke avgiften på HFK fra 383 kroner til 428 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Det ble også foreslått å øke CO2-avgiften på fyringsolje til tilsvarende nivå.
Høyre og FrP som sitter i regjer-ing er avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å få flertall for statsbudsjettet i Stortinget. Disse fire partiene sitter nå å forhandler om statsbudsjett for 2017. Vi kan forvente at disse forhandlingene er avsluttet rundt månedsskiftet november/desember. Vi vil da få en endelig avklaring på hva kuldemedieavgiften blir for 2017.
Inntil disse forhandlingene er av-sluttet anbefaler NOVAP å bruke satsen på 428 kroner for tilbud på anlegg som skal leveres i 2017. Når forhandlingene er avsluttet vil NOVAP sende ut informasjon om satser for kuldemedieavgift og andre budsjettposter som er relevante for kulde- og varme-pumpebransjen.

Veileder til Kuldemesterutdanning

Folkeuniversitet søker etter en ny veileder i kulde- og varmepumpe-mesterfaget. Deler av veiled-ningen kan foregå over nettet, og vil i all hovedsak gjelde prosjek-tering og kalkulasjon – med tilhørende KS og HMS. Ta kontakt med Svein Erik Haldorsen på tlf.: 466 12 722, eller Stig Myklebust på 466 33 199.

Ta F-gass eksamen
hos Moderne Kjøling

ModerneKjolig F.gass Ta F-gass sertifikat i kategori 1 - kjøle-montør - ved Moderne Kjølings eksamenssenter i Oslo. Vi har ledig plass på teorieksamen og praktisk eksamen på våre 4 prøverigger.
Les mer om eksamen og meld deg opp i dag på www.f-gass.no.

Elektronisk deklarering for avfall fra 1. mai

Fra 1. mai var det slutt på deklarasjonsskjema på papir, dette medfører at alle som tidligere har brukt papir-deklarering må gå over til elektronisk deklarering. Alle virksomheter som har mer enn én kilo farlig avfall har plikt til å levere dette minst én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall (SRG). Ved levering må avfallet deklareres elektronisk.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er den elektron-iske løsningen for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen er primært laget for avfallsprodu-senter og avfallsmottakere som har plikt til å deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.. .

Gustav Lorentzens stipend

Stipendet er på kr 10.000 Søknadsfristen er 1.5.2018 som er iht vedtektene.Ta kontakt med Norsk Kjøleteknisk forening.

Ikke glem varmtvannet

Med en varmepumpe og en akkumuleringstank kan du lett spare rundt  50 % av energi-forbruket. I en boligblokk med 40 normal- leiligheter vil årsbehovet være cirka 120 000 kWh til varmt forbruksvann. Ved å installere en 20 kW væske-vann varmepumpe med en tilpasset akkumulering, vil man kunne redusere kWh forbruket med rundt 50 prosent. Med luft-vann varmepumpe vil besparelsen være litt mindre, men investeringen er også lavere.

Manglende energimerking av klimaanlegg gir bøter

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene. r

Vg2 Kulde- og varme- pumpeteknikk i Telemark?

Ved Nome videregående skole, avd. Søve i Telemark er det etablert Vg2 Kulde- og var-mepumpeteknikk innenfor Elektro-fag ved Notodden videregående skole. Fylkestinget vil ta stilling til om grunnlaget er tilstrekkelig dokumen-tert til at dette skal bli etablert.  Tilbudet springer ut av lokale initiativ

Eierskapet av fagskolene bør overføres fra fylke til staten

Overføring av eierskapet av fagsko-lene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskole-utvalget. I desember overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.Revidert utgave av NS 3031 Det er gjennomført en mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse, og nå er den nye utgaven av standarden klar.

Miljødirektoratet fortsetter med tilsyn hos installatører

Norsk Varmepumpeforening får stadig meldinger fra medlems-bedrifter om tilsyn som utføres av Miljødirektoratet. For å hjelpe bedrifter med å få på plass bedriftsgodkjenning har NOVAP i samarbeid med VKE utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle krav i f-gass forordningen.

Vi kaster mat for 10 milliarder kroner i året

Hvert år kaster vi i Norge over 300.000 tonn mat som kunne ha vært spist, ifølge ForMat-prosjektet og Østfoldforskning.  Produsenter, grossister og butikker står riktignok for noe av denne mengden, men forbrukerne må også være sitt ansvar bevisst: De står nemlig for hele 255.000 tonn.
Spiser man opp maten sin, kan en familie spare mange tusen kroner i året.

Strengere kontroll med kjøletårn

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luft-skrubbere. Dette er de instal-lasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legio-nella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forbrukere har urealistiske forventninger til ferskhetsgraden av fisk

Norske forbrukere har urealistiske forventningertil ferskhetsgraden på fisk i butikk. De tror de bare liker «helt fersk»fisk, det vil si inntil fire dager gammel. Blindtester i viser at for-brukerne ser og smaker liten forskjell på torsk to tilfemten dager etter fangst.

Vil gjøre det dyrere å bruke varmepumpen på kalde dager

Folk bør betale mer for maksfor-bruket av strøm fordi varme-pumper bidrar til å sprenge nettkapasiteten, hevder Statsnett Luft-luft varme-pumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen

Vil lage håndbok i energieffetivisering for utførende

Lavenergiprogrammet ønsker å utvikle en praktisk håndbok eller applikasjon for smarttelefoner for håndverkere og andre som er i nær kontakt med bolig-eiere i forbindelse med rehabilitering av boliger. .

Vil du gi bort Kulde og Varmepumper til dine venner?

Dine venner kan motta fagbladet Kulde og Varmepumper helt gratis et halv år og uten  forpliktelser Send bare inn en e-mail til  ase.rostad@kulde.biz for dem du ønsker skal få bladet, så ordner vi resten. Tilbudet er uforpliktende for både deg og mottaker.

CO2 kompendie

KULDEPORTALEN
www.kulde.biz har 8500 besøkende pr måned

Statsbygg om ammoniakk i komfortanlegg

Kuldemedier i kuldeanlegg og varmepumper har kommet i fokus de siste årene pga kunstige mediers miljøskadelige virkning. Ammoniakk er et naturlig medium, og har lenge vært benyttet i industrielle anlegg. Det vurderes nå¨som interessant også i komfortanlegg, men mediet stiller spesielle krav til sikkerhetstiltak, anleggsutforming og maskinrom..

Islandsk hjemmeside

Den islandske kjøleforeningen Kælitæknifelag Islandshar opprettet sin egen hjemmeside www.kti.is

Samarbeide

Nyttig internasjonalt Kuldeforum


På et internasjonalt kuldeforum kan man få svar på mange tekniske spørsmål ved at forumets medlemmer gir deg sitt svar.
web adressen til et kuldeforum er
http://www.refrigeration-engineer.com/

Last ned Heat Pump Centre Newsletter gratis

HOC Newsletter