Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnement på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

ANNONSER

Mediainformasjon Kulde og Varmepumper 2018

English text at the bottom of the page

Adresser:

Utgiver: Kuldeforlaget AS, Marielundsveien 5, N-1358 Jar, Norge Tel: +47 6712 0659,

Redaktør: Halvor Røstad postmaster@kulde.biz

Annonser: Åse Røstad ase.rostad@kulde.biz

Trykkeri: Merkur-Trykk AS,
Stanseveien 9 PB 25 Kalbakken 0901 Oslo
Tlf + 47 2333 9200 Fax +47 2333 9215
www.merkurtrykk.no

Lay out: Bente Hestholm Tlf 9069 2252 bente.hestholm@gmail.com

ISDN: +47 6706 0966

Bank: Nordea IBAN NO 9362300572389 SWIFT NDEANOKK

Annonser i Kulde og Varmepumper

KULDE og Varmepumper er Skandinavias største og Norges og Danmarks og Islands eneste kuldetidsskrift. Tidsskriftet er kulde- og varmepumpebransjens verktøy for å holde seg informert om ny teknologi og trender innen kuldeteknikk, miljøspørsmål, næringspolitikk og produkt-nyheter.

Distribusjon:
Kulde og Varmepumper distribueres til entreprenører, konsulenter, leverandører og serviceingeniører innen kulde-, varmepumpe- , airconditioning- og rørleggerbransjen bransjen.
Bladet distribueres til lesere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
Det distribueres også til kjøleteknisk personell i store nærings-middelbedrifter, VVS-konsulenter, forskningsinstitusjoner, universitet og skoler.
Bladet distribueres til medlemmer av
Norge: Norsk Kjøleteknisk Forening, Norske kulde- og varmepumpeentreprenørers Forening,
Danmark. Dansk Køleforening, Autoriserese Kølebedrifteres Branch-organisasjon og Selskabet for Køleteknik.

Opplag:
3.600 ex Norge 2400, Sverige 326, Danmark 739, Island 47, Finland 50, Andre land 47

Årsabonnement: kr. 480.-

Utgivelsesplan 2018:

Nr. Bestillingsfrist: Utgivelse:
1 1. februar 25. februar
2 1. april 30. april
3 1. juni 30. juni
4 1. august 31. august
5 1. oktober 31. oktober
6 1. desember 28. desember

Avbestillingsfrist
er lik bestillingsfristen. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Annonsepriser 2018

Format  
1/1 side
17.000,-
1/2 side
11.500,-
1/3 side
8.900,-
1/4 side
6.950,-
1/8 side
3.900,-

Forsideannonse
kr. 29.500 (kun 4 farger, inkludert ½ side s/hv. inne i bladet).

Spesialplassering
+ 10 %. Alle priser er basert på at det leveres ferdig annonsemateriell (se under teknisk informasjon).

Bilag:
Under 20 gram: kr. 5,00 pr. stk.
20-50 gram: ... .kr. 5,50 pr. stk.
Bilagsformat: Midtstiftet : 215mm x 305 mm
Bilagsformat: Løst t: ........200mm x 290 mm

Registerannonse:
kr. 190.- pr. linje pr. halvår (3 utgaver)

Teknisk informasjon:
Format: ..............A4, satsflate 185mm x 260 mm,
Utfallende trykk: ja,
Trykkmetode: .....offset, raster 60 linjer pr. cm.

Krav til elektronisk annonsemateriell:
Ferdige annonser kan gjerne leveres som ferdige Pro-Script EPS, Illustrator EPS, Xads, eller PDF. For alle filtyper gjelder følgende: Fonter må inkluderes/embeddes/evt. Vektoriseres. Ved levering av PDF er det viktig at filen er laget med tanke på trykk og ikke bare for skjerm/printerbruk.

Lagringsmedier: SyQuest 5.25” (44 MB, 88MB, 200 MB), 3,5” disketter, CD-rom, ZIP (100 MB), JAZ.

Elektronisk overføring
: ase.rostad@kulde.biz

Annonser www.kulde.biz

Forsiden:
Annonse inklusiv linking og e-post oppføring . Maks 20kb

Bannerannonse bred
464 x 150 pixls kr 6000 pr halvår
464 x 100 pixls kr 4000 pr halvår
464 x 70 pixles kr 2000 pr halvår

Bannerannonse smal
204 x 70 pixls kr 1400 pr halvår

Logoannonse til høyre på forside
160 x 70 pixls kr 1400 pr halvår

Undersider
dvs på sidene med Leverandører, entreprenører, kalender etc Maks 10 kb
700 x 100 pixls kr 1400 pr halvår
700 x 150 pixls kr 2000 pr halvår

Vi hjelper deg med å lansere dine nye produkter

Brosjyrer
KULDE Skandinavia er det riktige medium, når du skal lansere nye kuldeprodukter og systemer. Send gjerne dine nye brosjyrer til bladet og ring Åse Røstad Tlf. +47 67 12 06 59 om forskjellige rimelige muligheter enten det gjelder løse eller faste bilag og gjerne til spesifikke geografiske postområder om du ønsker det.

Pressemeldinger
KULDE Skandinavia er også interessert i å motta dine presse-meldinger om nye produkter. Pressemeldingene blir redigert på vanlig måte for å gjøre dem leservennlige og uten tekstreklame. Trenger du hjelp med å komme i gang ring redaktør Halvor Røstad Tlf. +47 67 12 06 59 postmaster@kulde.biz

 

Media information Kulde og Varmepumper 2018

Refrigeration and Heat Pump Journal

Addresses:

Kuldeforlaget AS, Marielundsveien 5, N-1358 Jar, Norway
Tel: +47 67 12 06 59

Editor: M.Sc. Halvor Røstad postmaster@kulde.biz

Advertising manager: Åse Røstad ase.rostad@kulde.biz

Publisher: Kuldeforlaget AS

ISDN: +47 6706 0966

Bank: Nordea IBAN NO-93-6230.05.72389 SWIFT NDEANOKK

KULDE og VARMEPUMPER

KULDE+ Varmepumper, Skandinavia is the only journal within the refrigeration, freezing and heat pump field in Norway and Denmark and the largest in Scandinavia.
KULDE Skandinavia carries articles providing technical up-dates, and gives readers the most important news on refrigeration, freezing and heat pumps. As well as supplying background information on issues and trends, KULDE Skandinavia also addresses itself to environmental matters and the refrigeration and freezing industries economic policies.

Distribution:
KULDE Skandinavia is read by consultants, contractors, service engineers within the refrigeration, freezing and heat pump-field, HVAC consultants, HVAC contractors, plumbers, research institutes, universities and colleges in Scandinavia.Kulde is the membership magazine for the Norwegian and Danish associations within refrigeration and heat pump field

Circulation: 3.600
Norway 2400, Sweden 326, Denmark 730, Iceland 47, Finland 50, Other Countries 47

Subscription price:
Euro 55, outside Scandinavia: Euro 80

Editorial schedule 2018:

No. Closing date: Date of issue:
1 1. February 25. February
2 1. April 30. April
3 1. June 30. June
4 1. August 31. August
5 1. October 31. October
6 1. December 28. December

Annulment date = closing date

Advertising rates Euro:

Format
4 colours :
black/white:
black/white +1 col.
1/1 page
2.170,-
1.615,-
1.850,-
1/2 page
1.520,-
1.045,-
1.200,-
1/3 page
1.170,-
760,-
900,-
1/4 page
930,-
605,-
715,-
1/8 page
555,-
350,-
410,-

Front cover is Euro 3.530,-

Technical data:
Size A4,
print page area 185x260,
number of columns: 4, width of columns 42 mm,
bleed yes,
print offset, screen 60 lines per cm.
Electronic material: Disk./Zip/CD Quark or PageMaker.- format.

Electronic addresses: E-mail: ase.rostad@kulde.biz