Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Skarland Press AS
Tlf + 47 2270 8300
Pb 2843, Tøyen,
Kjølbergt 31
0608 Oslo,

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz


Abonnement på Kulde

koster kr 590,- pr år

Copyright 2019

Valid xhtml / css

Leverandører til kulde- og varmepumpebransjene i Norge og Sverige

Oppføring i dette register koster kr 175 pr linje pr halvår Kontakt Åse Røstad ase.rostad@kulde.biz Tlf.+47 6712 0659
Ønsker du en bannerannonse på 700 x 100 pixls, som bildet nedenfor,
koster det deg bare kr 1400 pr halvår i tillegg.
En bannerannonsepå 700 x 150 pixls koster kr 2000 pr halvår i tillegg

Dette er et eksempel på en bannerannonse
Himmel 3

Produktgrupper

 • Airconditioning
 • Armaturer og ventiler
 • Automatikk og instrumenter
 • Avfuktning
 • Befuktning
 • Brønnboring
 • Butikk -kjøling
 • Bærende konstruksjoner for aggregater, rør etc.
 • Dataprogram
 • Dataromkjølere
 • Drikkevannskjølere
 • Ekspansjonsventiler
 • El-tavler/skap
 • Fancoils
 • Filtre
 • Fordampere-luftkjølere
 • Frekvensomformere
 • Isakkumulator
 • Ismaskiner
 • Isvannsmaskiner
 • Isolasjonsmateriell
 • Kabelstiger, gitterbaner og armaturskinner
 • Kjøle- og fryse-romsdører og porter
 • Kjølerom og innredninger
 • Kjøleskap og montere
 • Kjøletårn
 • Kjøleutstyr for luftkondisjonering
 • Klær til kjøle- og fryserom
 • Kobberrør
 • Kompaktsystemer
 • Kompressorer og aggregater
 • Kondensatorer
 • Kuldebærere
 • Kuldemedier
 • Laboratorie- og analysetjenester
 • Lodde- og sveisemateriell
 • Luftfordeling
  Luftkjølere
 • Medisinlaboratorie-kjøleskap
 • Medisinsk kjøl og frys
 • Mikroboble-utskiller
 • Montasjeutstyr og materiell
 • Måleutstyr
 • Olje- og syretester
 • Oljer og smøremidler
 • Oljeutskillere Lyddempere
 • Overvåknings- og alarmanlegg
 • Preisolerte rørsystemer
 • Pumper
 • Rørmateriell
 • Splittsystem
 • Temperaturfølere
 • Temperaturloggere
 • Transport-containere
 • Transportkjøling
 • Tømme/fylleaggregater
 • Tørrkjølere
 • Utleie kjølemaskiner
 • Vakuum-utstyr
 • Vannbehandling
 • Varmeelementer kabler
 • Varmegjenvinning
 • Varmepumper og systemer
 • Varmevekslere
 • Verktøy
 • Vibrasjonsdempere
 • Vifter og vifteblader
 • Væsketanker

Norske leverandører:

AIRCONDITIONING

ABK-Qviller AS Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no
CA-Nor Kjøleindustri AS,Tlf. 24 17 70 00 Fax 24 17 70 01ca-nor@ca-nor.no
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70eptec@eptec.no www.eptec.no
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51 Daikin
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no.. post@klimax.no
MItusbishi Electric Europe BV Norwegian Branch Tlf. 02650 post@no.mee.com.... www.mitsubishielectric.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS
Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Simex Klima & Kulde AS Tlf. 51 57 86 00 post@simex.no
Schløsser Møller Kulde AS Tlf. 23 37 93 00 post@smk.as.. www.smk.as

ARMATURER OG VENTILER

Cimberio AS Tlf. 22 70 79 10 Fax 22 70 79 11 info@cimberio.no...www.cimberio.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

AUTOMATIKK OG INSTRUMENTER

BS Elcontrol AB Hålstensvägen 2 SE-446 37 Älvängen Tel. +46 303 3345 60 Fax +46 303 7483 89 : info@bselcontrol.se Spesialprodukter: Styr- och reglerteknik
Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Johnson Controls Norden A/S Tlf. 23 00 63 30 Telefax 23 00 63 31, E-post: firmapost@jci.com
PAM Refrigeration A/S
Flatebyvn 8B, Tistedal, PB 327, 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 Telefax 69 19 05 50 pam@pam-refrigeration.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.aswww.stork.no E-post: stork@stork.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

AVFUKTNING

Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
MItusbishi Electric Europe BV Norwegian Branch Tlf. 02650 post@no.mee.com.... www.mitsubishielectric.no

BEFUKTNING

Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51 Nordmann Engineering
Norborn AS www.norborn.no Tlf 48 99 42 46 knut@norborn.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
ABK-Qviller AS Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no

BUTIKK - KJØLING

Advansor AS + 45 72 17 01 74 www.advansor.dk ..info@advansor.dk
Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no

BRØNNBORING

Båsum Boring AS, Tlf. 32 14 78 20 Fax 32 14 79 70 www.basum.no E-post: nils@basum.no

BÆRENDE KONSTRUKSJONER FOR AGGREGATER, RØR ETC

Kruge AS Tlf 32 24 29 00 Skinnesystem og opphengssystemer post@kruge.no , www.kruge.no

DATAPROGRAM

DATAROMKJØLERE

ABK-Qviller AS Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no
CA-Nor Kjøleindustri AS,Tlf. 24 17 70 00 Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no , www.ca-nor.no
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 eptec@eptec.no www.eptec.no
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51 Liebert Hiross, Emerson
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
www.rittal.no rittal@rittal.no
Simex Klima & Kulde AS
Tlf. 51 57 86 00 post@simex.no

EKSPANSJONSVENTILER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 E-mail:post@smk.as Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

EL-TAVLER/SKAP

BS Elcontrol AB Hålstensvägen 2 SE-446 37 Älvängen Tel. +46 303 3345 60 Fax +46 303 7483 89 E-post: info@bselcontrol.se Konstruksjon og produksjon
Schløsser Møller Kulde AS Tlf. 23 37 93 00 post@smk.as.. www.smk.as
Teknotherm Marine AS Tlf. 69 19 09 00 sales@teknotherm.no ..www.teknotherm.no

FANCOILS

ABK-Qviller AS Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no
Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
CA-Nor Kjøleindustri AS Tlf. 24 17 70 00 Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no www.ca-nor.no
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70eptec@eptec.no www.eptec.no eptec@eptec.no www.eptec.no
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51 Olimpia Splendid
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
U llstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

FILTRE

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 15 71 50

FORDAMPERE - LUFTKJØLERE

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51
Güntner AG & Co KG Tlf. +47 97 63 67 16 odd.hanssen@guentner.dk ...www.guentner.com
Hamstad A/S
Øvre Flatåsv. 4D, 7079 Flatåsen Tlf. 72 59 58 00 Telefax 72 59 58 01 firmapost@hamstad.no Roca Air Condition
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Kuldeagenturer AS, Strømsveien 346, 1081 Oslo
Tlf. 31 30 18 50 post@kuldeagenturer www.kuldeagenturer.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Schløsser Møller Kulde A/S
, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no
ttc Norge A/S, Postboks 54, 1851 Mysen Tlf. 69 84 51 00 sales@ttc.no www.ttc.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

FREKVENSOMFORMERE

Danfoss AS Årenga 2, 1340 Skui Tlf 67 17 72 00 kundeservice.no@danfoss.com.. www.danfoss.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no

ISAKKUMULATOR

Balticool as tlf. 64 93 54 80 Fax 64 93 54 81
Baltimore Tlf. 63 90 40 00 Telefax 63 90 40 01 Baltimore Aircoil svein.borresen@balticool.no www.baltimorecoil.be
Klimax AS
, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Novema kulde AS
Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
ABK-Qviller AS
Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no

ISMASKINER

Buus Køleteknik A/S Elsøvej 219 Frøslev, DK-7900 Nykøbing Tlf. 45-97744033. www.buus.dk
Norsk Kuldesenter A/S
Frysjavn. 33, 0884 Oslo Tlf. 22 18 02 31 Telefax 22 18 11 32
Karstensen Kuldeteknikk, 9990 Båtsfjord Tlf. 78 98 43 85 post@kuldeteknikk.net ..www.kuldeteknikk.net
Simex Klima & Kulde AS Tlf. 51 57 86 00 post@simex.no
Ullstrøm-Fepo A/S Østre Aker vei 99, 0596 Oslo Tlf. 23 03 90 30 Telefax 23 03 90 31

ISVANNSMASKINER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
CA-Nor Kjøleindustri AS Tlf. 24 17 70 00
Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no www.ca-nor.no
EPTEC Energi AS
Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70eptec@eptec.no www.eptec.no
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Simex Forus AS tlf 51 57 86 00 Fax 51 57 86 02
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no

ISOLASJONSMATERIELL

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Cimberio AS Tlf. 22 70 79 10 Fax 22 70 79 11 info@cimberio.no...www.cimberio.no
Fresvik Produkt A/S Tlf 57 69 83 00 post@fresvik.no www.fresvik.no
Kruge AS Tlf 32 24 29 00 Klammer og festemateriell post@kruge.no , www.kruge.no
Proterm AS Kabelgaten 37 A,0580 Oslo www.proterm.no ....post@proterm.no
Schløsser Møller Kulde A/S
, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

KJØLE- OG FRYSEROMSDØRER OG PORTER

DAN-doors AS Industrivej 19, DK-8660 Skanderborg Tlf +45 87 93 87 00 pp@dan-doors.dk , www.dan-doors.dk
Fresvik Produkt A/S Tlf 57 69 83 00 post@fresvik.no www.fresvik.no
Thermocold KFD Tlf. 69 10 24 00 Fax 69 10 24 01 www.thermocold.no post@thermocold.no

KJØLEROM OG INNREDNINGER

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Alminor A/S Mogan 36 3650 Tinn Austbygd Tlf. 35 08 11 11 Telefax 35 08 11 00 l:mail@alminor.com Alminor hylleinnredning
Fresvik Produkt A/S Tlf 57 69 83 00 post@fresvik.no www.fresvik.no
Kuldeagenturer AS, Strømsveien 346, 1081 Oslo
Tlf. 31 30 18 50 post@kuldeagenturer www.kuldeagenturer.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Schott Termofrost AS Postboks 107 Kalbakken 0902 Oslo Tlf. 66 98 36 60 Telefax 66 98 36 66 post@termofrost.no
Thermocold KFD Tlf. 69 10 24 00 Fax 69 10 24 01 www.thermocold.no post@thermocold.no
Ullstrøm-Fepo A/SØstre Aker vei 99, 0596 Oslo Tlf. 23 03 90 30 Telefax 23 03 90 31

KJØLESKAP OG MONTERE

Kuldeagenturer AS, Strømsveien 346, 1081 Oslo
Tlf. 31 30 18 50 post@kuldeagenturer www.kuldeagenturer.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no

KJØLETÅRN

ABK-Balticool as tlf. 64 93 54 80 Fax 64 93 54 81 Baltimore Aircoil svein.borresen@balticool.no www.baltimoreaircoil.be
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 eptec@eptec.no www.eptec.no

KJØLEUTSTYR FOR LUFTKONDISJONERING

Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novema.no

KOBBERRØR

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Schløsser Møller Kulde AS Tlf. 23 37 93 00 post@smk.as.. www.smk.as

KOMPAKTSYSTEMER

KOMPRESSORER OG AGGREGATER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Ca-Nor Kjøleindustri AS Telefon 24 17 70 00 Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no , www.ca-nor.no
Danfoss AS Årenga 2, 1340 Skui Tlf 67 17 72 00 kundeservice.no@danfoss.com.. www.danfoss.no
firmapost@thermia.no www.thermia.no www.Danfoss.no
Kulde-Agenturer AS
, postboks 4002, 3005 Drammen
Tlf. 31 30 18 50 Fax 32 89 44 70 post@kuldeagenturer www.kuldeagenturer.no
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70eptec@eptec.no www.eptec.no
E-TEK A/S Postboks 252 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 64 47 70 Telefax 22 63 00 57
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51
Kuldeagenturer AS, Strømsveien 346, 1081 Oslo
Tlf. 31 30 18 50 post@kuldeagenturer www.kuldeagenturer.no
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
MItusbishi Electric Europe BV Norwegian Branch Tlf. 02650 post@no.mee.com.... www.mitsubishielectric.no :firmapost@normann-etek.no , www.normann-etek.no
Novema kulde AS
Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
PAM Refrigeration A/S Flatebyvn 8B, Tistedal, PB 327, 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 Telefax 69 19 05 50 pam@pam-refrigeration.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@ smk.as , Internett: www.smk.as
Technoblock Sinop AS Tlf. 22 37 22 00 www.technoblock.no , post@technoblock.no
Technoblock Sverige AB Tlf. 0855 1111 55 post@technoblock.se www.technoblock.se
Teknotherm Marine AS
Tlf. 69 19 09 00 sales@teknotherm.no ..www.teknotherm.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30
Øyangen AS Ålesund Tlf. 70 10 06 90 - 90 36 67 89 bernhard@oyangen.no - klynghjem@oyangen.no HOWDEN representant

KONDENSATORER

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Balticool as tlf. 64 93 54 80 Fax 64 93 54 81 Baltimore Aircoil svein.borresen@balticool.no www.baltimorecoil.be
Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 eptec@eptec.no www.eptec.no
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24
Güntner AG & Co KG
Tlf. +47 97 63 67 16 odd.hanssen@guentner.dk ...www.guentner.com
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Schløsser Møller Kulde AS, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Simex Klima & Kulde AS Tlf. 51 57 86 00 post@simex.no
ttc Norge A/S Postboks 54, 1851 Mysen Tlf 69 84 51 00 sales@ttc.nowww.ttc.no
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no
Tlf. 69 84 51 00 Telefax 69 89 45 10 sales@ttc.no www.ttc.no
Teknotherm Marine AS Tlf 69 19 09 00 components@teknotherm.no .www.teknotherm.no
Ullstrøm-Fepo A/S
, Telefon 23 03 90 30

KULDEBÆRERE

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Cimberio AS Tlf. 22 70 79 10 Fax 22 70 79 11 info@cimberio.no...www.cimberio.no
UNIVAR AS Tlf 22 88 16 00 Fax 22 72 00 52 ordre.no@univar.com
Fax Tempcold AS, Tlf. 32 24 08 00
Schløsser Møll er Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as

KULDEMEDIER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Tempcold AS, Telefon: 32 24 08 00
Stiftelsen ReturGass Horgenveien 227, 3300 Hokksund Tlf. 32 25 09 60 Fax 32 25 09 69
:post@returgass.no , Web: www.returgass.no Mottak av brukte regulerte kuldemedier analyser, regenerering
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

LABORATORIE- OG ANALYSETJENESTER

Invicta AS Oil Lab Tlf 22 90 13 80 support@invicta.no , www.invicta.no
Isovator AS Tlf 32 25 09 60 Analyse av syntetiske kuldemedier og oljer anne.ebbesen@returgass.no www.returgass.no

LODDE OG SVEISEMATERIELL

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

LUFTFORDELING

LUFTKJØLERE

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Güntner AG & Co KG Tlf. +47 97 63 67 16 odd.hanssen@guentner.dk ...www.guentner.com
Klimax Tlf. 02149 www.klimax.no.. post@klimax.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as

MEDISINLABORATORIE- KJØLESKAP

Dometic Norway AB Tlf. 33 42 84 50 www.dometic.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Ullstrøm-Fepo A/S Østre Aker vei 99, 0596 Oslo Tlf. 23 03 90 30 Telefax 23 03 90 31

MEDISINSK KJØL OG FRYS

Dometic Norway AB Tlf. 33 42 84 50 www.dometic.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no

MIKROBOBLE-UTSKILLER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Nor-Shunt AS Tlf. 37 19 68 8o firmapost@nor-shunt.now .....www.nor-shunt.no

MONTASJEUTSTYR OG MATERIELL

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Hillco Agenturer AS Tlf 23 17 52 80 Fax 23 17 52 81post@hillco.no, www.hillco.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

MÅLEUTSTYR

Cimberio AS Tlf. 22 70 79 10 Fax 22 70 79 11 info@cimberio.no...www.cimberio.no
Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Impex Produkter AS Tlf. 22 32 77 20 www.impex.no , info@impex.no *
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as

OLJE- OG SYRETESTER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

OLJER OG SMØREMIDLER

Petrochem Norge AS postboks 6313, Etterstad,0604 Oslo Tlf +47 94 85 62 27 jl@petrochem.no www.petrochem.no
Schløsser Møller Kulde A/S
, Tlf. 23 37 93 00 E-mail:post@smk.as , Internett: www.smk.as
Uno-X Smøreoljer AS Besøksadresse: Lysaker Torg 35,1366 Lysaker Postadresse; Postboks 127, 1325 Lysaker Tlf. +47 042101 Mobil +47 92 80 91 54 www.unox.no ..eirik.stromnes@unox.no Spesialprodukter:Smøremidler og oil safe smøreutstyr

OLJEUTSKILLERE - STØYDEMPERE

Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

OVERVÅKNINGS- OG ALARMANLEGG

BS Elcontrol AB Hålstensvägen 2 SE-446 37 Älvängen Tel. +46 303 3345 60 , Fax +46 303 7483 89 : info@bselcontrol.se Spesialprodukter: Styr- och reglerteknik
IWMAC AS Tlf 98 25 00 07 Leverandører av tjenester for overvåkning, styring, innsamling og formidling av data fra bl.a. kjøle- og fryseanlegg og ventilasjonsanlegg via web og mobilteknologi iwmac@iwmac.no www.iwmac.no
Johnson Controls Norden A/S Tlf. 23 00 63 30 Telefax 23 00 63 31 firmapost@jci.comS
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no

PREISOLERTE RØRSYSTEMER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Isoterm AS Flyplassveien 16, 2630 Ringebu Tlf. 99 48 14 00 www.isoterm.no , : isoterm@isoterm.no
www.sgpvarme.no , mail@sgpvarme.no

PUMPER

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00

RØRMATERIELL

Brødrene Dahl AS Tlf 22 72 55 00
Kruge AS Tlf 32 24 29 00 Klammer og festemateriell, kuplinger og deler for rillesystem post@kruge.no , www.kruge.no

SPLITTSYSTEM

EPTEC Energi AS Biskop Jens Nilssøns gate 5 0659 Oslo Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 Moss Tlf 69 23 22 00 Fax 69 23 22 01
Trondheim Tlf 72 56 51 00 Fax 72 56 51 05eptec@eptec.no www.eptec.no
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novema.no
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no

TEMPERATURFØLERE

TEMPERATURLOGGERE

Ahlsell Norge AS. Divisjon Kulde Tlf 45 25 21 64 info@ahlsell.no , www.ahlsell.no , www.kulde.no

TRANSPORT-CONTAINERE

Ullstrøm-Fepo A/S Østre Aker vei 99, 0596 Oslo Tlf. 23 03 90 30 Telefax 23 03 90 31 Standardbox AB

TØMME/FYLLEAGGREGATER

Aktiebolaget Celer Virkesvägen 21B, S-120 30 Stockholm Tlf. +46 86 44 96 20 Fax +46 86 40 35 25 info@celer.se www.celer.se
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

TØRRKJØLERE

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
Balticool as tlf. 64 93 54 80 Fax 64 93 54 81 Baltimore Aircoil svein.borresen@balticool.no www.baltimorecoil.be
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 eptec@eptec.no www.eptec.no
Güntner AG & Co KG Tlf. +47 97 63 67 16 odd.hanssen@guentner.dk ...www.guentner.com
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00
E-mail:post@smk.as , Internett: www.smk.as
Simex Klima & Kulde AS Tlf. 51 57 86 00 post@simex.no
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no
ttc Norge A/S Postboks 54, 1851 Mysen
Tlf. 69 84 51 00 sales@ttc.no www.ttc.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

UTLEIE KJØLEMASKINER

CA-NOR AS Kjøleindustri AS Tlf 24 17 70 00 Fax 24 17 701 www.ca-nor.no , ca-nor@ca-nor.no Kapasiteter fra 2 kW til 1 MW
Norild AS Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no

VAKUUM-UTSTYR

Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

VANNBEHANDLING

Brenntag Nordic AS Torvlia 2, 1740 Borgenhaugen Tel +47 69 10 25 00 Fax +47 69 1025 01
norge.order@brenntag-nordic.com... www.brenntag-nordic.com
Canes AS Tlf 93 46 65 75
Prisvinnende ADEY Vannbehandling fra UK Magnetitt, biofilm, korrosjon, slam,kalk og ph kontroll, 10 års garanti på filtre. Varme- og kjølesystemer. Minimale vedlikeholdskostnader. Full flow konsept med nesten ikke målbart trykkfall ved fullt magnefilter. Miljøvennlig kjemi, godkjent kat. 3 i hht.En 1717. Fri for Nitrit, Nitrat,Fosfat og EDTA. ECO online regitrert produkter: Se Canes.no eller ADEY.com for mer informasjon
Cimberio AS
Tlf. 22 70 79 10 Fax 22 70 79 11 info@cimberio.no...www.cimberio.no
Global Concept MITCO AS, Tlf. 23 24 62 00 www.mitco.no , E-post:mitcopost@mitco.no
Niprox Technology AS Tlf 57 74 60 90 Niprox Vannbehandling Korrosjon, nedsmussing, groing og beleggdannelse reduserer funksjonaliteten til lukkede kjøle- og varmepumpesystemer. Dette gir høyere energiforbruk, redusert levetid og driftsforstyrrelser. Niprox har den miljøvennlige løsningen på problemet. www.niprox.no post@niprox.no

VARMEELEMENTER KABLER

Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

VARMEGJENVINNING

MItusbishi Electric Europe BV Norwegian Branch Tlf. 02650 post@no.mee.com.... www.mitsubishielectric.no

VARMEPUMPER OG SYSTEMER

ABK-Qviller AS Ryenstubben 10, 0679 Oslo Tlf. 63 87 08 33 Mobil 99 56 77 69
Airwell-RC Group, Samsung post@abk-qviller.no ..www.abkqviller.no
CA-Nor Kjøleindustri AS Tlf. 24 17 70 00 Fax 24 17 70 01 ca-nor@ca-nor.no , www.ca-nor.no
CTC Ferrofil a.s. Runnibakken 2150 Årnes Tlf. 63 90 40 00 Telefax 63 90 40 01 firmapost@ctc.no www.ctc.no
Energi-Spar AS - Ekowell vann-vann Tlf 97 11 23 77
www.energi-spar.no
EPTEC Energi AS
Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70 eptec@eptec.no www.eptec.no
Friganor A/S Østensjøveien 39/41 0667 Oslo Tlf 23 24 59 50 Fax 23 24 59 51 Daikin
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
MItusbishi Electric Europe BV Norwegian Branch Tlf. 02650 post@no.mee.com.... www.mitsubishielectric.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
PAM Refrigeration A/S Flatebyvn 8B, Tistedal, PB 327, 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 Telefax 69 19 05 50 : pam@pam-refrigeration.no
Proterm AS Kabelgaten 37 A,0580 Oslo www.proterm.no ....post@proterm.no
Robert Bosch AS Avd Termoteknikk Tlf 62 82 88 00 www.bosch-climate.no.. tt@no.bosch.com
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
TEMP AS Tlf. 40 60 68 00 Årvollskogen 51, 1529 Moss post@temp-as.no ...www.temp-as.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30
Varmepumpe Service AS Tlf 40 00 58 94 firmapost@varmepumpeservice.no www.varmepumpeservice.no

VARMEVEKSLERE

Alfa Laval Nordic AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Tlf + 47 66 85 80 00 info.no@alfalaval.comwww.alfalaval.no
EPTEC Energi AS Tlf 23 24 46 60 Fax 23 24 46 70eptec@eptec.no www.eptec.no
Heat-Con Varmeteknikk AS Tlf 23 14 18 80 Fax 23 14 18 89 heat-con@heat-con.no , www.heat-con.no
Klimax AS, Tlf. 02149 www.klimax.no..post@klimax.no
Norild AS
Tlf 69 81 81 81 post@norild.no ..www.norild.no
Novema kulde AS Skedsmo 63 87 07 50, Fredrikstad 69 36 71 90 www.novemakulde.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
www.sgpvarme.no , mail@sgpvarme.no
Technoblock Sinop AS Tlf 22 37 22 00 Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo www.technoblock.no
Teknotherm Marine AS Tlf 69 19 09 00 components@teknotherm.no .www.teknotherm.no
ttc Norge A/S Postboks 54, 1851 Mysen Tlf. 69 84 51 00 sales@ttc.no www.ttc.no
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

VERKTØY

Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

VIBRASJONSDEMPERE

Astec AS Tlf. 22 72 23 55 Fax: 22 72 38 19 E-post: post@astec.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30

VIFTER OG VIFTEBLADER

Bruvik AS www.bruvik.no
Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00 :post@smk.as , Internett: www.smk.as
Ullstrøm-Fepo A/S, Telefon 23 03 90 30
ebm-papst as Tlf. 22 76 33 40 Fax 22 61 91 73 mailbox@ebmpapst.no www.ebmpapst.no

VÆSKETANKER

Schløsser Møller Kulde A/S, Tlf. 23 37 93 00l:post@smk.as , Internett: www.smk.as

Leverandörer til Svensk Kylbransch

APPARATSKÅP

BS Elcontrol AB Box 3, S-446 21 Älvängen Tel. +46 303 33 4560 Fax +46 303 74 83 89 E-post:info@bselcontrol.se Specialprodukter: Konstruksjon och tilverkning

AUTOMATIKK OCH INSTRUMENTER

BS Elcontrol AB Box 3, S-446 21 Älvängen Tel: +46 303 33 4560 Fax +46 303 74 83 89 : info@bselcontrol.se Spesialprodukter: Styr- och reglerteknik
Samon AB Moderngatan 2, SE-23539 Vellinge Tel: +46 040 15 58 59 Specialprodukter: Köldmedielarm

ISOLATIONSMATERIEL

Huurre Swden AB Box 15005, S-750 15 Uppsala Tel. 018-780 51 00 E-post:info@huurre.se

KOMPRESSORER, AGGREGAT

Hultsteins Kyl AB Fridhemsv. 31, S-553 02 Jönköping Tel. +46 036 161850 Specialprodukter: Transportkyla

Technoblock Sverige AB Tlf. 0855 1111 55 post@technoblock.se www.technoblock.se

KYLRUMSINREDNING

Huurre Sweden AB Box 15005, S-750 15 Uppsala Tel. 018-780 51 00 E-post: info@huurre.se

LUFTCONDITIONERING

Dometic Scandinavia AB Gustav Melinsgata 7, SE-421 31 Västra -Frölunda Tel. +46 31 73 41 100 Agenturer: Diavia Klimatanlägg. Agramkow Specialprodukter: Tömnings/Påfyllnings

TØMNINGS-/PÅFYLLNINGSAGGREGAT

Dometic Scandinavia AB Gustav Melinsgata 7, SE-421 31 Västra Frölunda Tel. +46 31 73 41 100 Agenturer. Diavia Klimatanlägg. Agramkow Specialprodukter: Tömnings/påfyllningsaggregat

ÖVERVAKNINGS- OCH ALARMANLÄGGNINGAR

BS Elcontrol AB Box 3, S-446 21 Älvängen
Tel. +46 303 33 4560 Fax +46 303 74 83 89
E-post:info@bselcontrol.se
Specialprodukter: Styr- och reglerteknik
Samon AB Moderngatan 2, SE-23539 Vellinge
Tel. +46 040 15 58 59 Specialprodukter: Köldmedieala