Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Utgiver Nemitek
(Skarland Press AS)
Tlf + 918 16 012
Karl Johans gate 20,
0159 Oslo. ,

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz


Abonnement på Kulde

koster kr 608,- pr år

Annonsansvarlig StoryboldAS v/Per-Olav Leth Tlf 918 16 16 012

Copyright 2020

Valid xhtml / css

ANNONSER

Mediainformasjon Kulde og Varmepumper 2018

English text at the bottom of the page

Adresser:

Utgiver: Nemitek AS

Redaktør: Halvor Røstad postmaster@kulde.biz

Annonser:


Medierådgiver Per-Olav Leth, Tlf 918 16 012 per.olav@storybold.no

 

ISDN: +47 6706 0966

 

Annonser i Kulde og Varmepumper

KULDE og Varmepumper er Skandinavias største og Norges og Danmarks og Islands eneste kuldetidsskrift. Tidsskriftet er kulde- og varmepumpebransjens verktøy for å holde seg informert om ny teknologi og trender innen kuldeteknikk, miljøspørsmål, næringspolitikk og produkt-nyheter.

Distribusjon:
Kulde og Varmepumper distribueres til entreprenører, konsulenter, leverandører og serviceingeniører innen kulde-, varmepumpe- , airconditioning- og rørleggerbransjen bransjen.
Bladet distribueres til lesere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
Det distribueres også til kjøleteknisk personell i store nærings-middelbedrifter, VVS-konsulenter, forskningsinstitusjoner, universitet og skoler.
Bladet distribueres til medlemmer av
Norge: Norsk Kjøleteknisk Forening, Norske kulde- og varmepumpeentreprenørers Forening,
Danmark. Dansk Køleforening, Dansk Køl & Varme og Selskabet for Køleteknik.

Opplag:
3.600 ex Norge 2400, Sverige 326, Danmark 739, Island 47, Finland 50, Andre land 47

Årsabonnement: kr. 608.-

Utgivelsesplan 2019:

Nr. Bestillingsfrist: Utgivelse:
1 1. februar 28. februar
2 1. april 30. april
3 1. juni 30. juni
4 1. august 31. august
5 1. oktober 31. oktober
6 1. desember 28. desember

Avbestillingsfrist
er lik bestillingsfristen. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Annonsepriser 2020

Format  
1/1 side
17.000,-
1/2 side
11.500,-
1/3 side
8.900,-
1/4 side
6.950,-
1/8 side
3.900,-

Forsideannonse
kr. 29.500 (kun 4 farger, inkludert ½ side s/hv. inne i bladet).

Spesialplassering
+ 10 %. Alle priser er basert på at det leveres ferdig annonsemateriell (se under teknisk informasjon).

Bilag:
Under 20 gram: kr. 5,00 pr. stk.
20-50 gram: ... .kr. 5,50 pr. stk.
Bilagsformat: Midtstiftet : 215mm x 305 mm
Bilagsformat: Løst t: ........200mm x 290 mm

Registerannonse:
kr. 190.- pr. linje pr. halvår (3 utgaver)

Teknisk informasjon:
Format: ..............A4, satsflate 185mm x 260 mm,
Utfallende trykk: ja,
Trykkmetode: .....offset, raster 60 linjer pr. cm.

Krav til elektronisk annonsemateriell:
Ferdige annonser kan gjerne leveres som ferdige Pro-Script EPS, Illustrator EPS, Xads, eller PDF. For alle filtyper gjelder følgende: Fonter må inkluderes/embeddes/evt. Vektoriseres. Ved levering av PDF er det viktig at filen er laget med tanke på trykk og ikke bare for skjerm/printerbruk.

Lagringsmedier: SyQuest 5.25” (44 MB, 88MB, 200 MB), 3,5” disketter, CD-rom, ZIP (100 MB), JAZ.

Elektronisk overføring
: ase.rostad@kulde.biz

Annonser www.kulde.biz

Forsiden:
Annonse inklusiv linking og e-post oppføring . Maks 20kb

Bannerannonse bred
464 x 150 pixls kr 6000 pr halvår
464 x 100 pixls kr 4000 pr halvår
464 x 70 pixles kr 2000 pr halvår

Bannerannonse smal
204 x 70 pixls kr 1400 pr halvår

Logoannonse til høyre på forside
160 x 70 pixls kr 1400 pr halvår

Undersider
dvs på sidene med Leverandører, entreprenører, kalender etc Maks 10 kb
700 x 100 pixls kr 1400 pr halvår
700 x 150 pixls kr 2000 pr halvår

Media information Kulde og Varmepumper 2018

Refrigeration and Heat Pump Journal

Addresses:

Skarland Press AS,

Editor: M.Sc. Halvor Røstad postmaster@kulde.biz

Advertising manager:

Publisher: Kuldeforlaget AS

ISDN: +47 6706 0966

 

KULDE og VARMEPUMPER

KULDE+ Varmepumper, Skandinavia is the only journal within the refrigeration, freezing and heat pump field in Norway and Denmark and the largest in Scandinavia.
KULDE Skandinavia carries articles providing technical up-dates, and gives readers the most important news on refrigeration, freezing and heat pumps. As well as supplying background information on issues and trends, KULDE Skandinavia also addresses itself to environmental matters and the refrigeration and freezing industries economic policies.

Distribution:
KULDE Skandinavia is read by consultants, contractors, service engineers within the refrigeration, freezing and heat pump-field, HVAC consultants, HVAC contractors, plumbers, research institutes, universities and colleges in Scandinavia.Kulde is the membership magazine for the Norwegian and Danish associations within refrigeration and heat pump field

Circulation: 3.600
Norway 2400, Sweden 326, Denmark 730, Iceland 47, Finland 50, Other Countries 47

Subscription price:
Euro 55, outside Scandinavia: Euro 80

Editorial schedule 2018:

No. Closing date: Date of issue:
1 1. February 28. February
2 1. April 30. April
3 1. June 30. June
4 1. August 31. August
5 1. October 31. October
6 1. December 28. December

Annulment date = closing date

Advertising rates Euro:

Format
4 colours :
black/white:
black/white +1 col.
1/1 page
2.170,-
1.615,-
1.850,-
1/2 page
1.520,-
1.045,-
1.200,-
1/3 page
1.170,-
760,-
900,-
1/4 page
930,-
605,-
715,-
1/8 page
555,-
350,-
410,-

Front cover is Euro 3.530,-

Technical data:
Size A4,
print page area 185x260,
number of columns: 4, width of columns 42 mm,
bleed yes,
print offset, screen 60 lines per cm.
Electronic material: Disk./Zip/CD Quark or PageMaker.- format.