Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Skarland Press AS
Tlf + 47 2270 8300
Pb 2843, Tøyen,
Kjølbergt 31
0608 Oslo,

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz


Abonnement på Kulde

koster kr 590,- pr år

Copyright 2019

Valid xhtml / css

NORSKE KULDE- OG VARMEPUMPEENTREPRENØRER

Oppføring i dette register koster NOK 180,- pr linje pr halvår.

Kontakt Åse Røstad ase.rostad@kulde.biz Tlf.+47 67 12 06 59

Ønsker du en bannerannonse på 700 x 100 pixls koster det deg bare kr 1400 pr halvår i tillegg

 

Akershus

2 Snømenn AS Tlf. 99 72 55 50 post@2snomenn.no
Akershus Kjøleservice As
Tlf 67 97 48 10, Fax 67 97 48 11 sigmund@a-kjoleservice.no
Johnson Controls Norway AS Ringeriksveien 169 Postboks 53, 1313 Vøyenenga Tlf.+47 67 17 11 00, Fax +47 67 17 11 01 kulde@jci.com
Kelvin AS Postboks 268, 1301 Sandvika, Tlf. 67 56 52 11, Fax 67 56 53 55 arnstein.gjerde@kelvinas.no
Kulde og Energiteknikk AS Tlf 97 9694 03 dah@ket.no
Termo Teknikk AS Tlf 91 64 68 82 termoteknikk@gmail.com


Aust-Agder

Carrier Refrigeration Norway As Tlf 81 00 02 25
Mandal Kjøleservice AS avd Grimstad
Servicetelefon 97 96 90 00 post@mandalks.no ..www.mandalks.no
Klima Sør AS, Tlf/Mobil 92 44 02 22post@klimasor.no

Buskerud

Buskerud
Buskerud Kulde AS Horgenveien 229,3303 Buskerud, Tlf. 32 25 26 70, post@buskerudkulde.no
Carrier Refrigeration Norway AS Bokfinkveien 2, 3370 Vikersund, Tlf. 32 77 95 70, Fax 32 77 95 72 www.carrier.com
Drammen Kjøl og Frys. AS http://www.dkf.no Kobbervikdalen 119, 3036 Drammen Tlf. 32 83 16 88, S magne@dkf.no
Drammen Kuldeteknikk AS Borgeveien 25, 3178 Våle Tlf. 32 88 06 20, post@drammenkuldeteknikk.nowww.drammenkuldeteknikk.no
Gol Kjøl og Frys Tlf 32 07 60 50, Mobil 99 25 16 80Postboks 215, 3551 Gol anders@gkof.no  www.gkof.no
Hallingdal Storkjøkken og Kjøleservice AS Lienveien 109, 3580 Geilo, tlf. 32 08 84 30,
Fax 32 09 25 75 hstokjo@online.no

Finnmark

Karstensen Kuldeteknikk, 9990 Båtsfjord Tlf. 78 98 43 85 post@kuldeteknikk.net ..www.kuldeteknikk.net
Mitech AS Tlf 51 82 66 00 firmapost@kulde.as www.mitech.no
Nord Norsk Kulde AS leverer alt av kulde, varme og storkjøkken Amtmannsveien 57B,9515 Alta
Tlf 91 62 88 90 frank@nnkulde.no.. www.nnkulde.no

Hedmark

Celsius Kulde AS, Tlf 62 97 10 00 sveinjarle@celsiuskulde.no
Kuldetekniker'n, Tlf 62 36 42 90,firmapost@kulde.as
Østlandske Kjøleservice AS
,Tel 62 5460 00 bernt@asostlandske.no

Hordaland

APPLY TB AS, Div.Sunnhordaland, Postboks 204, 5402 Stord Tlf 53 40 93 00 jostein.borttveit@apply.no
Carrier Refrigeration Norway AS
Hardangerveien 72, Seksjon 15, 5224 Nesttun Tlf 55 98 40 40 Fax 55 98 40 41
Klimax AS, Ølen Tlf. 53 76 66 90 www.klimax.no
Kuldeteknisk Vest AS
Tlf 77 66 15 50 kulde@kuldeteknisk.no ..www.kuldeteknisk.no
KV Teknikk AS
, Tlf 56 55 44 22 hans@kvteknikk.no
Maskinkontakt AS, Tlf. 55 24 87 90, Fax 55 24 80 35 post@maskinkontakt.no
Terma Bergen AS Kokstadveien 10, 5257 Kokstad Tlf 55 98 79 50 tor.brekke@kuldeservice.no

Termo Teknikk AS, Natlandsveien 155, 5030 Landas, Tlf. 55 28 70 20, Fax 55 28 78 10svein@termoteknikk.no
Utstyr og Kjøleservice AS, Tlf 55 98 79 50, Kokstadveien 10, 5257 Kokstad tor.brekke@kuldeservice.nowww.therma.no

Møre og Romsdal


Johnson Controls Norway AS
Tonningsgate 23, Postboks 954, Sentrum, 6001 Ålesund Tlf. 70 10 31 70, Fax: 70 10 31 71 kulde@jci.com
TEMPRA
Tlf 98 0555 55post@tempra.no ...www.tempra.no
Multi Kulde Vest AS Avd. Ålesund og Molde
Tlf. dagtid/vakt 70 12 00 50 postvest@mkvest.no mkvest.no  
Nilsen Kulde AS
Tel 90 99 97 82 robert@nilsenkulde.no www.nilsenkulde.no
Therma Industri AS avd. Ålesund, Kalvøyvegen 20, 6014 Ålesund Tlf 91 82 68 52 alesund@therma.no
Trondheim Kulde As Avd.Molde
, Tellusveien 2, 6419 Molde Tlf. 71 21 02 36,info@trondheimkulde.no
Varme og Kulde AS,
Gammelseterlia 12, 6422 Molde Tlf 92 68 07 07pb@varmeogkulde.no
Westad Storkjøkken AS Tlf. 71 26 61 70, Fax 71 26 61 71 www.westadstorkjokken.no per@westadstorkjokken.no
Teknotherm Marine AS Serviceavdeling, Ålesund Kalvøyvegen 20, 6014 Ålesund Tlf. 70 14 26 00
service@teknnotherm.no... www.teknotherm.com
Therma Industri AS avd Ålesund
Kalvøyveien20, 6014 Ålesund Tlf 81 71 93 69 alesund@therma.now ww.therma.no
Øyangen AS
Aarsethvegen 3, 6006,Ålesund Tlf. 70 10 06 90 - 90 36 67 89 bernhard@oyangen.no - klynghjem@oyangen.no HOWDEN representant

Nord-Trøndelag

Kjøleteknikk Midt Norge AS, Tlf. 74 14 33 93, post@kjoeleteknikk.no ...www.kjoeleteknikk.no
Namdal Kjøleservice AS, Mob. 95 16 53 87 post@namkj°l.no
Rørvik Kulde AS, Tlf. 74 39 08 72 Fax 74 39 10 77 post@rorvik-kulde.no
Trøndelag Kuldeteknikk AS E6 Vinne 15 7657 Verdal Tlf 92 43 51 11 trondelag@kuldeteknikk.as www.kuldeteknikk.as

Nordland

Kjøleservice Helgeland AS, Tlf. 75 11 30 96, Fax 75 11 30 99
Lofoten Kjøleservice AS, Tlf. 76 08 82 81, Fax 76 08 86 55 post@lofoten-ks.no
MultiKulde AS, Jordbruksveien 46, 8008 Bodø Tlf. 75 52 88 22, post@multikulde.no www.multikulde.no
Therma Industri AS, Marmorveien 9, 8208 Fauske Tlf. 75 56 49 10 nordland@therma.now ww.therma.no
Øyvind Østeig AS, postboks 6, 8378 Stamsund Tlf. 9899 6905 post@kuldeogvarmemester.no

Oppland

Larsen
EPTEC Energi AS
Tlf. 95225460 www.Eptec.no
Larsen`s Kjøleservice AS
, 2827 Hunndalen Tlf. 61 13 10 00, Fax 61 13 10 01 larsen.kulde@lks.no
Master-Service AS, Tlf. 61 13 83 50 firma@master-service.no, www.master-service.no
Åndheim Kulde AS, Selsvegen 133, 2670 Otta Tlf 61 23 59 00, post@andheimkulde.no www.andheimkulde.no

Oslo

Carrier
ABK-Qviller AS
Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no
Ca-Nor Kjøleindustri AS, Tlf. 24 17 70 00, Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no, www.ca-nor.no
Carrier Refrigeration Norway AS,
Tlf. 23 37 58 40,
Caverion Norge AS, Oslo Service Tlf 22 87 33 70
EPTEC Energi AS, Tlf 23 24 46 60, www.eptec.no
Tlf 22 07 45 50, Fax 22 07 45 51, www. flaktwoods.no
Friganor AS, Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51
GK Kulde Oslo Ryenstubben 12, Pb 70 Bryn, 0611 Oslo Tlf. 22 97 47 00, kulde@gk.no
Klimanord AS, se ABK
Kjøle- og Fryseinstallasjoner AS Tlf 22 38 39 39 frysein@online.no
Oslo Varmepumpe AS Tlf 22 28 04 50 www.oslovarmepumpe.no
Proref AS
Maria Dehlis vei 40, 1083 Oslo Tlf.91 52 70 00 firmapost@proref.no www.proref.no
Proterm AS
Kabelgaten 37 A,0580 Oslo www.proterm.no ....post@proterm.no
Therma Industri AS , Ole Deviksvei 4, 0666 Oslo Tlf. 22 97 05 13, oslo@therma.no www.therma.no
Thermo Control AS
, 23 16 95 00, Fax 23 16 95 01 www.thermocontrol.no , tommy@tco.no
Johnson Controls Norway AS, Avd Oslo Ensjøveien 23 B, 0661 Oslo Tlf. 23 03 52 30, Fax 23 03 52 31 kulde@jci.com

Rogaland

Haugaland

Haugaland Kjøleservice AS, Sjoargata, 5580 Ølen Tlf. 53 76 60 90, Fax 53 76 60 99 Avd Haugesund Tel. 52 70 78 00
post@hks.no www.hks.no
Jæren Kulde AS www.jkulde.no Tlf. 47 46 23 17 kir@jkulde.no
Kvalberg Kjøl & VVS Service
, Tlf. 91 88 35 05 kenneth.k@rk.no
Mitech AS Tlf 51 82 66 00 mail@mitech.no www.mitech.no
RK Tekniske AS
Boganesveien 48, 4020 Stavanger Tlf 51 81 29 00 Døgnvakt Tlf 98 28 44 00 rolf.k@rk.no www.rk.no
Rogaland Kulde AS Tlf 51 97 18 20 Vakt.tlf 97 09 29 00 kontor@rogalandkulde.no.. www.rogalandkulde.no
Simex Klima & Kulde AS
, Godsetdalen 24, 4064 Stavanger Tlf. 51 57 86 00, www.simex.no .post@simex.no
Therma Industri
AS Orstadvegen 132 C, 4353 Klepp Stasjon Tlf 97 18 03 99 stavanger@therma.nowww.therma.no

Sogn og Fjordane

Oen
Fjordane Kjøleutstyr AS Tlf. 90 07 99 95 hakar s@online.no
Florø Kjøleservice AS
, 6940 Eikefjord Tlf. 57 74 90 53, Mobil 97 1993 22 floro@start.no www.fks-service.com
Kjøl & Frys, 6813 Førde Tlf. 90 69 98 15 arild.gamlestol@enivest.net
Sogn Kjøleservice AS, Tlf. 57 67 11 11, Fax 57 67 46 66 www.sognkulde.no, post@sognkulde.no
Øen Kuldeteknikk AS, 6793 Hornindal Tlf. 57 87 84 00, Fax 57 87 84 01 post@kuldeteknikk.com, www.kuldeteknikk.com

Sør-Trøndelag

Bartnes Kjøleindustri AS, Tlf. 73 89 47 00, fax 73 91 89 20 bartnes@bartnes.no www.bartnes.no
Carrier Refrigeration Norway AS, Hornebergveien 9,7038 Trondheim Tel. 81 00 02 25
EPTEC Energi AS, Tlf 72 56 51 00 www.eptec.no
Johnson Controls Norway AS
, Sluppenvegen 13, 7037 Trondheim Tlf. 73 96 04 80, Fax 73 96 04 81 kulde@jci.com
Multi Kulde Midtnorge Fossegrenda 24, 7038 Trondheim Tlf. 48 49 74 30 www.multikulde.nopost.midtnorge@multikulde.no
Polar Kuldeservice AS
Tlf. 73 96 68 60 post@polarkulde.no.. www.polarkulde.no
Reftec AS
Vestre Rosten 85 7075 Tiller Tlf. 73 10 39 50 Fax 73 10 39 55 post@reftec.no
Therma Industri AS Tlf. 93 28 42 14 Postboks 5508, 7880 Nidarvoll trondheim@therma.no www.therma.no
Trondheim Kulde AS
, Tlf. 92 66 94 80,info@trondheimkulde.no.. www.trondheimkulde.no
URD Klima Service Oppdal AS Tlf. 72 42 30 04 jht@urdklima.no-- www.urdklima.no

Telemark

Folkestad KVV Service AS, Tlf. 35 06 11 11, Fax 35 06 11 10 helge@ener.no www.ener.no post@kkservice.no, www.kkservice.no
Storm-Kulde AS Skiensvegen451, 3830 Ulefoss Tlf 35 94 70 00 og Vakt: 978 77 011 post@stormkulde.no www.stormkulde.no

Troms

Kuldeteknisk AS, Tlf 77 66 15 50 kulde@kuldeteknisk.no,.. www.kuldeteknisk.no
Finnsnes: Sandvikveien 49 49 9300 Finnsne
Tromsø: Terminalgata120 B Postboks 3398, 9276 Tromsø
Johnson Controls Norway AS, Otto Sverdrupsgate 7B, 9008 Tromsø Tlf. 77 66 87 00, Fax: 77 66 87 01 Vakttlf. +47 99 16 88 88 kulde@jci.com
Teknotherm-Therma Tromsø Stakkevollvegen 20, 9010 Tromsø Tlf 77 61 11 00 troms°@theknotherm.nowww.therma.no

Vest-Agder

Carrier Refrigeration Norway As Tlf 81 00 02 25
Mandal Kjøleservice AS Servicetelefon Tlf 97 96 69 00 post@mandalks.no, www.mandalks.no

Vestfold

ICA Vestfold AS Tel 33 36 06 70 www.iac.no .. post@icavestfold.no
VEKO AS Postboks 117 Teie 3106 Nøtterøy Tel 98 85 27 77 post@veko.no

Østfold

Pam
Askim Kjøleservice AS Tlf. 69 88 80 15 post@aksas.no
Artic Kulde AS
, Tlf. 69 89 69 91 roy@artickulde.no ...roy@artickulde.no
Carrier refrigeration Norway AS, Ringtunveien 1, 1712 Grålum Tlf 69 11 43 42, Fax 69 11 43 44
EPTEC Energi AS, Tlf 69 23 22 00 www.eptec.no
Fredrikstad Kjøle Montage Tlf 40 05 00 29 fredrikstadkm@gmail.com
HB Kuldetjeneste AS, Tlf. 69 10 46 70, firmapost@kuldetjeneste.no, .. www.kuldetjeneste.no
Kaldt og Varmt AS
Tlf, 9175 2061 post@kaldtogvarmt.no
Kuldespesialisten
, Tlf 94 84 80 49 arve@kuldespesialisten.no, www.kuldespesialisten.no
Pam Refrigeration AS, Postboks 327, 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55, Fax 69 19 05 50 pam@pam-refrigeration.no
Teknotherm Marine AS Hovedkontor Postboks 87, 1751 Halden Tlf. 69 19 09 00
service@teknotherm.no ...www.teknotherm.com