Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal
Norsk flaggVelkommen til Kuldeportalen for Norge. Klikk på det danske flagget øverst på siden for å komme til dansk si

Kuldeteknisk utvider
og etablerer seg på Vestlandet

Tromsøselskapet Kuldeteknisk, en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, etablerer seg i Bergen. Kuldeteknisk er. Selskapet ønsker nå å komme tettere på eksisterende og nye kunder på Vestlandet, og åpner derfor kontor i Bergen.
Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen ut-vikling og teknologi. Kulde-teknisk ønsker å være til stede der det skjer. Dette er en del av vår strategi om bærekraftig vekst i de blå næringene, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kulde-teknisk.
Bergensbaserte Snorre Bue blir daglig leder i datterselskapet i Bergen.

Norsk Kjøleteknisk Møte 2018 11.-13. april Clarion Hotel & Congress, Gardermoen

Velkommen til tre dager spekket med faglig påfyll!
Norsk Kjøleteknisk Forenings NKM 2018 er en arena hvor du får godt med faglig påfyll og oppdateringer. I tillegg får du med deg dette:
•          Mulighet til å bygge nettverk å få nye bransjevenner
•          Besøk på utstillingen
•          Sosialt samvær med øl-time
•          Årsmøte i NKF og festmiddag
Miniseminar om Hydrokarboner og brannfarlige kuldemedier 11.april
NKM starter med et miniseminar om Hydrokarboner og brannfarlige kuldemedier dagen før, dvs. onsdag 11. april. Seminaret er gratis for NKF medlemmer, men krever likevel separat påmelding. arrangeres som et miniseminar i forbindelse med Norsk Kjøleteknisk Møte 2018. Alle som deltar på seminaret får utlevert det nye kompendiet "Hydrokarboner og brannfarlige kuldemedier". Foreleser er Stig Rath, VKE.
Irene Haugli  [email protected]  Tekna sentralbord: 22 94 75 00

The International Dictionary of Refrigeration er nå fritt tilgjengelig på nett

Den int. ordboken for kjøling er et unikt internasjonalt verktøy
Med dette nettverktøyet kan du finne definisjoner (på engelsk og fransk) av viten-skapelige og tek-niske termer, samt identi-fisere termer i språk etter eget valg og finne tilsvarende oversettelser på de 10 andre språkene.

Norsk det skandinaviske søkespråket

Ordboken gir søkeord på arabisk, kinesisk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk, russisk og spansk. Mendessverre ikke på dansk, svensk eller finsk At norsk ble valgt som det nordisk språk skyldes nok professor Gustav Lorentzens store innsats i IIR

Ordboken i tall:

  •   Mer enn 4.300 vilkår på engelsk og fransk, inkludert 800 synonymer,
  •   Rundt 3500 definisjoner på engelsk og fransk,
  •   Omtrent 7 800 vilkår, synonymer og definisjoner
  •   Innhold på 11 språk.

Dette internasjonale verktøyet er resultatet av arbeidet med nesten 200 eksperter. Dette er medlemmer av IIR-nettverket fra rundt 30 land over hele verden. Innholdet omfatter alle områder av kjøling


Få tilgang til den int. ordboken for kjøling på IIRs nettside på
www.iifiir.org > Information services > International Dictionary of Refrigeration

Therma Industri
ny hovedaksjonær i Utstyr & Kjøleservice

Therma Industri AS har med virkning fra 18. desember 2017 kjøpt 51 % av aksjene i Utstyr & Kjøleservice AS. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg og styrker dermed sin posisjon i Bergen og Hordaland.
Utstyr & Kjøleservice AS ble etablert i 1961, og står for kontinuitet blant kjølefirmaene i Bergens-regionen.
Selskapet har spesialisert seg innen miljøvennlige kuldemedier  som CO2 og NH3 og jobber målrettet for å tilby løsninger som reduserer bruken av miljøfarlige kuldemedier. Utstyr & Kjøleservice As vil fortsatt være en lokal leverandør med stor grad av frihet i forhold til hvordan vi fremstår i markedet, forteller daglig leder i selskapet, Tor Brekke.
Utstyr & Kjøleservice AS har løpende rammeavtaler for service/vedlikehold med flere offentlige og private kunder innen prosesskjøling, klimakjøling og varme-pumper Utstyr & Kjøleservice vil opprettholde sin eksisterende strategi
Vi ser store synergier gjennom dette oppkjøpet alle-rede og gleder oss til å jobbe sammen for å videre-utvikle Utstyr & Kjøleservice AS avslutter to blad Brekke.
Øverst: adm. dir. i Therma Industri, Stein Terje Brekke.
Nederst: daglig leder i Utstyr & Kjølservice, Tor Brekke.

 


Kuldelinjen på Ringsaker vgs har flyttet inn i ny skole


I den anledning inviter-te kuldelærer Thomas Bergersen kuldefirma-ene i Hedmark og Oppland til en omvis-ning og et bransjetreff.
Etter flere år i midlertid-ige lokaler kunne end-elig kuldelinjen på Ringsaker vgs flytte inn på ny skole. De mange besøkende fikk se en flott skole med romslige arealer og gode løs-ninger. Spesielt var Bergersen fornøyd med at planleggerne hadde lyttet til kuldelinjens ønske om å ha verksted og undervisning i samme lokale.
Det ble også vist filmer som elevene hadde laget fra kuldeutdanningen, før Bergersen sa litt om hva de var opptatt av på kuldelinjen. Guttorm Stuge holdt også en presentasjon av nye CO2-kondenserings-aggregat fra Moderne Kjøling. Bransjetreffet ble avsluttet med at Stig Rath opp-daterte forsamlingen om VKE sitt arbeid for kulde- og varmepumpe-bransjen, siste nytt på nedfasing av HFK, regelverk og utdanning.

SRG

NTNU åpner miljøvennlig kjølelab

Den splitter nye kjøleriggen skal gjøre butikkjøling mer miljøvennlig.
Riggen SuperSmart-Rack er et resultat av godt samarbeid mellom NTNU, SINTEF og våre industripartnere Danfoss og Advansor. Den er nå offisielt åpnet, i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen.
Forskningsrådet støtter NTNU med riggen slik at 2/3 av den norske dag-ligvarebransjen, som er partnere, direkte kan dra nytte av resultatene. Både REMA1000 og Norgesgruppen har sterke miljøprofiler. KPN-SuperSmart-Rack vil bidra til at de kan ta i bruk teknologien når de skal spesifisere kjøleanlegg i fremtiden.

Offisiell snorklipping 17.november. Fra venstre: Terese Løvås, institutt-leder NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk, Kim Christensen, managing director i Advansor, Armin Hafner, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Maren Agdestein

www.thermocold.no

Nå blir det fart på bandyskøytene i Oslo igjen.

Få, om noen, idretter har hatt et vanskeligere liv enn bandy i Oslo øst. I milde vintre har kunstisen på Valle Hovin vært eneste mul-ighet for bandyspillere og skøyteentusiaster. Nå har endelig Voldsløkka kunstis åpnet.
Både Sagene og Skeid har tilhørt eliten i norsk bandy, men mangel på stabile treningsforhold har gjort at hegemoniet nå ligger hos klubber i Bærum, Drammen og Oslo vest.Å kunne invitere til kamp på Voldsløkka kunstis er noe man har gledet seg til i mange år. Det er godt å se at man endelig er i gang på egen is, Det har tatt tid for å få banen på plass, men dette skal gi en giv både til bandy om vinteren og landhockey om sommeren.
Sagene Skeid Voldsløkka kunstis
Først kampen mellom Sagene IF og Skeid er i gang og for første gang spilles det bandy på kunstis i bydel Sagene.

Rivacold

Sol og vind danker ut vannkraft

Bilderesultat for solskinn sommerStatkraftsjef Rynning-Tønnesen tror prisen på utbygging av sol- og vindkraft bare vil fortsette å falle.
Han viser til Bloomberg Energy, som nå anslår at prisen på solenenergi vil falle fra dagens 52 til 18 dollar per MWh i 2040, mens vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040.Det betyr at det etter hvert vil bli stadig vanskeligere for ny vannkraft å konkurrere.
Bilderesultat for vindkraft- Vi vil nok fortsette å bygge ut vannkraft, men neppe like mye som tidligere, og ikke utenat de er knyttet til langsiktige kraftkontrakter, sier Rynning-Tønnesen og kaller seg nå mer selektiv. Helst vil han se kraftkontrakter på 15-20 år, men i hvert fall ikke under syv år.


Vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040

Pingvin.Ban

Når man bytter til varmepumpe, må oljetanken og den gamle oljefyren fjernes

Bilderesultat for Gamle oljefyringsanleggSom tilbyder av varmepumper bør du også kunne veilede kundene om hva de må gjøre når oljefyren skal hives ut og oljetanken graves opp. Det nye er at Enova nå dobler støtten til nye varmepumper og til å skifte ut oljefyr og grave opp gamle oljetanker. I løpet av de neste to årene må alle ha byttet ut gamle oljefyrer. Det er anslagsvis 40 000 oljefyrer som skal byttes ut i løpet av de neste to årene.
Siste frist er 1. januar 2020
Merk at fra 1. januar 2020 bortfaller alle støtteordninger, og bruk av fossil olje til oppvarming hjemme er forbudt. Når Enova-støtten dobles fra nyttår må man forvente et økt trykk på utskiftingen.

Tilsyn med energimerkeforskriften viser
fortsatt mye feilmerking av varmepumper

39 % av luft-luft varmepumper manglet etikett 39%
41 % av luft-luft varmepumper var feilmerket 41 % 
NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket.
De færreste hadde merket alle produktene riktig, skriver NVE.
Kontrollene i 2016 og 2017 har vist at ikke alle forhandlere er like flinke til å følge kravene om energimerking. Det er gjort en rekke funn som viser at energimerkereglene ikke overholdes.

Norge skal lære Europa å lage snø

Bilderesultat for alpintForskerne mener det er mulig å lage miljøvennlig snø i plussgrader. Nå får de industrien med seg for å redde skisporten ut av klimakrisen.
Frio Nordica er et firma som i dag lever av å lage is til kjøling av fisk. Men de ser for seg et nytt marked: Produksjon av snø.
– For oss gir dette prosjektet en ny mulighet. Vi tror at våre ismaskiner kan brukes til å lage snø i plussgrader, sier Per Johansen i Frio Nordica. Noen hevder at vi nordmenn er født med ski på beina, men klimaendr-ingene kan sette en stopper for dette. I januar 2017 fikk forskere fra NTNU og SINTEF millionstøtte fra Kulturdepartementet for å starte pro-sjektet Snow for the Future. Med seg på laget hadde de Norges skifor-bund, Trondheim kommune og Skiskytterforbundet.

Kunstig intelligens i fremtidens aircondition

Bilderesultat for ansiktsgjenkjennelsesDaikin er i ferd med å utvikle kjø-leanlegg som ser på ansiktene til folk om de trives og om det er passe varmt. Kunstig intelligens analyse-rer og spår hva som kommer til å svikte slik at det kan fikses før noe går galt.
- Daikin har starte samarbeid med ny-startede Abeja om et system som kan forutsi tekniske feil ved hjelp av kunstig intelligens. Og sammen med NEC ser de på ansiktgjenkjennel-ses-teknologi til kjøleanlegg i kom-mersielle miljøer. Teknologien ser om folk i rommene er komfortable og trives, og så kan temperaturen justeres ut fra det .I dag kan du åpne Iphonen din med ansiktsgjenkjellelse og det neste er at man ser om folk trives

Rekordvekst i klimamarkedet i 2017

Klimamarkedet tilknyttet bygg ligger an til en rekordvekst på 6,2% i . - Tallene fra Prognosesenteret viser at sterkt vekst i igangsettingen av nye yrkesbygg både privat og i offentlig sektor i 2016 fører til sterk produksjonsvekst for klimamarkedet

Knapphet på kuldemedier over hele Europa

Bilderesultat for r404aKuldeentreprenørene i de store europeiske landene melder nå om knapphet både på kuldemedier med høy GWP, da spesielt R404A, og kuldemedier med lavere GWP, som R449A, og flere typer HFO-er.
Det melder bransjedirektør Stig Rath fra høstmøtet til AREA, den euro-peiske kuldeentreprenørforeningen.– Alle var enige om at eiere av kuldeanlegg snart ville komme i en svært vanskelig situasjon. I EU blir HFK i 2018 dyrt, vanskelig å få tak i, og det er ikke nok til alle, forteller Rath.Kilde: VKE nyhetsbrev

Fullt hus på Kyl- och Värmepumpdagen

Över 400 besökare och 30-talet utställare fanns på plats när årets upplaga av Kyl- och värme- pumpdagen arrangerades i Stockholm.
Dagen arrangerade av Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Svenska kyltekniska föreningen, Energimyn- digheten samt forskningsprogrammet Effsys Expand.
https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/kvdagenper.png
Jättekul med så stort intresse för den här dagen. Med detta har vi bevisat att det går att hålla detta arrangemang även i Stockholm, inledde en glad Per Jonasson, vd för Svenska kyl- och värmepumpföreningen, dagen.

Enova dobler støtten til oljefyrkutt


Forbud i 2020, da blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av olje-fyrene kutter klimagassutslippene sine alle-rede nå, og skrur opp støtten til de som er tid-lig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte. Det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Nå hever man støtten for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen.
Støtten tar slutt i 2020 Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de instal-lerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støt-ten tilbake til 10 000 kroner. I januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.
I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Det er 4 alternativ som gir rett til støtte fra Enova: Væske-vann varmepumpe, 'luft-vann varmepumpe, biokjel med pellets eller flis og bio-ovn med vannkappe.  Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-vann varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner. Bioolje gir ikke pengestøtte
Fyldig informasjon Det anbefales at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for: Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefales å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning.
Behold vannbårent varmeanlegg. Har man også et vannbårent anlegg anbefales løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen. enova.no kan du finne fyldig informasjon om de ulike løsningene – inkludert hva du kan forvente av besparelser.
Utskifting av parafinkamin kan gi kr 6000. Bytter man ut kaminen med en luft-luft varmepumpe, vedovn eller pelletskamin før 2019 kan du få 6000 kroner i støtte, Etter at man har byttet ut oljekaminen og oljefyren, kan man registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no. Da får man pengene man har krav på rett inn på konto innen tre uker.

Ole Jørgen Veiby ny sjef for Theodor Qviller

men fortsetter i tillegg som fagdirektør for Kulde i GK Inneklima.
Fagdirektør Kulde i GK Inneklima, Ole Jørgen Veiby, blir ny administrer-ende direktør for Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS.Han har solid kompetanse innen kulde og varme-pumpefaget og lang erfaring med klimakjøling og ventilasjon. Han kom til GK fra stilling som prosjektdirektør i ICA Norge, og har siden 2009 vært fagdirektør for Kulde i GK Inne-klima. Jeg gleder meg til å bidra i den videre utviklingen av Qviller og GK Inneklima sin styrkede kuldesatsning.

 

Kuldeteknisk klar for kraftig vekst

Nord Kapitalforvaltning overtar aksjemajoriteten i Kuldeteknisk AS. Gründerne Frode Berg og Tor Vangberg fortsetter som be-tydelige aksjonærer. Sammen har de planer om betydelig vekst i årene som kommer. Kuldeteknisk utvikler miljøvennlig teknologi som sikrer bære-kraftig vekst i blå sektor, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning.

Varmepumpemarkedet opp 12 prosent

Varmepumpefasiten for 2016: 73.133 installerte pumper, opp 12 prosent fra 2015. Det er nå installert mer enn 900.000 varmepumper i norske bygninger.

PÅ VEI OPP IGJEN: Grafikken viser salget av varmepumper de 10 siste årene. Kilde: Novap/Prognosesenteret

Thor Endre Lexow blir ny sjef i VKE


Thor Endre Lexow er ansatt som ny administrerende direktør i VKE (bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi). Han kommer fra stilling som gruppeleder for energi og miljø i Standard Norge. I denne stillingen har Thor Endre Lexow fått et godt kontaktnett og god kjennskap til ventilasjons- og kuldebransjen gjennom blant annet å ha ledet standardiseringsprosjekter innenfor bygningers energibruk, ventilasjon/inneklima, energiledelse, energimerking og energivurdering av klimaanlegg.
Dette er en veldig spennende bransje og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede VKE. Jeg har stor tro på VKE som jeg ser på som en sterk bransjeorganisasjon med godt omdømme og god påvirkningskraft. Bedriftene som arbeider innenfor ventilasjon, kulde/varmepumper og inneklima er stadig viktigere aktører for å oppnå sunne og miljøvennlige bygg. Byggene er blitt mer energieffektive og de tekniske anleggene og styringssystemene mer avanserte. Samtidig har det vært en stor utvikling på komponentsiden som øker energieffektiviteten og ytelsen til klima-anlegg. Jeg ser på bransjen som en viktig en del av klimaløsningen og jeg tror dette er et viktig argument for rekrutteringen til både utdanningen og til bedriftene i dette markedet. Vi må fokusere på medlemmenes nytte-verdi av VKE og jeg har allerede flere ideer om dette. Jeg vil prate mye med medlemsbedriftene og forstå dere behov, sier Lexow.
En meget fornøyd styreleder i VKE, Steinar Holm mener at styret i VKE har funnet en samlende leder for VKE.  Blant våre medlemmer er det bedrifter innenfor både ventilasjon og kulde. Thor Lexow vil sammen med Stig Rath (fagdirektør Kulde) være et godt team som evner å ha god forståelse for våre medlemmers hverdag og kan overføre dette til arbeidet med rammebetingelser for bedrifter og samfunnet.
Thor Lexow er 52 år og er utdannet sivilingeniør i maskin og kuldeteknikk fra NTNU. Han har lang erfaring i å jobbe med rammebetingelser, nær-ingspolitikk og myndighetskontakt. Tiltredelsestidspunkt er oktober 2017.

To viktige nyheter i yrkesutdannelsen

Absolutt JA til forslaget om å opprette et nytt lærefag, Vg3 ventilasjonsteknikerfaget

Med utgangspunkt i faglig råd for elektrofags (FREL) utviklingsrede-gjørelse 2016, har Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) foreslått endringer i programområdet Vg2 kulde og varmepumpeteknikk og å opprette ventilasjonsteknikerfaget som et nytt lærefag. Forslaget anbefales av FREL.
VKE mener at et endret Vg2 vil kunne gi grunnlag for å opprette flere fagbrev, og foreslår å opprette et nytt lærefag i ventilasjonsteknikk.

 

 

NHO og LO ber fylkesråden om ikke å legge ned kuldelinjen i Tromsø

Etter at det i Kulde og Varmepumper Nr 3 var omtalt at man hadde planer om midlertidig å legge ned kuldelinjen i Tromsø, har det reist seg en protestbevegelse. Bransjeforeningen Ventilasjon, Kulde og Energi, Yrkesopplærings-nemnda, NHO og LO ber fylkesråden for utdanning revurdere beslutningen om nedleggelse av VG2 Kulde- og varme-pumpeteknikk ved Ishavsbyen videregående skole fra høsten 2017.
Man ser at det blir vanskeligere å motivere elevene til å søke et tilbud som har vært midlertidig nedlagt. En videreføring vil gjøre overgangen til VG2 Kuldemontør, Ventilasjonstekniker smidigere og enklere, skriver de til fylket.

Forbud mot fossil fyringsolje er endelig klart

Regjeringen har i 16.juni kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.
 - ­Nå er det på tide å brette opp ermene, for tiden er knapp sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I løpet av to og et halvt år må mange tusen anlegg byttes ut. Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg.
 
Hva innebærer forbudet?
Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

Styre I Norsk Kjøleteknisk Forening

Knut Olav Brendøymoen, Ulf Larsen, formann i Teknisk Råd, Odd Harry Hanssen, Armin Hafner, ny nestleder, Lisbeth Solgaard ble gjenvalg som styreleder, Erik Hoksrød og Vegard Klungtveit, ny i Styre. Valgkomiteen legger stor vekt på å et styre som er mest mulig sammensatt med folk fra alle deler av bransjen, noe som gjør styret mer representativt for hele bransjen

Skal finne de billigste terawattimene

Stortinget har bedt byggeiere om å spare hele 10 TWh, tilsvarende 20 Alta-kraftverk. Lavenergiprogram-met skal finne fram til de billigste tiltakene innen sommeren. Les mer i Kulde nr 2

Nytt IKT-verktøy for å finne lærebedrifter

IKT-verktøyet «Finn lærebedrift» skal gjøre det lettere å finne flere lærebedrifter, slik at alle elever kan få tilbud om læreplass. Kuldebransjens utfordring har vært å rekruttere nye lærebedrifter, hittil har veksten i læreplasser blitt tatt av de kuldebedriftene som alltid har vært flinke til å stille opp. Les mer på https://utdanning.no/finnlarebedrift
For skoleåret 2015/2016 fikk 81 av 110 søkere fra Vg2 i kuldefaget læreplass. Men 44 fra Vg2 begynte dessverre ikke i kuldebransjen

Nytt tipshefte om varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper.
Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.
Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette
Last ned tipsheftet:
Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Tipshefte-7_Varmepumper_Byggalliansen.pdf

Du bruker ikke nødvendigvis mindre strøm med varmepumpe

Statens institutt for for- bruksforskning(Sifo) så i vinter på hvordan bruken av luft-luft varmepumper påvirker energiforbruket. De har funnet at hus-holdninger som anskaffer luft-luft varmepumpe, ikke nødvendigvis sparer energi. I stedet for å hente inn besparelsen på fyr- ingsutgiftene, velger mange å bruke gevinsten i besparelsen som varmepumpen gir, i økt komfort: De viktigste endringene er at folk øker innetemperaturen – kanskje så mye som fra 19 til 23 grader. Mange varmer også opp større deler av boligen og de gjør det i flere av døgnets timer.

Nytt kompendium om CO2 som kuldemedium

Nytt viktig kompendium for alle som arbeider med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og  SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kulde-medium. I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-teknologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klima-soner, og er tatt i bruk over hele verden. På bakgrunn av denne utviklingen, er kompendiet fra 2007 opdatert. Med foreliggende oppdatering og utvidelse er kompendiet a jour per 2016. Norsk Kjøleteknisk Forening har tatt initiativ til og finansiert opp-dateringen med hjelp av noen av brasjens dyktigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik
Boken koster kr 800. For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening koster den kr 400. Boken kan bestilles fra [email protected]

HFK-nedfasingen blir stadig tøffere,
R404A forbud allerede i 2020.

Nå skal nedfasingen skje mye raskere:
•   1 januar 2020 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med GWP over 2500, og forbudt å etterfylle med nytt kuldemedium (GWP over 2500) på anlegg med kuldemediefylling over 10 kg. Dette rammer R404A og R507.
•   1 januar 2022 blir det forbud mot installasjon av sentraliserte kuldeanlegg med flere moduler der kjølekapasitet er over 40 kW og høyere GWP-faktor enn 150. Forbudet vil ramme anleggsdesign med bl.a. kuldemediene R134a, R407C, R407F, og R410A. Unntak for kaskadeanlegg, der kuldemedium med GWP-faktor lavere enn 1500 (som R134a) tillates i primærkretsen.
•   1 januar 2025 blir det forbudt å selge splitter og luft-luft varmepumper GWP over 750, og fylling under 3 kg. Dette forbudet vil ramme 410A.
 
Norge vil sannsynligvis vedta EUs reviderte F-gassforordning, EU No 517/ 2014 fra 1. januar 2017. Hyppigheten av lekkasjekontroller vil baseres på GWP-faktor og tonn CO2-ekvivalenter, og ikke kg som i dag. Dette gjør det fordelaktig for anleggseiere å velge kuldemedium med lav GWP. Norge forhandler i 2016 om en internasjonal avtale om nedfasing under Montrealprotokollen, og jobber for at denne skal bli så ambisiøs som mulig. Senest 31. desember 2022 skal EU vurdere behovet for ytterligere tiltak på bakgrunn av internasjonale forpliktelser for å redusere utslipp av fluorholdige drivhusgasser. EU skal til 2024 ha faset ned mengden av HFK til 30% av 2015-nivået, hvilket betyr at pris på HFK forventes å stige kraftig og øke med GWP-faktoren.

Hva er formålet
med Norsk Kulde- og Varmepumpenorm?

Hovedformålet er å vise hvordan kompo-nenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å dekke nød-vendige krav til sikkerhet, og til vern mot utslipp av gasser som kan skade miljøet. Et parallelt formål er å bidra til effektiv energiutnyttelse.

For hele kuldebransjen
Norsk Kulde- og varmepumpenorm gjelder for kuldeanlegg og varmepumper. Den er et dokument til bruk for hele kuldebran-sjen, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, entreprenører, montører, servicepersonale, eiere og brukere, driftspersonale


En intern bransjenorm

Norsk Kulde- og varmepumpenorm er en intern bransjenorm for kulde- og varmepumpebransjen, og er ikke i seg selv en del av lovverket. Den har imidlertid som et viktig formål å identifisere og vise til lover og regler som gjelder for kuldeanlegg og varmepumper.

Ikke et selvstendig dokument
Normen er ikke et selvstendig dokument, men forutsettes brukt sammen med den europeiske kuldestandarden NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper, sikkerhets- og miljøkrav», 2008. For at en leveranse skal kunne hevdes å være i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, forutsettes det at kravene i forskrifter og standarder som normen viser til også er oppfylt.

Kulde Forside 2
Kuldebransjens eget bibliotek


Her finner du de siste 12 års utgivelser av tidsskriftet Kulde og Varmepumper med mye nyttig fagstoff

Trykk her

Flere mangler avdekket under Miljødirektora-tes kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser. 10 % hadde brukt ikke F-gass sertifiserte firmaer

Strengere krav til SFP-faktor

Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder, varmegjenvinning, støy og termisk komfort. Men dessverre er energi-behovet til transport av ventilasjonsluft som ofte utgjør 15 - 20% av byggets energibehov som regel glemt
For passivhus er SFP-faktor på 1,5 eller lavere for lengst obligatorisk, for nær nullenergi og plusshus er det en selvfølge at man skal enda lengre ned – og med nye energiregler vil det etter alt å dømme bli enda tøffere krav. Men det er ikke som alle vet hvor mye som skal til for å møte dette kravet i praksis. For å redusere SFP-faktor fra 2,0 til 1,5, må man f.eks redusere trykkfallet med ca 160 Pa per luftvei. Da må man begynne å bli ingeniører igjen, ikke sløse bort 30 Pa per bend Man sløser fort  bort 4000 kWh i året i et anlegg  Det kan fort skje hvis kanalnettet utformes ubetenksomt: Å unngå dette handler bare om å bestille riktige deler. Når det likevel skjer stadig vekk, handler det bare om ubetenksomhet.

Kuldemiljøet ved NTNU
er verdensledende på CO2-kjøling


Norsk forskning er helt i verdensklassen når det kommer til miljøvennlige CO2-kjølemetoder, skriver Teknisk Ukeblad. Et av de kuldetekniske områdene hvor CO2 er mest bruk er i kjøle- og frysedisker i supermarkeder. Her leveres nesten 100 % av nye systemer med CO2. Et annet område hvor CO2 har et stort potensial er i varmepumper for produksjon av varmt tappevann. Jeg ser at andre tar etter det Trondheim gjør, konstaterer Trygve Magne Eikevik, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU På CO2 er vi nok verdens-ledende.
Halvor Røstad

Sterkt ønske om enkle, driftssikre løsninger
på mindre gulvvarmeanlegg for boliger.

Variant VVS opplever et tilbakevendende ønske om enkle, driftssikre løsninger på mindre anlegg. Konkurranse mot elektrisk gulvvarme med fokus kun på pris, uten å se på gulvvarmens andre fordeler har tvunget frem enklere og ferdige løsninger på mindre anlegg. Dette betyr at leverandørene må sette sammen prefabrik-kerte løsninger som gir lave arbeidskostnader og mindre rom for feil ved montering. Lekkasjer og feil ved montering kan ofte gi kostnadskrevende service for utførende rørlegger. I svarene på høringsforslag til ny TEK skriver brorparten av aktørene i bransjen at de mener at det er gunstig å legge til rette for mer vannbåren varme.

Dere spør - Vi svarer

Under denne spalten kan leserne i tidsskriftet Kulde spørre fritt om det de lurer på rent faglig. Og dyktige fagfolk som Egill Elvestad, Svein Gaasholt, Stein Terje Brekke, Helge Lunde og Hans T Haukås gir dem  utfyllende svar

Behov for en ny sertifiseringsordning
som omfatter naturlige kuldemedier

Miljødirektoratet har vis forståelse for at det er behov for ny kompetanse blant yrkesutøverne. De har tatt godt imot VKEs forslag om at Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) går sammen om å få på plass en sertifiseringsordning som omfatter naturlige kuldemedier, sier daglig leder i VKE, Aud Børset. VKE og Miljødirektoratet vil jobbe sammen for å få denne informasjon ut til bransjen.

Kuldebransjen har gjort jobben sin

Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er nå faset ut. Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbryting ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.  Til tross for vellykket utfasing av de ozonreduserende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. Det er ventet at det først vil skje rundt 2050.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje i husholdninger og til grunnlast fra 2020

Men når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 på høring?

Lærebok i kulde og varmepumpeteknikk

Tittel: Kuldemontøren Vg2 generell innføring
Nelfobutikken er kommet med en ny lærebok på bokmål for kulde og varmeteknikk som dekker læreplanen for Vg2. Boken er tilpasset for elever som ikke kjenner faget fra før. Forfatter er Stig Rath i VKE.
Medlemsprisen er på kr 502,- For andre er den på kr 608,- Bestilling [email protected]

Enova med veileder for  installasjon
av energimåling av varmepumper

Varmepumpe med tappevannsprioritering

Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg.

Hvorfor energimåling av varmepumper?
Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for?
Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann.
Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon.

Veileder for energimåling finner du på www.enova.no/energimaaler

Lærebok i elektro automasjon
for kulde- og varmepumpeteknikk

Forfatter Roald Nydal
Da faget Kulde- og varmepumpeteknikk hører inn under elektrofaget, kreves det etter hvert en mer grundig kunnskap til den del av elektro-automasjonfaget som naturlig hører inn under kuldeteknikken. Dette ikke minst på grunn av at en stor prosentdel av de feil som oppstår ligger innen det området som omfatter elektrotekniske komponenter. Feilsøking er enklere med gode grunnleggende kunnskaper.
Boken er delt opp i tre emner: Fysikk Elektroteknikk og -Automasjon
1. utgave 2013 ISBN 978-82-996908-6-7
Pris kr 650 ekskl frakt og porto.
Bestilling: [email protected]  Tlf  +47 6712 0659

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varmepumpeprodu-senter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet. Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøleskap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

EUs nye og omfattende HFC-forbud
vil koste industrien € 72 milliarder i 2030

EU la 5.november frem sitt tredje og mer omfattende forslag om reduksjon av F-gas­ser med høy drivhuseffekt. Dette er topp prioritert av EU fordi det er et viktig tiltak for å redusere drivhuseffekten. EU mener at det ikke vil skade konkurranseevnen for europeisk industri. EPEE støtter en rask avslutning av revisjonen og før valget til Europaparlamentet i 2014, for å sikre rettssikkerhet for sine medlemmers virksomhet. Imidlertid vil et slikt forbud mot HFK, som foreslått av Europa parlamentet, være en kraftig belastning for industrien. Det vil føre til ekstra kostnader på opp til € 72 milliard i 2030. Søreuropeiske brukere vil bli spesielt hardt rammet, da over 80 % av disse kostnadene vil gjelde aircondition.

Bygg bro mellom bransje og forskning

BroDet har de siste årene blitt et større gap mellom det som foregår på forsknings-institusjonene og universitetene og kuldebransjen. Tidligere var professorene og de øvrige ved instituttene mer ute i bransjen på møter, seminarer og konferanser. Nå er det dessverre omtrent bare internasjonal publisering på engelsk som styrer Forskningsrådet gjennom bevilg-ninger. Det er ingen eller liten bonus å hente ved publisering rettet direkte mot bransjen gjennom tidsskrifter eller på møter og lignende.

Stor fordel med tidlig praksis

Tidlig praksisMange elever i yrkesfaglig utdanning opplever utdanningen som for teoretisk og lite meningsfylt. En løsning kan være å gi elevene arbeidslivspraksis tidligere i utdanningen.Dette sier forsker Hilde Hiim, som er førsteamanuensis ved
Høgskolen i Akershus, og har ledet et omfattende aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere.

 

 

 

 

 

Produktnyheter

Trykk her for produktnytt

Eliaden

29. - 31. mai 2018
arrangeres Eliaden, en av Norges største fagmesser, på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Kurs i frekvensomformere

15. mars - Kurs i Bærum, Danfoss Skolen Grunnkurs 
Sted: Danfoss AS, Årenga 2, 1340 SKUI Kursets varighet: 1 dag 08:30-16:00 Teori og praktiske øvelser
Pris kr. 4.900,-
Målgruppe/Forkunnskaper:
Alle som jobber innenfor prosjektering, installasjon og idriftssettelse. Det er en fordel med litt kjennskap til frekvens-omformere.
Les mr om Danfoss skolen

Gustav Lorentzens stipend

Stipendet er på kr 10.000 Søknadsfristen er 1.5.2018 som er iht vedtektene.Ta kontakt med Norsk Kjøleteknisk forening.

Luft-luft varmepumpekurs
7. - 9. mars

Kurset gir deltakerne grunnleg-gende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft-til-luft-varmepumper.
- Nettbasert forprøve og eksamen
- Oppdatering på nyheter innen varmepumpeteknologien
- Bli godt forberedt til F-gass sertifisering
Dette er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs med teori, installasjon, feilsøking og service på varmepumper.
www.novap.no

ModerneKjolig F.gass

F-gass kurs
26. februar - 1. mars

Bli sertifisert for å jobbe med store og små kulde- og varme-pumpeanlegg
• Termodynamikk
• Komponenter i kjøleanlegg
• F-gass forordningen
• Tømming og fylling av anlegg
Kurset henvender seg installatører av luft-varmepumper som et forberedende kurs til eksamen. Deltakerne må ha erfaring fra installasjon av luft-luft varmepumper, og ha forståelse for hvordan en varmepumpe fungerer.
 www.novap.no

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom av-gifter og nettleie, var 33 øre/kWh i annet kvartal 2017, viser ferske tall fra SSB.
Dette er en oppgang på 15 pro-sent sammenliknet med annet kvartal i 2016. Den totale strøm-prisen for husholdninger, med-regnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh. Årsaken til det høye prisnivået var mindre vann i magasinene tidlig i perioden. Husholdninger med kontrakter med variabel pris, betalte mest for strømmen hele 36,5 øre/kWh.
Bilderesultat for prisstigningDen totale strømprisen er i dag i gjennomsnitt på 95 øre pr kWh

Sentral godkjenning: Ikke lenger krav om egne an-satte med fagbrev

Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. Foretaket må som tidligere i tillegg oppfylle krav til nødvendig og relevant praksis.

Få milliontilskudd til fremtidens miljøløsninger

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet.
Kjølesystemleverandøren Winns AS har mottatt til sammen seks millioner kroner fra Innovasjon Norge, blant annet i etableringstilskudd, mentorstøtte, og i midler fra miljøteknologiordningen

Lei av å skrape is?

Nå kan løsningen nærme seg
Forskere i Bergen har utviklet et supersterkt, syltynt mate-riale som, kan hindre ising på fly og droner. I fremtiden kan det også bli til en i spray mot is på bilruter.
Man har stor tro på et nytt super-materiale utviklet ved Universitetet i Bergen. Det er et atomtykt karbonlag basert på grafen. Det er veldig robust. Tykkelsen til-svarer en milliondels millimeter. Det er ekstremt; tynt, men likevel tyder tester på at dette er nok til å hindre at det dannes is, og det skal være svært slitesterkt.

Energimerking betyr null for kjøpere


Kjøpere flest tenker ikke på energimerkingen av boliger. Det er konklusjonen fra forskere ved NTNU. Energimerkingen har null effekt for prisen. Ordningen virker altså ikke etter hensikten, sier professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen.

Logo Norsk Kjøleteknisk Forening
Merk av i kalenderen at
Norsk Kjøleteknisk Møte 2018
avholdes i Clarion Hotel & Congress Oslo Airport  
11.-13 april 2018 .

Varmepumpekonferansen
6. - 7. mars 2018

Gå inn i kalenderen og sett av disse to dagene med en gang. Dette er årets høydepunkt for varmepumpebransjen. Mer info om konferansen og påmelding kommer om noen uker. 

New IIR Refrigeration Publications

CO2 as a Refrigerant
Editor Dr Andy Pearson
This first edition of the IIR guide on CO2  as a Refrigerant highlights the application of carbon dioxide in various fields such as supermarkets, industrial freezers, refrigerated transport, and cold stores...
Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems
Editor Åke Melinder
The Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems highlights the application of indirect systems with secondary fluid circuits such as in artificial ice rinks, commercial refrigeration and ground-source heat pumps...
25 % discount
IIR members receive a discount of up to 25% on purchases from the IIR bookshop!

Nesten halvparten av alle eneboliger og småhus har installert varmepumpe

Nye eneboliger og småhus selges nesten alltid med den billigste formen for oppvarming som entre-prenøren kan finne. Det er stort sett panelovner. Likevel går opptil 55 prosent av boligeierne ut og anskaffer seg en varmepumpe, viser en ny undersøkelse gjen-nomført av Prognosesenteret.
.

Veileder til Kuldemesterutdanning

Folkeuniversitet søker etter en ny veileder i kulde- og varmepumpe-mesterfaget. Deler av veiled-ningen kan foregå over nettet, og vil i all hovedsak gjelde prosjek-tering og kalkulasjon – med tilhørende KS og HMS. Ta kontakt med Svein Erik Haldorsen på tlf.: 466 12 722, eller Stig Myklebust på 466 33 199.

Ta F-gass eksamen
hos Moderne Kjøling

Ta F-gass sertifikat i kategori 1 - kjøle-montør - ved Moderne Kjølings eksamenssenter i Oslo. Vi har ledig plass på teorieksamen og praktisk eksamen på våre 4 prøverigger.
Les mer om eksamen og meld deg opp i dag på www.f-gass.no.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er den elektron-iske løsningen for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen er primært laget for avfallsprodu-senter og avfallsmottakere som har plikt til å deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.. .

Ikke glem varmtvannet

Med en varmepumpe og en akkumuleringstank kan du lett spare rundt  50 % av energi-forbruket. I en boligblokk med 40 normal- leiligheter vil årsbehovet være cirka 120 000 kWh til varmt forbruksvann. Ved å installere en 20 kW væske-vann varmepumpe med en tilpasset akkumulering, vil man kunne redusere kWh forbruket med rundt 50 prosent. Med luft-vann varmepumpe vil besparelsen være litt mindre, men investeringen er også lavere.

Manglende energimerking av klimaanlegg gir bøter

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene. r

Eierskapet av fagskolene bør overføres fra fylke til staten

Overføring av eierskapet av fagsko-lene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskole-utvalget. I desember overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.Revidert utgave av NS 3031 Det er gjennomført en mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse, og nå er den nye utgaven av standarden klar.

Miljødirektoratet fortsetter med tilsyn hos installatører

Norsk Varmepumpeforening får stadig meldinger fra medlems-bedrifter om tilsyn som utføres av Miljødirektoratet. For å hjelpe bedrifter med å få på plass bedriftsgodkjenning har NOVAP i samarbeid med VKE utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle krav i f-gass forordningen.

Vi kaster mat for 10 milliarder kroner i året

Hvert år kaster vi i Norge over 300.000 tonn mat som kunne ha vært spist, ifølge ForMat-prosjektet og Østfoldforskning.  Produsenter, grossister og butikker står riktignok for noe av denne mengden, men forbrukerne må også være sitt ansvar bevisst: De står nemlig for hele 255.000 tonn.
Spiser man opp maten sin, kan en familie spare mange tusen kroner i året.

Strengere kontroll med kjøletårn

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luft-skrubbere. Dette er de instal-lasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legio-nella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forbrukere har urealistiske forventninger til ferskhetsgraden av fisk

Norske forbrukere har urealistiske forventningertil ferskhetsgraden på fisk i butikk. De tror de bare liker «helt fersk»fisk, det vil si inntil fire dager gammel. Blindtester i viser at for-brukerne ser og smaker liten forskjell på torsk to tilfemten dager etter fangst.

Vil gjøre det dyrere å bruke varmepumpen på kalde dager

Folk bør betale mer for maksfor-bruket av strøm fordi varme-pumper bidrar til å sprenge nettkapasiteten, hevder Statsnett Luft-luft varme-pumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen

Vil lage håndbok i energieffetivisering for utførende

Lavenergiprogrammet ønsker å utvikle en praktisk håndbok eller applikasjon for smarttelefoner for håndverkere og andre som er i nær kontakt med bolig-eiere i forbindelse med rehabilitering av boliger. .

Vil du gi bort Kulde og Varmepumper til dine venner?

Dine venner kan motta fagbladet Kulde og Varmepumper helt gratis et halv år og uten  forpliktelser Send bare inn en e-mail til  [email protected] for dem du ønsker skal få bladet, så ordner vi resten. Tilbudet er uforpliktende for både deg og mottaker.

CO2 kompendie

KULDEPORTALEN
www.kulde.biz har 8500 besøkende pr måned

Statsbygg om ammoniakk i komfortanlegg

Kuldemedier i kuldeanlegg og varmepumper har kommet i fokus de siste årene pga kunstige mediers miljøskadelige virkning. Ammoniakk er et naturlig medium, og har lenge vært benyttet i industrielle anlegg. Det vurderes nå¨som interessant også i komfortanlegg, men mediet stiller spesielle krav til sikkerhetstiltak, anleggsutforming og maskinrom..

Islandsk hjemmeside

Den islandske kjøleforeningen Kælitæknifelag Islandshar opprettet sin egen hjemmeside www.kti.is

Samarbeide

Nyttig internasjonalt Kuldeforum


På et internasjonalt kuldeforum kan man få svar på mange tekniske spørsmål ved at forumets medlemmer gir deg sitt svar.
web adressen til et kuldeforum er
http://www.refrigeration-engineer.com/

Last ned Heat Pump Centre Newsletter gratis

HOC Newsletter