Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnement på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

UTDANNING i KULDETEKNIKK MED OVERSIKT OVER SKOLENE I NORGE OG DANMARK

NORGE

LaerlingStor mangel på fagfolk i kuldebransjen
Det blir stadig vanskeligere å få fatt i fagfolk i kuldebransjen. Det nytter ikke lenger å ”stjele” fagfolk fra konkurrentene.
IFEA - Industriens forening for elektroteknikk og automatisering - har derfor utarbeidet en egen vervebrosjyre( se nedenfor) som med fordel kan benyttes av deg som kan tenke deg en kuldeutdannelse. For som kjent er kuldeteknikken i dag en del av elektrofagene.

 

Vervebrosjyre
Vervebrosjyre

Vervebrosjyren forteller om hvordan
kuldemontørutdannelse er innpasset i elektrofaget
Den kan bestilles
fra IFEA Tlf 23 19 68 94
eller
vibeke.ramholdt@ifea.no

 

 

 

Hjemmeside og brosjyre om kuldeutdanningen

RekruttDet er opprettet en ny hjemmeside på internett som har som formål å rekrut-tere flere studenter til VG2 Kulde- og varmepumpemontørlinjen.
Nytt fra skoleåret 2008-2009 er at Kulde har blitt en del av elektrofagne på videregående skole. Kulde- og varmepumpemontør linjen og Elektro har felles første år (VG1). På slutten av første skoleår må elevene velge hvilken linje de skal fortsette i andre skoleår. I dag velger de aller fleste elevene elektrofag. Det viser seg at elevene vet lite eller ingen ting om Kulde- og varmepumpemontør faget.


Det er også utarbeidet en brosjyre: i 10.000 eksemplarer www.kuldeutdanning.no

Hvorfor velge kuldeutdannelse?
• Drømmer du om å ha et yrke der dine omgivelser tar deg og din kompetanse på alvor og samtidig ha en jobb som gir deg muligheter til både faglig og personlig utvikling?
• Velger du kuldefaget kan du tre inn i en spennende verden som gir deg en strøm av muligheter.
• Deler av opplæringen foregår i en bedrift som samtidig er villig til å gi deg betaling for å lære. Etter grunnutdannelsen kan du gå videre på fagskole eller bli ingeniør.
• Når fagprøven er avlagt, er du sikret jobb. Da kan du ha hele verden som arbeidsområde for fagene er internasjonale.

Kuldefaget
VG1 (1 år)
I VG1 undervises i grunnleggende elektrofaget som gir en bred mulighet til å velge flere videregående kurs som fører til fagbrev
VG2 (1 år)
I VG 2 undervises det i kulde- og varmepumpeteknikk.
Læretid (2 år)
Deretter følger to år i lære ute i bedrift.
Fagbrev
Når læretiden er utført går man opp til praktisk fagprøve for å få fagbrev
Videreutdannelse
Etter fagbrev er det mulig å ta videreutdannelse på fagskole, høyskole og universitet.

Muligheter som kulde- og varmepumpemontør
Kulde- og varmepumpeteknologi ivaretar svært store verdier for samfunnet f.eks. innen næringsmiddelproduksjon, prosessindustri, offshore, gass, transport, medisinske systemer, data, idretts-anlegg og inneklima i bygninger Dessuten spiller denne tekno-logien en viktig rolle i energiøkonomisering og ivaretakelse av miljøet. Da er det lett å skjønne hvor viktig det er å ha folk med denne kunnskapen tilgjengelig.

Godt betalte jobber
Mulighetene til interessante, utviklende og godt betalte jobber er absolutt til stede for de som starter på VG 1 Elektro og som ønsker seg inn i kulde- og varmepumpemontørfaget. Det er stort behov for slike fagfolk i bransjen.

Nordland Fylkeskommune

Faglig ansvarlig Sortland vga. Skolested Lødingen Tlf 75 65 62 00 www.lodingen.vgs.no

Godalen videregående skole

Østre Ring 55, 4015 Stavanger Kontaktperson: Otto Alvestad Tlf 51 84 69 00 otto.alvestad@rogfk.no www.godalen.vgs.no

Kuben Videregående Skole

Kuben videregående skole er Oslos største videregående skole med nær 1400 elever. Vi en del av Kuben yrkesarena, i Kabelgaten 10-12, sammen med Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). 
John Morris (Jack) Antonsen jack-.antonsen@kuben.vgs.no

Malakoff Videregående Skole

Dyreveien 9, 1501 Moss Tlf: 69 24 22 00 Fax 69 24 22 01 Kontaktperson: Vegard Veel vegvee@ostfoldfk.no
www.malakoff.vgs.no

Ishavsbyen videregående skole

Sommerfeldtsgt. 74/76, 9293 Tromsø Tlf: 77 66 62 00 Tlf. avd: 77 66 62 58 Kontaktperson: Odd Isaksen odd.isaksen@troms.vgs.no www.tos-mar.vgs.no

Ringsaker Videregående Skole

Postboks 147, 2381 Brumunddal Tlf: 62 35 58 00 Faks: 62 35 58 01 Kontaktperson: Thomas.Bergersen
thomas.bergersen@hedmark.org www.ringsaker.vgs.no

Ladejarlen Videregående Skole

Ladehammerveien 6, 7041 Trondheim Tlf 73 87 05 00 Kontaktperson: Kjell Groven kjell.rudolf.groven@stfk.no
www.ladejarlen.vgs.no

Øvertorneå - Utbilding Nord

Box 42, 95721 Øvertorneå Tlf: 0046-92 77 51 65 kyl@utbnord.se
Yrkeslärare:Jukka Kauvosaari, Thomas Nilsson och Antti Nuojua
www.utbnord.se

Ås videregående skole

 Gamle Hogstvet vei 9, 1430 Ås,  TLF: 64975700
Kont. person: Gunnar Hansen  Gunnar.hansen@aas.vgs.no

Kurs for praksiskandidater

Moderne kjøling AS  www.renkulde.no
Kveldskurs. 80 timer fordelt på 20 kvelder i vinterhalvåret i Oslo

Fagskoler

Trondheim Tekniske Fagskole

Kulde- og varmepumpepumpeteknikk www.fagskole.no Ettårigår Kuldemaskinistutdannelse
Toårig Kulde- og Varmepumeteknikerutdannelse

Fagskolen i Oslo.

Linje for bygg og anlegg Fordypning klima, energi og miljø i bygg
Som fagtekniker har man mange jobbmuligheter innenfor VVS, kulde, ventilasjon og elektro, men også innen eiendomsdrift og energirelaterte bransjer. Kompetanse om inneklima og energi-effektive anlegg i bygninger vil også bli svært ettertraktet i framtida. KEM-studiet består av serviceteknikermoduler som klimateknikk og miljø, kommunikasjon, kjøle- og varmesystemer, ventilasjon, elektro og automasjon og prosjekteringsmoduler med dyperegående beregninger av klimatekniske anlegg, samt en spesialiseringsmodul.
Linje for bygg og anlegg, fordypning KEM tilbys som 3-årig deltidsstudium på kveldstid. Fullført utdanning er også godkjent av mesterbrevsnemnda som teoretisk grunnlag for mesterbrev.
http://www.fagskolen.oslo.no

Høgskoler

Høgskolen i Vestfold

Avdeling for maritim utdanning Raveien 197, Horten, Boks 2243, 3103 Tønsberg Tlf: 33 03 10 00 Faks: 33 03 11 00 Kontaktperson: Svein E. Pedersen svein.e.pedersen@hive.no

Universitet

NTNU – Institutt for energi-og prosessteknikk

Kolbj. Heies v. 1, 7465 Trondheim Telf: 73 59 72 00 Faks: 73 59 39 21
Kontaktperson: Prof. Trygve M. Eikevik
trygve.m.eikevik@ntnu.no www.ntnu.no

Etterutdannelse

NAVITAS Kurs

www.fagskole.no/Navitas
Postuttak 7004 Trondheim, Ladehammerv. 6, 7041 Trondheim Telf: (+47) 73 87 05 64 Fax: (+47) 73 51 36 70
Kontaktperson: Svein Gaasholt Mobil: (+47) 911 60 359
svein.gaasholt@stfk.no

Kurs i bruk av Kulde- og varmepumpenormen

Norsk Kuldenorm ble som kjent revidert for en stund siden og heter nå Norsk Kulde- og varmepumpenorm. Den nye normen vil, som tidligere, være et nødvendig og nyttig verktøy for bransjens utøvere for å prosjektere/beskrive, montere, drifte og kontrollere kuldeanlegg og varmepumper.
Økede krav til kompetanse, sikkerhet, energieffektivitet og kvalitet i alle ledd, gjør det nødvendig å ha et godt kjennskap til normen – og ikke minst å etterleve den. Det er viktig at bransjens utøvere, herunder lærlinger, følger de retningslinjer som normen gir, ikke minst for å sikre at man gjør ting riktig på anleggene første gang. Norsk kjøleteknisk forening – NKF og VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kjøling og Energi samarbeider om å gjennomføre kurs i praktisk bruk av normen

Kurs for praksiskandidate

Ringsaker videregående skole, kurs- og kompetansesenter tilbyr teoriforberedende kurs på Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk .
Kursets varighet vil være på ca. 75 timer fordelt over en kveld pr. uke, med 4 undervisningstimer.
Kontaktperson: Thomas.Bergersen Tlf: 62 35 58 00 Faks: 62 35 58 01

Kurs i el-sikkerhet på kulde- og varmepumpetekniske anlegg

Som følge av den teknologiske utviklingen, kravene til miljøsikkerhet og bedre energiutnyttelse, har dagens kulde- og varmepumpetekniske innretninger et betydelig større innslag på elektrosiden enn noen gang tidligere. Dette stiller generelt krav til økt og tilstrekkelig kompetanse på el-siden innen prosjektering, utførelse, service og vedlikehold.
El-sikkerhet er derfor blitt et stadig viktigere element i denne sammenheng. Temaet har fra tid til annen vært aktualisert i kulde- og varmepumpebransjen (KV-bransjen), men da kun i rettighetssammenheng. Hva har kuldemontøren i dag rett til å utføre på den elektriske delen av anleggene? Hvilket betydelig ansvar kan følge av ukvalifisert opptreden på elektrosiden?
Med mindre man bruker godkjente elektrikere, er situasjonen slik i dag at det er kun fagpersonell med gyldig fagbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget som har adgang til å gjøre arbeider på el-siden, men da i begrenset omfang. D v s at man har lov til å koble til og fra, men ikke gjøre endringer i den grunnleggende el-systemet.
Norsk Teknologi, Gunnar Visnes, tlf 917 65 655.

DANMARK

Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten E-mail 89370100 86915240 djh@hadstents.dk http://www.hadstents.dk/

Køletekniker og Køleassistent
Som den eneste skole i Danmark tilbyder Den jydske Haandværkerskole hele køletekniker-uddannelsen. Køleteknikeruddannelsen er placeret under erhvervsuddannelsernes indgang Produktion og udvikling. Det tager 4 år at blive køletekniker. Heraf foregår de 55 uger på en teknisk skole.
Uddannelsen starter med et grundforløb.
Køleteknikeruddannelsen og køleassistentuddannelsen  er en uddannelse indenfor produktion og udvikling. Den jyske Haand-værkerskole (DjH) kan du blive udannet som køletekniker og køleassistent. Grundforløbet har en længde på 20 uger, men kan gøres kortere eller længere alt efter din baggrund.
Fagrettet grundforløb
Grundforløbet er målrettet køleteknikeruddannelsen, og du bliver undervist i fagrelevante fag. Det betyder, at hvis du vil være køletekniker, skal du begynde din uddannelse på Den jydske Haandværkerskole. På DjH kan vi færdiguddanne dig som køletekniker
Køleteknikerens arbejde
Som køletekniker arbejder du med køleanlæg og varmepumpeanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. På uddannelsen lærer du også om klimaanlæg. Indeklima har betydning for vores arbejdsmiljø, og du lærer at måle og vurdere indeklimaet, så du kan indstille klimaanlæg i store bygninger.
Trinopdelt uddannelse
Køleteknikeruddannelsen er trinopdelt. Har du en uddannelsesaftale som køleassistent stopper uddannelsen på trin 1. Køleassistentuddannelsen tager 1 år og 6 måneder. På trinet køleassistent lærer du de mere rutineprægede opgaver i jobbet.

KME - København Maskinmesterskole og Elinstallatørskole

Adresse:  Akademivej 56, Bygn 358, DK 2800 Kgs. Lyngby Telefon: +45 45257600 http://www.kme.dk/