Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Stilling ledig:

Kølemontør/Køletekniker

Abonnement

Abonnement på Kulde og Varmepumper koster kr. 480,- pr. år.

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: +47-67 12 06 59
Mob: +47-41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

 


Copyright 2011

Valid xhtml / css

Til norsk sideVelkommen til Kuldeportalen for Danmark! Klikk på det norske flagget øverst på siden for å komme til norsk si

Temamøde om Elektrisk støj, lejestrøm og fremkvensomformere

Dansk Køle- og Varmepumpeforening afholder temamøde den 25. september 2019 hos Johnson Controls ApS i Højbjerg ved Aarhus om "Elektrisk støj, lejestrøm og fremkvensomformere"

Kursus om "Køleanlæg og varmepumper

Som medlem af Dansk Køle- & Varmepumpeforening har man mulighed for at deltage i et kursus om "Køleanlæg og varmepumper", som DANVAK udbyder over 2 dage:
Kurset afholdes over 2 dage den 19. september og den 9. oktober 2019.
Køle- og varmepumpeanlæg er en stor del af de udfordringer, som bygge-, industri- og fjernvarmesektoren møder i forbindelse med den grønne omstilling i forhold til vedvarende energi.
Emner relateret til køle- og varmepumper, der blandt andet bliver gennemgået i løbet af de to kursusdage:
- Funktionen af køle- og varmepumpeanlæg
- Kølemiddelproblematikken i forhold til valg til forskellige opgaver for anlæggene
- Lovgivningen er omfattende – både danske og EU reguleringer er gældende
- Hvad er vigtigt i forhold til udbudsmateriale

Bogen “Noget om køleteknik” udleveres på kurset og er inkluderet i kursusprisen. Ligeledes udleveres USB-stik med yderligere undervisningsmateriale (delvist på engelsk) og opgaver. Kursus-deltagere bedes medbringe egen bærbar PC.
Undervisere:
Eigil Nielsen, eigildk, Morten Deding, Johnson Controls, Dan F. Jakobsen, Oluf Jørgensen A/S
Se nærmere på https://danvak.dk/produkt/koeleanlaeg-og-varmepumper-ballerup/ Tilmelding direkte til DANVAK.

Teknologisk Institut med to temadager

Teknologisk Institut afholder i den kommende tid to aktiviteter relateret til køle- og varmepumpebranchen:
8. november afholdes temadag om "Energieffektivisering i industrien"
https://www.teknologisk.dk/energieffektivisering/39968
5. november afholdes temadag om "Udvikling, administration og effekt af EU regler for køleanlæg og varmepumper"
https://www.teknologisk.dk/temadag-udvikling-administration-og-effekt-af-eu-regler-for-koeleanlaeg-og-varmepumper/39974

Nyt projekt
Vil minimere håndværkerens spildtid


Enemærke & Petersen gennemfører et produktivitetsprojekt på sine byggepladser og byggefabrik – i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, udviklingsprojektet. Efter fire indledende effektivitetsundersøgelser på byggepladserne er de første reelle spor mod store besparelser og tidlige afleveringer af byggeprojekter ved at blotlægge sig.

Der er stort set ingen i byggebranchen, der har arbejdet sådan her med produktivitet.
I vores research har vi kun kunne finde to tidligere effektivitetsunder-søgelser af byggepladser, som vi kan sammenligne vores resultater med: Et fra 2001 og et nyere fra 2017” Sådan fortæller Enemærke & Petersens proceschef Søren Christensen om det relativt uberørte land, som han og byggeledelserne har begivet sig ud i med Enemærke & Petersens omfattende produktivitetsprojekt.

For entreprenørvirksomheden han-dler det om hele tiden at udvikle organisationen og styrke idéudviklingen og motivationen.
Projektet handler også om at finde de besparelser, der kommer ved at byggetiden på projekterne eksempelvis forkortes. For at nå resultaterne, skal det daglige arbejde på byggepladsen undersøges og evalueres, for at se hvordan arbejdstiden og ressourcerne lige nu bruges.

Klamphuggeriet vokser stadig

På tre år er antallet af anmeldelser af uautoriseret installationsarbejde steget med 27 procent. I 2017 fik Sikkerhedsstyrelsen 121 anmeldelser om ulovlige el-, gas-, vvs- og kloakinstallationer, som var udført af en uautoriseret håndværker. Også AKB vil  nu anmelde ulovligt arbejde

Politianmeldt
Sikkerhedsstyrelsen har i alt modtaget næsten 200 anmeldelser om virksomheder, som enten har udført ulovligt arbejde eller har oplyst at have autorisation, uden at det var tilfældet. Over halvdelen af sagerne blev politianmeldt.

Analyseprojekt om 10-kilos reglen

AKB indgår i et nyt analyseprojekt som Miljøstyrelsen har bedt Tekno-logisk Institut om at foretage af mulighederne for at lave om på 10-kilos reglen. Analyseprojektet udspringer til dels af det AKB-udspil om 10-kilos reglen, som blev præsenteret på sidste års efterårssamling AKB foreslår i sit udspil kilo-reglen ændret til en GWP-regel, hvilket vil være både mere fleksibelt for kølebranchen og kan føre til en lavere, samlet GWP i danske køleanlæg. Dette er også perspektivet i Miljøstyrelsens projektet som inden årets udgang skal komme med en analyse af effekterne, hvis man henholdsvis erstatter 10-kilos grænsen med en CO2-ækvivalent grænse, henholdsvis tillader at udskifte en HFC fyldningen på et anlæg over 10 kilo med en anden HFC, der har en lavere GWP.

Køling af mælk med propan som kølemiddel

Dansk Køle- & Varmepumpeforening indbyder til temamøde i Hotel Rødding tirsdag 6. november klokken 1600 og refterfølgende omvisning i Rø-Ka Industri
Rø-Ka Industri A/S fremstiller rustfrie tanke til køling og opbevaring af mælk hos landbruget. I 2017 besluttede Rø-Ka Industri A/S at igangsætte et udviklingsarbejde, der skulle munde ud i en pakke med en køletank og tilhørende kompressorunit, hvor kølingen foregår med kølemidlet Propan med en GWP værdi på 3 set i forhold til en GWP værdi for R134a på 1.430. Rø-Ka Industri A/S er nu klar til at levere tank og kompressorunit til brug for køling af mælk med Propan.
Temamødet er fælles for Dansk Køle  Varmepumpeforening og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi.
Tilmelding Medlemmerne af Dansk Køleforening tilmelder sig via:  www.dkvf.dk (Menu: “Aktiviteter“) mail@dkvf.dk Telefon: 29 45 26 60
Der kan maks. deltage 50 i temamødet.
Deltagerpris Prisen for at deltage i det samlede arrangement, inkl. en let anretning i pausen, er 375,- kr inkl. moms.

Kystnære kraftværker bør ombygges med varmepumper


Danmarks store kraftværker ligger ved vandet og er derfor oplagte til at etablering af store varmepumper. Men der er brug for demonstrationsanlæg, vurderer Tænketank

12 af 13 af landets store kraftvarmeværker ligger ud til vandet
Havvand er velegnet som varmekilde for varmepumper, og da 12 af 13 af landets store kraftvarmeværker ligger ud til vandet og allerede har varmeinfrastrukturen på plads, vil det være oplagt at etablere store varmepumper på disse værker.
Det vurderer en række eksperter, der har været samlet på tænketanken Grøn Energis »Varmepumpe-camp 2018«. Her skulle de komme med anbefalinger til at skabe et markedsgennembrud for store varmepumper i fjernvarmen.

Superkøling gør skibe billigst til transport af fisk

With Junior, skib, fisk, Egil Ulvan Rederi, TU

Skibe kan erstatte 4.500 vogntog med fisk uden at bruge mere tid. Det vil give en samfundsgevinst på næsten en milliard kroner.
I slutningen af august. sender lakseopdrætteren Salmar tre kølecontainere med fersk laks fra Frøya i Norge til Hirtshals. Skibet fra Egil Ulvan Rederi vil bruge lige så kort tid på strækningen, som hvis de tre 45-fods containerne blev fragtet med vogntog.
Dette er et prøveprojekt i regi af Grønt Kystfartsprogram, som har til formål at udvikle mere miljøvenlige skibsfartløsninger, og projektet skulle gerne munde ud i en konklusion om, hvorvidt søvejen kan konkurrere med landevejen.

LG.bannerGrib energieffektiviseringen rigtigt an

Få inspiration til, hvordan du realiserer gevinsterne i din produktion
Så er konferencen Energieffektivisering i industrien lige på trapperne - og vi åbner nu op for tilmeldingen. Så hop til tasterne og vær med, når vi sætter fokus på energieffektivisering og giver dig inspiration til, hvordan du energioptimerer og genbruger overskudsvarme fra dit køleanlæg. Hør også, hvad der sker på kølemiddelområdet og vær med, når vi tager et kig ind i krystalkuglen og ser på en bedre udnyttelse af energidata.
Tid og sted:
Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C
8 november Kl. 09.00-16.45

Erhvervsskolereformen
Velkomment kursskifte fra regeringen

Den store erhvervsskolereform indeholder en række ambitiøse og særdeles positive tiltag, som kan være med til at sikre strømmen af nye faglærte. Nu skal pengene fordeles.
Regeringen fremlagde i september sit ”Fra folkeskole til faglært”-udspil, som skal være med til at trække flere unge ind på erhvervsskolerne. Hos TEKNIQ Installationsbranchen hilser man udspillet, og dets 55 initiativer, velkommen.

Nu åbner sidste runde med
tilskud til kollektive varmepumper

Energistyrelsen har åbnet for sidste ansøgningsrunde til 2018-puljen, der støtter etablering af eldrevne varmepumper til grund-beløbsvær-kers fjernvarmeproduktion uden for kvotesektoren. Der kan søges frem til 1. november 2018.
De kraftvarmeværker, der modtager grundbeløb eller treledstarif kan nu igen ansøge om etableringsstøtte til varmepumpeprojekter. Der er i 2018 afsat en pulje på 27,9 mio. kr., der dækker op til 15 pct. af værkernes støtteberettigede etable-ringsomkostninger.
I 2018 har Energistyrelsen indtil videre givet tilsagn til 16 varmepumpe-projekter med en samlet støttesum på 24,4 mio. kr.

Stjal kølemiddel fra bilservicefirma

Et bilservicefirma på Ørnevej i Køge var udsat for indbrud en søndag morgen i september. En eller flere gerningsmænd brækkede en dør op ind til lagerhallen og gik ind. Det kunne blandt andet ses ved, at der var bukket en tværstiver til et reolsystem, ligesom der manglede varer fra en palle.

144 kg kølemedier stjålet
Fra en Euro-palle på øverste hylde var der stjålet 12 x 12 kgs kølemiddel til aircondition i biler. Et vidne havde set en sort eller mørk VW Passat eller VW Golf stationcar holde foran den opbrudte dør. Senere hørte vidnet bilen køre hastigt derfra, meddeler Midt- og Vestsjællands Politi.

Kystnære kraftværker bør ombygges med varmepumper

12 af 13 af landets store kraftvarmeværker ligger ud til vandet
Danmarks store kraftværker ligger ved vandet og er derfor oplagte til at etablering af store varmepumper. Men der er brug for demonstrationsanlæg, vurderer Tænketank Havvand er velegnet som varmekilde for varmepumper, og da 12 af 13 af landets store kraftvarmeværker ligger ud til vandet og allerede har varmeinfrastrukturen på plads, vil det være oplagt at etablere store varmepumper på disse værker.Det vurderer en række eksperter, der har været samlet på tænketanken Grøn Energis »Varmepumpe-camp 2018«. Her skulle de komme med anbefalinger til at skabe et markedsgennembrud for store varmepumper i fjernvarmen.


Projektbyggeriet rundet 80 milliarder kroner i Danmark i 2017

Trends for byggebranchen Q3 2017: Ny byggeprognose efter tredje kvartal er klar. Der er fart på ude på byggepladserne, og det forventes nu, at der igangsættes byggerier for 80 milliarder i Danmark i 2017.
Byggeriet buldrer derudad, og der er travlt på byggepladserne. De tendenser, der har vist sig i første halvår af 2017, er fortsat i tredje kvartal. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for hele 80 milliarder kroner i 2017, hvilket er en fremgang på hele 10% i forhold til 2016. Det viser den helt nye rapport Trends for byggebranchen Q3 2017.
”Det går forsat stærkt i den danske byggebranche, og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændrer sig, når vi ser på udviklingen for byggeriet i tredje kvartal 2017” fortæller Jens Slott Johansen fra Byggefakta A/S, som står bag rapporten.

En halv million boliger har stadig olie- eller naturgasfyr

Selvom det i flere år har været forbudt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger, tager det lang tid, inden de forsvinder i vores boliger.
De sidste fire år har det været forbudt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger, hvis der er andre alternativer som for eksempel fjernvarme, varmepumper, træpillefyr eller solvarme. Alligevel kommer varmen i cirka 523.000 boliger stadig fra enten et olie- eller et naturgasfyr. Et tal som gerne skulle ned på nul, efterhånden som vi nærmer os 2050, hvor Danmark skal være fri af fossile brændstoffer.

Tiden er kommet for varmepumperne

Det kræver ikke mange milliarder og efterlader ikke stort hul i statskassen at skabe rammerne for varmepumper, der sikrer udnyttelse af overskudsvarme. Dansk Fjernvarme sender appel til politikerne.
En ny analyse fra fjernvarmens tænketank Grøn Energi viser, at hvis elafgiften til varme halveres og kraftvarmebindingen ophæves, vil der være god økonomi for langt de fleste fjernvarmeselskaber i at investere i en eldreven varmepumpe fremfor at investere i en biomassekedel.
Det får direktøren i Dansk Fjernvarme til at sende bolden mod Christiansborg, der nu må beslutte om fremtidens el og varme skal komme fra biomasse, eller om vi i stedet skulle udnytte den stigende mængde vindstrøm til varmeproduktion og samtidig sikre udnyttelse af overskudsvarme.
- Hvis man vælger at følge anbefalingen om at halvere elafgiften til kollektive varmepumper og ophæve kravet om, at kraftvarmeværkerne skal producere både el og varme, så har vi en enestående mulighed for at sikre den sammenhæng mellem el- og systemet, som vi alle mener, skaber mest mulig værdi, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

 

 

 

 

Energiminister vil have
billigere elvarme mange år frem

Det er nødvendigt med en varig nedsættelse for at kunne sende oliefyr og gas på pension og erstatte med varmepumperEnergi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mener, at en ny erhvervspakke gavner den grønne omstilling. En lavere afgift på elvarme i årene 2019 til 2025 skal sikre, at flere kommer til at bruge elvarme og dermed gøre den danske varme mere grøn.Men sænkelsen er kun det første skridt i retningen mod at gøre danskernes varme mere grøn. energi- og klimaminister

Afgiften på elvarme er i dag på 40,5 øre pr kWh
I dag er afgiften på elvarme 40,5 øre per kilowatt-time. Den er dermed cirka dobbelt så høj som energiafgiften på fossile brændsler til varme som eksempelvis kul og olie.

25 øre billigere pr kWh end i dag.
Med den nye erhvervspakke, som regeringen, DF og De Radikale søndag har aftalt, bliver afgiften på elvarme sænket med samlet 15 øre per kilowatttime i 2019. I 2020 skal den sænkes med yderligere ti øre.
I aftalen er partierne enige om, at de vil forsøge at få igennem, at afgiften fra 2021 varigt skal være 25 øre billigere per kilowatt-time end i dag.
Det skal dog aftales endeligt ved energiaftalen og gennemføres ved lovændring.

Nye krav til installationer giver bedre bygninger

Mere præcise regler øger fokus på tekniske installationer. Men der mangler stadig en erstatning for de obligatoriske serviceeftersyn, som sikrer et lavt energiforbrug og høj komfort i bygningerne.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt indfører fra 1. juli næste år krav om obligatorisk afprøvning af nye bygningers tekniske installationer.
”Nye bygninger bliver stadigt mere tekniske og mere intelligente. Det betyder at installationer fylder mere i moderne byggeri og udgør en stigende andel af den samlede byggesum. Derfor er det helt naturligt, at der er øget fokus på, at installationerne lever op til de aftalte krav”, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ.

Ny tilskudsordning for store varmepumper og udbud af rådgivning til grundbeløbs-værker
energistyrelsen

Med udmøntningen af de første to år af Den Grønne Klimapulje i PSO-aftalen, får Energistyrelsen midler til to initiativer på fjernvarmeområdet

Energistyrelsen opretter en støtteordning for store eldrevne varme-pumper på kraftvarmeværkerne og åbner for udbud af en rådgivnings-indsats overfor de værker, der rammes hårdest af grundbeløbets bortfald. Bekendtgørelse om tilskudsordningen sendes i høring.
Regeringen har sammen med S, DF, R og SF afsat omkring 53 mio. kr. i 2017 og 2018 til en etableringsstøtte til store eldrevne varmepumper fra den grønne klimapulje. Store eldrevne varmepumper giver besparelser på kraftvarmeværkerne, men kan ikke helt konkurrere med biomassekedler.
For at udjævne konkurrencefordelen støttes varmepumper med op til 15 pct. af etableringsomkostningerne gennem den ny tilskudsordning.

Støtter 50 projekter
Energistyrelsen forventer at kunne støtte ca. 70 MW varmepumper eller omkring 50 projekter gennem tilskudsordningen. Der udmøntes 23,4 mio. kr. i efteråret 2017 og 27,9 mio. kr. i foråret 2018.Ordningen støtter store eldrevne varmepumper, der fortrænger fossile brændsler på fjernvarme-værker uden for kvotesektoren.

Udbud af rådgivning til grundbeløbsværker Rådgivningen prioriteres af Energistyrelsen til de grundbeløbsværker, der forventes at blive hårdest ramt, og Energistyrelsen åbner for ansøgninger i slutningen af august.Udbudsmaterialet til konsulentopgaven forventes at blive tilgængeligt i løbet af uge 25 med frist for indgivelse af tilbud til Energistyrelsen den 7. august. Interesserede virksomheder kan allerede nu tilmelde sig opdateringer om udbuddet ved at følge linket og vælge tilmelding.

Ny, dansk udgve af DS/EN378 1-4

Medio/ultimo juni forventes DS/EN378 1-4 i den nye 2016-udgave at være på gaden i dansk oversættelse. Priserne kendes ikke helt endnu, men DS’ bedste bud lige nu er ekskl. moms:
Del 1 kr 1.015    Del 2 kr 1.045,-   Del 3-kr 719,- Del 4 kr 779  
Samlet kr 3.558,-
AKB køber samlet ind for medlemmerne og kan p.t. garantere 15 % rabat

International konference med fokus på fremtidens ammoniak systemer er udskydd til efteråret

Sikkerheden og reglerne i forbindelse med brugen af ammoniak som et naturligt kølemiddel skærpes. Teknologisk Institut afholder derfor den 19. til 20. april 2017 en to-dages international konference, der berører brugen af ammoniak som kølemiddel. Ved denne konference vil fokus være på fremtidens ammoniak systemer og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger forbundet med disse. I den forbindelse har Teknologisk Institut inviteret relevante firmaer til at komme og holde foredrag for dem, der deltager i konferencen. Herudover vil repræsentanter fra Teknologisk Institut være til stede for at dele deres viden om trends, fremtidens ammoniak systemer og sikkerhed i forbindelse med brug.
Læs mere om konferencen, se programmet og tilmeld dig påwww.dti.dk/k27562

Et boost til varmepumperne i almindelige boliger

Med bortfaldet af PSO-afgiften, rykkes der også på, hvor godt det kan betale sig at installere eksempelvis luft-luft varmepumper. Når el bliver billigere, kan en varmepumpe også bedre forrentes i eksempelvis
boliger. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt forklarer at PSOafgiften for virksomheder var cirka 25 øre pr. kWh og for private boliger cirka 10 øre pr. kWh. Dertil skal lægges moms: Bortfaldet af PSO-afgiften åbner for, at vi kommer til at bruge el i meget større dele af samfundet. På mange virksomheder vil man opleve, at el kommer til at erstatte fossile brændsler, og jeg ser det som en stor mulighed for, at vi kommer til at anvende mere af den grønne el, siger Lars Chr. Lilleholt.

Grundvand
kan uden fare bruges som varmelager

Frygten for en bakterieeksplosion ved at man højer temperaturen fra 20 til 30 grader viser sig ubegrundet.
.På Fyn ligger Hjortebjerg Gartneri, som har lagt drivhuse til et forsøg, hvor temperaturen i gartneriets grundvandsmagasin blev løftet til nye niveauer. Det opvarmede grundvand sendes derefter ned i grundvandsmagasinet via en anden boring, hvor det lagres til efterår og vinter.
Når drivhusene skal varmes i løbet af de koldere årstider, henter man varmen op igen ved at vende vandstrømmen og udvinde varme fra grundvandet i den anden boring. Fordelen ved de højere temperaturer i grundvandslagre er imidlertid, at der skal pumpes mindre vandmængder for at køle og opvarme.
Professor ved DTU Miljø og ansvarlig for undersøgelsen af forsøget i Hjorte-bjerg Gartneri Hans Jørgen Albrechtsen forklarer, at risikoen for problemer med bakterievækst er lave. Det konkluderer en rapport udført af det tekniske universitet. Professoren anbefaler dog, at forsøget gentages flere steder, inden styrelsen ændrer lovgivningen for temperaturer i undergrundslagre.

LED kan give massive besparelser i køle-branchen

Virksomheder, der udskifter traditionelle lyskilder med LED, kan opnå årlige afkast på mere end 20 procent. Det gælder ikke mindst inden for køl og frys, hvor flere positive sideeffekter bidrager til energibesparelsen. Hos den nordjyske kølevirksomhed Lundsøe Køl og Frys har ejerleder Søren Søe-Larsen netop afsluttet et investeringsprojekt, hvor 577 traditionelle lyskilder i form af lysstofrør og natriumlys er blevet udskiftet til LED af energiselskabet SE:

Tryk kan blive til kulde i fremtidens køleskab

Visse materialer har den forunderlige egenskab, at de ændrer temperatur alt efter det tryk, de påvirkes med. Sådanne elastokaloriske mater-ialer kan i princippet erstatte kompressoren i køleskabe, klimaanlæg og varmepumper, som så kan blive mere effektive og miljøvenlige. I stedet for et kølemiddel, der veksler mellem at være en gas og en væske, kan man bruge et fast stof, som udvikler varme, når det bliver sat under tryk og så køler af igen, når trykket letter.

Et farvel til PSO-afgiften

Men afgiften udfases dessverre over en årrække
Et farvel til PSO-afgiften bliver godt for det danske erhvervsliv og arbejds-marked, mener Dansk Industri. Den aftale om afskaffelse til PSO-afgiften, der 17. november er faldet på plads, vil gøre godt i dansk erhvervsliv og skabe job. Det forudser Tine Roed, der er direktør i Dansk Industri . PSO opkræves som en afgift på forbrugernes og virksomhed-ernes elregning, og pengene går til at betale for omstillingen til vedvar-ende energi. I Dansk Industris øjne er det lykkes at fjerne PSO-afgiften uden at stille sig i vejen for omlægningen fra fossile til bæredygtige energikilder, der også kaldes den grønne omstilling.Vi kan nu trygt varme vores huse med en varmepumpe.

Frysetørret medicin til steder hvor den ikke er tilgængeligt i dag

Frysetørrede cellebestanddele presset til pellets gør det nemt at opbevare og transportere medicin ved stuetemperatur. Det vil gøre det muligt at skaffe medicin til steder, hvor det ikke er tilgængeligt i dag.
En ny teknik til at frysetørre og sammenpresse molekyler til pellets skal gøre det nemmere at opbevare og have medicin, hvor der er brug for det, skriver Science Daily.
Det er et modulært system, som kan udvides og programmeres til at blive til det, du har brug for, der hvor du har brug for det.
Teknikken til at lave pellets med snesevis af enzymer og andre molekyler fra celler gør, at pelletsene kan opbevares i en længere periode ved stuetemperatur.

Nyt kompendium om CO2 som kuldemedium

Nyt vigtig kompendium for alle som arbejder med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kulde-medium.
I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-tek-nologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klimasoner, og er taft i bruk over hele verden. På baggrund av denne udviklingen, er kompendiet fra 2007 opdartet. Med foreliggende opdatering og udvidelse er kompendiet a jour per 2016.
Norsk Kjøleteknisk Forening har taft initiativ til og finansieret opdat-eringen med hjælp av nogen av bras jens dygtigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik Bogen koster kr. 800. Bogen kan bestilles fra ase.rostad@kulde.biz

Opråb:
Beslut jer for store varmepumper nu

Forhandlingerne om fremtidens energispareordning er taget som gidsel i et større politisk spil. Derfor må politikerne hurtigt beslut-te sig for det lille hjørne, der handler om store varmepumper, lyder det fra Dansk Energi i et opråb til ministeren og energifor-ligskredsen.
Fremtidens energispareordning er endt som et lille element i en større økonomisk kabale, der ikke kommer til at gå op i den nærmeste fremtid. Det er beklageligt, men i den situation må man nøjes med det næst- bedste.
Det mener Dansk Energi, der har skrevet til energi-, forsynings- og klima- minister Lars Chr. Lilleholt og energiforligskredsen og opfordret til, at de hurtigt beslutter, om besparelser fra etablering af store varmepumper i fjernvarmesektoren kan regnes med i selskabernes energispareforplig- telse. Et forslag som der er bred politisk opbakning til. Det vil nemlig give sektoren mulighed for at værdisætte varmepumperne i forhold til energispareforpligtelsen og dermed understøtte brugen af mere el i varmesystemet.
- Det er en simpel afklaring, som er fuldt ud mulig uden, at der dermed samtidig tages stilling til de øvrige forhold i relation til energispareforplig- telsens fremtid, skriver Dansk Energi i brevet.
Det er i virkeligheden en lille ting. Alle vil gerne have varmepumper. Kan vi så ikke bare få dem?
Så kan den store diskussion om, hvor mange KW-timer vi skal spare i alt, tage tid, siger Lars Aagaard.Adm. direktør T: +45  35 300 450

Ny online guide om varmepumper

Videnscentret for Energibesparelser i Bygninger er klar med en ny varmepumpeguide, der skal gøre det lettere at styre opsætningen.

Det er ikke altid helt ligetil at installere varmepumper. Derfor starter Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger nu en online guide til installatører, der skal arbejde med de ofte komplekse varmepumpe-installationer. Her kan installatører få hjælp til at vurdere dimensionering, valg af varmepumpe, placering, udførelse og idriftsættelse.
Guiden vil forsøge at besvare de væsentlige spørgsmål, fra beslutningen er truffet om varmepumper til den færdige opførsel.
Videnscentret online guide dækker både jordvarme, luft-luft og luft-vand. Den er designet til særligt installatører, men også til andre der rådgiver bygningsejere. Varmepumpeguiden finner du på:
http://www.byggeriogenergi.dk/vaerktoejer/varmepumpeguide.aspx

Ny køleplan for Danmark afslører
10 milliarder kroners besparelse

Det samlede danske kølebehov anslås til at være cirka 9.500 GWh køle-energi og 6,8 GW kølekapacitet, og ifølge en analyse vil det være øko- nomisk fordelagtigt at udbrede fjernkøling til knap halvdelen af behovet, nemlig 4.200 GWh køleenergi og 2.4 GW kølekapacitet. Hvis dette potent- iale udnyttes med fjernkøling, kølemaskiner og køleakkumuleringstanke, som alternativ til individuelle køleløsninger, ligger der og venter en sam- fundsbesparelse på cirka 10 mia. kr. i følge en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme
– Køleplanen viser, at der er betydelige storskalafordele ved fjernkøling i typiske erhvervsområder, som reducerer det samlede investeringsbehov i kølekapacitet. Dertil kommer fordelen ved at lagre varme og kulde for at optimere samproduk- tionen af køl og varme i forhold til de fluktuerende elpriser og værdien af over-skudsvarmen. Fjernkøling kan således bidrage betydeligt til at effektivisere energien i bygningerne og i fjernvarmen, siger Anders Dyrelund, markedschef i Rambøll.

Brug energien rigtigt!

Fremtidens energipolitik må udfordre dogmet om, at vi skal spare på energien uanset energikilde og tidspunkt, skriver afdelingschef i Dansk Energi Stine Leth Rasmussen i et indlæg på Altinget. Det gælder snarere om at bruge energien, når den er grøn, rigelig og billig, og spare, når den er knap og dyr og baseret på fossile brændsler.

Hurtig og effektiv indfrysning reducerer energiforbruget med 30%

Et nyt projekt ledet af Teknologisk Institut skal udvikle en ny super opti-meret karton indfryser til pal-leterede produkter, som forventes at redu-cere energiforbruget med 30% og samtidig øge indfrysnings-kapaciteten.

30% mindre energiforbrug
Hvert år indfryses ca. 1.500.000 tons kød i karton indfrysningstunneller, og for hvert ton der indfryses, kræves der et samlet energiforbrug på ca. 122 kWh. Samlet bruges der omkring 220 GWh til indfrysning i Danmark. Dette energiforbrug forventer man at kunne reducere markant ved at optimere designet af indfryseren og pakningen af den enkelte palle med produkter.

Varmepumpesalget
bremses af tung snak om teknik

Tung snak om teknik truer med at blive en kæp i hjulet for den grønne omstilling af varmesektoren. Det konkluderer ny rapport om markedet for varmepumper til private husstande, der blandt andet har analyseret kundekommunikationen.
Det er en skam, for varmepumper er ofte et billigt, komfortabelt og grønt alternativ, når danske parcelhusejere skal udskifte oliefyret.Sidste år kunne omkring 5000 danske husejere for første gang nyde billig og grøn varme fra en nyinstalleret varmepumpe. Men tallet kunne være langt højere, lyder det i en ny rapport udarbejdet af Advance A/S for Energistyrelsen, Det Økologiske Råd og Dansk Energi.

Dyrt at glemme CVR-nummeret på firmabilen

Kører du rundt i en firmabil, som ikke er mærket med CVR-nummer og firmanavn eller firmalogo, risikerer du en klækkelig bøde fra SKAT.
Den 1. januar 2013 blev der indført en ny regel om, at alle gulpladebiler under fire tons (totalvægt) skal mærkes med både firmaets CVR-nummer og navn eller logo på begge sider af bilen. Ved indførelsen af reglerne blev der varslet en bødeafgift på 5.000 kr., hvis ikke bilens ejer sørgede for at få informationerne på bilen.

Alt om F-gas!

Svenska Kyl & Värmpumpföreningen, har udviklet www.alltomfgas.se, hvor man eksempelvis hurtigt kan aflæse den samlede GWP-værdi for en kølemiddelfyldning og dels på en let måde få svar på intervallerne for lækagekontrol i EU jf. den nye F-gas forordnings Artikel 4.
F.eks. skal anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO₂-ækvivalenter eller derover, men mindre end 50 ton CO₂-ækvivalenter, mindst hver 12. måned, eller, såfremt der er installeret lækagedetektionssystem, mindst hver 24. måned.
Men alt det regnearbejde behøver man ikke udføre, når mand angiver data i, hvad databasen på svensk angiver som ”Anläggningskollen”. Bedøm selv på www.altomfgass.se og husk, at Danmark har særregler på kølemiddelområdet.

Rygende uenighet om testkrav til varmepumper

Danske varmepumpeproducenter er rygende uenige om, hvorvidt det er rimeligt, at deres produkter skal testes af tredjepart inden, de bliver sendt på markedet.
De nye testkrav til varmepumper, som trådte i kraft 1. april, får nu dele af varmepumpebranchen på barrikaderne, mens en anden del af branchen mener, at kravene er nødvendige for at sikre kvaliteten og dermed få gang i markedet. Det skriver ing.dk.
Kravene indebærer, at varmepumpernes ydeevne skal testes af tredjepart, før de sendes ud på det danske marked. Det mener Dansk Energi Brancheforenings (Debra) er en fordyrende dansk særregel, mens Varmepumpefabrikatforeningen pointerer, at testen er nødvendig, hvis forbrugerne skal have tiltro til produkterne.

F-gas-udfasningen positiv for Europa

F-gas udfasingen sikrer 79 % reduktion af klimapå-virkningen inden 2030. Beslutningen om udfasning af F-gasser i Europa vil sætte globale standarder og revolutionere branchen, ligesom kunderne nu kan se frem til at investere i endnu mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger, vurderer Danfoss ledere.  Den 16. december 2013 nåede Europa-Parlamentets miljøudvalg, Rådet og Kommissionen frem til en endelig aftale om en udfasning af F-gasser. Specifikke sektorer, eksempelvis kommerciel køling og luftkonditionering, bliver pålagt restriktioner, mens øvrige sektorer af sikkerhedsgrunde får mulighed for at fortsætte brugen af F-gasser. Den nye F-gas-forordning vil sikre en 79 % reduktion af klimapåvirkningen inden 2030.

Termisk validering af køle- og fryserum

Buhl & Bønsøe A/S udvider sit forretningsområde og tilbyder nu også termisk validering. Virksomheden tilbyder udstyr og konsulenter til termisk validering af køle- og fryserum samt køle- og fryseskabe i måleområdet -90 til 450°C.

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varme-pumpeprodusenter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet.

Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøle-skap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

Fra COP til SCOP

På Energistyrelsens nye varmepumpeliste har man gået fra COP (Coefficient Of Performance) til SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) da Energistyrelsen har lanceret en ny liste over effektive varmepumper, der anvender SCOP som mål for den samlede effektivitet.
SCOP-indikatoren baseres på teoretiske klimadata for tre forskellige europæiske klimazoner og giver et mere retvisende tal end den nominelle COP-værdi, som kun forholder sig til én bestemt temperatur.

Direkte sammenligninger med andre opvarmningsformer og andre varmepumper
Dermed kan man foretage direkte sammenligninger med andre opvarmningsformer og andre varmepumper og samtidigt leve op til EU’s Ecodesign-forordning, der for væskebaserede varmepumpers vedkommende træder i kraft i efteråret 2015.
Energistyrelsens hjemmeside vil løbende blive udvidet med dels flere produkter og dels flere kundeoplysninger. Bl.a. vil den såkaldte VE-godkendelse (installatør af Vedvarende Energi) givet blive orienteret via hjemmesiden.

Enormt besparelsespotentiale i ventilationsanlæg

70 procent af den samlede masse af ventilationsanlæg i Danmark kan med fordel energirenoveres, viser nye nøgletal. De enorme muligheder for besparelser er tillokkende for slutbrugerne, og for entreprenører og installatører er energirenovering et særdeles interessant forretningsområde med et omsætningspotentiale på flere milliarder kroner.

Ammoniakk1Ammoniak - det naturlige valg
til nutidens og fremtidens krav

Brugen af ammoniak som kølemiddel begyndte i midten af det 19. århundrede, og i nutiden er det formentlig bedst kendt fra industrielle køleapplikationer. Det er et naturligt stof uden ODP og GWP, og kombineret med effektiviteten gør dette ammoniak til et af de mest miljøvenlige kølemidler, der findes.
Der er imidlertid visse problemstillinger i forbindelse med kompatibilitet, giftighed og antændelighed, der betyder, at installationer med ammoniak er reguleret af national lovgivning for at sikkerheden ikke kompromitteres. Ammoniak er tilgængelig i rigelige mængder, billig, og hvis de korrekte sikkerhedsforanstaltninger tages, er fordelene ved ammoniak så overbevisende, at det fortsat er det foretrukne kølemiddel til større lagerapplikationer, industrikøleanlæg, bryggerier osv.

 

 


Det professionelle projekt-byggeri er på vej mod 100 milliarder i 2018

Trends for byggebranchen:
Projektmarkedet vokser fort-sat. Byggeriet har udviklet sig mere positivt end forventet i 2. kvartal 2018, hvor især er-hvervsbyggeriet har over-rasket.
Den professionelle byggebranche er kommet rigtig godt fra land i årets første 7 måneder. Ved ud-gangen af juli var der allerede igangsat projekter for 53,3 mil-liarder kr., hvilket er projekter for 6,7 milliarder kr. mere end på samme tidspunkt i 2017. Det viser den nye kvartalsrapport ”Trends for Byggebranchen Q2 2018”, som udgives af Byggefakta A/S.

Tilskud til kollektive varmepumper

Energistyrelsen har åbnet for sidste ansøgningsrunde til 2018-puljen, der støtter etablering af eldrevne varmepumper til grund-beløbsværkers fjernvarmepro-duktion uden for kvotesektoren. Der kunne søges frem til 1. november.

Køle- & VP-branchen mangler montører

og den bedste måde at løse pro-blemet på er at tage en lærling, mens der stadig er nogle at tage af Her kan Den Jydske Haand-værkerskole hjælpe. Lige nu har skolen 27 elever på grundforløb og 2 på køleteknikeruddannelsen. 19 af dem har allerede en lære-plads, eller tilsagn om en lære-plads efter endt grundforløb

Ny ISO 9001 standard
trådt i kraft

I efteråret trådte en ny ISO 9001 stand-ard i kraft. Arbejdstilsynets bekendt-gørelse nr. 100 fra 2007 om anvend-else af trykbærende udstyr, foreskriver at firmaer, som arbejder med køle- og varme-pumpeanlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal certificeres efter ISO 9001 standarden. Alle eksi-sterende certificeringer skal være ændret til 2015 udgaven af standarden inden september 2018. I dag blev et af de første danske kølefirmaer certifi-ceret af Inspecta A/S iht. den nye DS/EN ISO 900:2015 standard. Konsulentfirmaet eigildk har hjulpet Roel ApS, Køleteknik ved Kalundborg med certificeringsforløbet op mod certificeringen."

Hvordan fornye kølemontørcertifikatet?

Flere montører vil vide hvordan og hvor man får fornyet sit montørcertifikat, når det udløber.Den Jydske Haand-værkerskole er udsteder og fornyer af kølecertifikater. Fornyelsen sker mod et honorar.

To grønne Gazeller til HOFOR Fjernkøling


HOFOR Fjernkøling har de sidste fire år været så dygtige til at drive forretningen, at Dagbladet Børsen nu igen har tildelt virksomheden den eftertragtede Gazelle-titel. Det er de seneste års tilgang af mange kunder som eksempelvis Hotel Co-penhagen Island, Bryghusprojektet, Tetris, Hotel Neptun og Ejendoms-selskabet Norden (Scala), der har væ-ret med til at sikre et godt resultat

Højeffektive, giftfri væsker til køling og varmeover-førsel lanceres i Danmark
Hydratech Scandinavia, lancerer en banebrydende 10-17% mere energief-fektiv og giftfri produktserie af ethylen-glycol køle- og varmeoverførselsvæs-ker.
Produkterne importeres og distribu-eres i Danmark og det øvrige Skandi-navien af Liquid Solutions ApS, Dan-mark.Indtil fornylig har det eneste ugiftige alternativ til ethylenglycol været pro-pylenglycol.

Ny brøndboringsmaskine for varmepumper

Bronnborring

Det tyske firma Aqua Bohr- & Brunnen-baugesellschhaft GmbH har som én af de første brugt den nye Sennebogen 630 R-HD larvebåndsmaskine til at grave to dybe brønde, hver med en dybde på 83 meter.

Advansor nu med Bock kompressorer

Advansor udvider kompressor-programmet ved integrering af tyske GEA Bock kompressorer på sine transkritiske CO2 køleanlæg Alle mousserende vine
kan serveres direkte fra køleskabet

Vin musserende

Men vis omhu med vinens serverings-temperatur Skænker du en god, kraftig hvidvin køleskabskold, folder dens palet af dufte sig ikke ud, og du risi-kerer at miste mange aromanuancer. Tørre hvidvine af god kvalitet kommer bedst til deres ret, når de er omkring 10 grader. 

Ny varme- og kølenorm vel modtaget

Dansk Standard har udarbejdet en ny varme- og kølenorm (DS 469:2013), som samler kravene til en række nye anlægstyper til varme og køling i bygninger.

.

Fange 2Bøder og fængsel for ikke å følge
F-gas for-skriften

Tager du jobbet med varmepumpe i egne hænder, uden F-gas sertifisering risikerer du i værste fald bøder og fængsel. Målet med forordningen er som kjent å redusere udslippet av F-gasser. Og udgangspunktet er enkelt. Dersom montøren, firmaet eller du
selv udfører arbejdet uden F-gas sertifisering er det ulovlig, og du risikerer straf i form av bøder og fængsel. AKB.logo

Autorisede Kølefirmaers Brancheforening

IDA

Køle- & varmepumpeteknologi

VPF.Logo

Forening af Varmepumpe-fabrikanter i Danamark

 

Technoblock

Ahlsell

Johnson

Daikin

Alminor

greenandcool

HVAC Mag

Daenker.Logo

Flex Coil Logo

LG logo

Samarbeide 2