Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Stilling ledig:

Abonnement

Abonnement på Kulde og Varmepumper koster kr. 590,- pr. år.

Kontakt oss:

Nemitek
(Skarland Press AS)
Tlf + 47 2270 8300
Pb 2843, Tøyen,
Kjølbergt 31
0608 Oslo,

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz


Abonnement på Kulde

koster kr 590,- pr år

Copyright 2019

Valid xhtml / css

Norsk flaggVelkommen til Kuldeportalen for Norge. Klikk på det danske flagget øverst på siden for å komme til dansk si

Espen Rønning blir ny Fagsjef Kulde i VKE

Espen Rønning er ansatt som ny fagsjef kulde i VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi. Han kommer fra stilling som forretningsutvikler innen fjernvarme og fjernkjøling i Oslofjord Varme AS. I denne stillingen har Espen fått et bredt kontaktnett og god kjennskap til kulde- og varmepumpebransjen gjennom blant annet å ha deltatt i flere store utbyggingsprosjekter og konvertering av indu-strielle anlegg til kuldemedier med lav GWP. Dette er en veldig spennende bransje og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som fagsjef kulde. Jeg har stor tro på VKE som jeg ser på som en sterk bransjeorganisasjon med godt omdømme og god påvirkningskraft. Bedriftene som arbeider innenfor kulde- og varmepumpebransjen er viktige aktører i det grønne skiftet. Jeg håper å kunne bidra til at kuldebransjen blir enda mer bærekraftig og går foran i satsningen på klimavennlige kuldemedier. Samtidig er det viktig at bransjen holder fortsatt fokus på å jobbe sikkert og trygt med både nye og gamle kuldemedier. De løsningene som bransjen tilbyr, er en viktig del av klimaløsningen og jeg tror dette er et viktig argument som vi må benytte for å øke rekrutteringen til både utdanningen og til bedriftene i dette markedet. Vi må fokusere på medlemmenes nytteverdi av VKE og jeg har allerede flere ideer om dette.  Espen Rønning er 40 år og er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU. Han tiltrer stillingen i februar 2020

Sjømatinvestor Broodstock Capital kjøper  80 prosent av aksjene i Therma Industri

Mer sjømat gir mer kjøling. Det var utgangpunktet vårt for å lete etter det beste selskapet innen denne nisjen. Samtidig er dette også spot-on med tanke på vårt fokus på bærekraft. Etterspørselen etter mer effektive og bærekraftige energiløsninger basert på naturlige kuldemedier er økende, i industrien generelt og i sjømatsektoren spesielt. Dette innebærer et teknologiskifte som krever den spisskompetansen og lange leveranseerfaringen vi har funnet i Therma, sier Håkon Aglen Fredriksen, partner i Broodstock Capital. Therma Industri spesialiserer seg på kjøleløsninger med naturlige kuldemedier, som er foretrukken teknologi for industriaktører som er opptatt av miljøvennlig kjøling. Broodstock Capital kjøper 80 prosent av aksjene i Therma Industri fra det privateide investeringsselskapet Eagle AS, som har kontrollert selskapet siden 1997. Therma-konsernet har hatt en solid utvikling gjennom mange år, så det er ikke slik at man måtte selge seg ned. Men gitt at vi ser betydelige vekstmuligheter innen sjømatnæringen, som er en sektor Broodstock Capital kjenner bedre enn de fleste, vil det være positivt for de ansatte og Thermas kunder  Therma Industris hovedkontor ligger på Bryn i Oslo, med avdelingskontorer i Ålesund, Fauske og Tromsø. I tillegg eier selskapet Karstensen Kuldeteknikk AS i Båtsfjord (100 %), Therma Industri Stavanger AS (56,5 %), Therma Bergen AS (51 %) og Therma Automasjon AS (51 %) på Årnes i Akershus. Inkludert ansatte i datterselskaper har Therma konsernet omtrent 70 medarbeidere og omsatte for i overkant av 200 millioner kroner i 2018, med et konsolidert resultat før skatt på 12 millioner kroner. 2019-tallene forventes å være noe bedre enn fjorårets.

Fagredaktør og fagansvarlig innen
kulde- og varmepumpeteknikk

NemiTek AS er et selskap og en forening som tilbyr informasjon, kunnskap og møteplasser innen ulike bransjer. Vi utgir fagblader og fagbøker innenfor energi- og miljøteknologi, eiendomsforvaltning, mat og tekniske byggfag. I tillegg arrangerer vi en rekke store konferanser og messer. NemiTek AS eies av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, har 14 ansatte og holder til i 9. etasje på Tøyen torg i Oslo.Liker du utfordrende og varierte arbeidsopp-gaver? Lære nye ting, bli kjent med nye mennesker, bli begeistret for nye tekniske løsninger og formilde dette igjen til andre? Da må du lese videre!

Vi søker
etter en positiv, dyktig og engasjert fagperson innen kulde- og varmepumpeteknikk for fast ansettelse hos oss på Tøyen. Dette er en delt stilling der den største delen er som fagredaktør for fag-bladet «Kulde». Den andre delen av jobben er å bidra overfor Norsk Kjøleteknisk Forening som fagansvarlig med faglige treff-punkter, myndighetskontakt og internasjonalt arbeid. Alt i alt er dette en jobb som gir det et bredt kontaktnett, stor synlighet og et fantastisk springbrett for den videre karrieren

Din faglige og personlige profil:
•          Teknisk bakgrunn
•          Liker å være ute i felt
•          Selvstendig, strukturert med gjennomføringsevne
•          Gode fremstilling- og formidlingsevner,
............ norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
•          Målrettet og selvstendig med sterkt pågangsmot
•          Flink til å bygge nettverk og samarbeidsallianser
•          Aktiv på sosiale medier

Vi tilbyr:
•          En variert og spennende arbeidshverdag
•          Arbeidshverdag sammen med kompetente og selvstendige ............kollegaer, hvor både tempo, humøret og samholdet er høyt
•          Konkurransedyktige betingelser. Gode pensjons- og ...........f ............forsikringsordninger 
•          Bygge internasjonalt nettverk
•          Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
•          Forutsigbart arbeidsforhold i et solid selskap
•          Godt og inkluderende arbeidsmiljø med «takhøyde»
•          Utviklingsmuligheter

Arbeidsgiver: NemiTek AS, Tøyen, Oslo
Varighet:         Fast
Frist:               Snarest

For søknad og spørsmål om stilling:
Kontakt Thor-Jostein Egeland, Daglig leder NemiTek tje@nemitek.no Tlf 900 87 7 51

Prognosen slo feil, varmepumpesalget øker

Spådommen om nedgang har vært en helbom så langt. I første kvartal økte varmempumpesalget med 15,3 prosent. Mange steder er ventelistene lange. Prognosen viste ti prosent nedgang – de reelle tallene viser femten prosent vekst. Varmepumpesalget fortsetter å øke selv etter fjorårets rekordtall. I 2018 økte salget med 27 prosent. På sikt tror vi det er realistisk at 90 prosent av alle eneboliger har en varmepumpe, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, Novap.

Ønsker å beholde
et Vg2 med kun kuldeteknikk

Stort engasjement rundt nye læreplaner for kulde- og ventilasjonsteknikk Ett av innspillene fra kuldebransjen har gått på at en ønsker å beholde et Vg2 med kun kuldeteknikk, fordi det nye ventilasjonsfaget tar under-visningstid fra kuldeteknikk. Da er det viktig å huske at Kunnskapsdepartementet i 2015 bestemte at for fremtiden skulle ingen Vg2-løp kun føre frem til ett fagbrev, sier Stig Rath, fagdirektør kulde i VKE.Så uten det nye ventilasjonsfaget, så hadde kuldeteknikk blitt lagt ned og inn under automasjon, sier Stig Rath.  Uten VKE hadde vi i dag ikke beholdt kuldemontør-utdanningen, og det er også foreningen som kan ta æren for at ventilasjonsteknikerutdanningen kommer på plass, understreker Stig Rath.

Læretiden forlenges
til 2 ½ år med fagspesifikk teori

VKE har fått løfte fra Kunnskapsdepartementet om at både kulde-teknikk og ventilasjonsteknikk vil utvides med et halvt år fag-spesifikk teori, slik at læretiden forlenges til 2 ½ år.  Dette gjør at fremtidens kuldeteknikere ikke bare vil lære like mye som i dag, men de vil kunne mer enn dagens, og dette er i tråd med bedriftenes ønske.

Det har aldri vært solgt flere varmepumper

I fjor ble det solgt flere varmepumper enn noe år tidligere i Norge, og veksten fortsetter i år. Særlig salget av bergvarmepumper øker så langt i år, med 42 % mer enn samme periode i fjor. Samlet er veksten for alle typer varmepumper 15 %, viser statistikk Prognosesenteret utarbeider for Norsk Varmepumpeforening.

Arkitektur på avveie gir miljøproblemer

Det 12 år gamle PWC -bygget i Barcode i Bjørvika må rehab-iliteres for 300 millioner kroner på grunn av høyt energiforbruk, dårlig inneklima og «støy og lekkasjer gjennom eksisterende glassfasader» I 2007 sto det såkalte PWC bygget, ferdig i Barcode, som det første i Oslos nye nærings- bydel. Det store glassbygget i Dronning Eufemias gate 8 ble hevdet å ha «ene-stående design- og miljøkvaliteter». Men det skulle vise seg å være en sannhet med visse modifikasjoner, For  nå skal bygget  etter 12 år rehabiliteres for hele 300 millioner kroner - blant annet før å halvere energibruken.

Ny sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeids-verktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. Finans Norge Forsikringsdrift anbefaler at denne benyttes med virkning fra 1. januar 2020.
Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. Det viktigste for å nå dette målet, er ikke å lære å slokke brann. Det viktigste er å hindre at brann oppstår. Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider, menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak. Det viktigste med ordningen er derfor å skape de riktige holdningene til brannrisikoen og å etablere en risikobevisst adferd ved utførelse av varme arbeider slik at brann overhodet ikke oppstår. Norsk brannvernforening administrerer godkjenningsordningen og gjennomfører instruktør-kursene, utvikler kursmateriell, utsteder sertifikat.
Hva betyr dette for deg? Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres av oppdragsgiver og utførende.

G7-ledere vil kreve  forbedret energieffektivitet for kjøleutstyr

Flere land som deltok på G7-møtet i Biarritz i Frankrike i. august, lovet å ta umiddelbare skritt for å bedre energieffektiviteten i kjøle-sektoren mens de faser ned HFC-er. (Disse landene har ikke blitt offentliggjort ennå.) Målet er å maksimere klimagevinsten ved Kigali- endringen til Montreal-protokollen og realisere energi-besparelser.  En forbedring på 30 % i energieffektiviteten for klimaanlegg, kan spare nok energi til å unngå å bygge 2500 stk nye 500MW toppkraftverk innen 2050. Utslippene fra kjøling vokser raskt etter hvert som inntektene i utviklingsland stiger, samtidig med at temperaturen øker og den globale etterspørse len etter avkjøling stiger. Energibruken til kjøling forventes å øke med 90 % fra 2017-nivået innen 2050

Fem års gyldighet for F-gass-sertifikat innføres 1. juni neste år.

Har du F-gass sertifikat fra 1. juni 2015 eller før, må du fornye det innen den tid. For andre gjelder 5 år fra utstedelsesdato. Resertifiseringen blir en ren teorieksamen, og det er nye krav til kompetanse, forteller kursansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Nye anvendelser av
CO2
-kuldeanlegg/varmepumper

Geir Eggen, COWI AS mener CO2 (R744) har etter hvert blitt et naturlig valg som kuldemedium for kjøle- og fryseanlegg i matvare-bransjen. Det utvikles også nye løsninger for CO-varmepumper. I Kulde Nr 5 beskrives to varmepumpeanlegg med CO som kulde-medium:

CO₂-varmepumpe til kjøling og tappevannsoppvarming ved  Solsiden i Trondheim

Luft/vann CO₂-varmepumpe til romoppvarming ved Hammerfest Lufthavn

Får problematisk is til å sprekke opp

Is som legger seg på vindturbiner, fly og solceller er et problem. Men forskere og ingeniører er på sporet av en ny løsning. Hvis du har tatt et fly i vinterkulda, har du sikkert sett at bakkemannskapet sprøyter avisningsvæske på vingene og kritiske steder på flyet, for å forhindre at det danner seg is. Væsken fjerner fysisk is, men gjør det også mindre sannsynlig at det blir snø eller is på flyskroget de nærmeste timene. Nå er en ny og bedre løsning er på vei: Metoden deres gjør at is kan danne seg på overflaten, men så får de den til å sprekke opp.

ABK og Theodor Qviller
fusjonert til ABK-Qviller

Selskapene ABK AS og Theodor Qviller AS fusjonerte til ABK-Qviller 30. august. Samlet er de 125 ansatte med en årlig omsetning på over 600 millioner kroner, forteller direktør Daniel Mark Kristensen i ABK-Qviller AS.  ABK-Qviller er en del av NIBE Industrier AB med 16 600 ansatte og 22 milliarder svenske kroner i omsetning og 7 500 lagerførte produkter  Ansatte i Qviller har allerede sittet hos ABK på Brobekk i Oslo i noen måneder. Qviller leverer mest til aktører innen ventilasjon- og kuldebransjen, mens ABKs største kunder finnes blant rørleggere, entreprenører og elektroinstallatører.

Interfil eksporterer ventilasjonsfiltre til Kina!

Hvem sa at det ikke er mulig for en norsk produksjonsbedrift å kon-kurrere med lavkostland i Asia? Hos Interfil i Skjåk er produksjonen så effektiv, og kvaliteten så god, at selv kineserne har begynt å kjøpe Skjåk-filter. Til tross for at det norske markedet til tider har vært oversvømt av billigfilter fra Kina, har Interfil AS aldri slått seg til ro med at «det er bare sånn det er». Man har i stedet gjort alt for å produsere filterprodukt med best mulig kvalitet til lavest mulig pris.
Nå har kineserne for alvor fått opp øynene for produktene og den første forsendelsen fant sted i september i år

Om bruk av varmepumper for et mer fleksibilitet i energinettet

Med stadig flere fornybare energikilder blir strømproduksjonen mer variabel og uforutsigbar. Dette forårsaker en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, men en balanse i energinettet er absolutt nødvendig. En mulig løsning på dette er etterspørselsfleksibilitet. Det vil si å få strømbehovet til å følge tilbudet, snarere enn den tradisjonelle veien, omvendt. Slik etterspørselsfleksibilitet kan oppnås gjennom endring av etterspørsel behov (DR) eller energi-lagring.  Hvis disse kombineres og kompletteres med en varme-pumpe, gir de en interessant mulighet for fleksibilitet på etter-spørselssiden i husstandene. Å bruke en varmepumpe som en del av DR-tiltakene er en realistisk mulighet. Da er varmepumpen aktiv under produksjonstoppene, og den resulterende termiske energien lagres midlertidig i bygningskonstruksjonen. Ettersom varme-pumper selv bruker strøm, kan de dermed bli en del av løsningen og ikke problemet med periodisk strømproduksjon.

TINE har fått den internasjonal varmepumpe-prisen Heat Pump City of the Year 2019

Tine, er tildelt den internasjonale prisen «Heat Pump City of the Year 2019». Bakgrunnen er de nye termiske varmepumpene som er installert i det nye meieriet i Bergen, som tidligere omtalt i Kulde. Varmepumpene er unike i norsk industri og bidrar betydelig mot en bærekraftig produksjon i Tine.
Ikke nok med at Tine vant Norsk Varmepumpeforenings pris for 2019 for mangeårig og målrettet arbeid med varmepumper. Nå har Tine også vunnet prisen «Heat Pump City of the Year 2019» for de nye termiske varmepumpene i det nye meieriet på Flesland. Prisen ble delt ut i mai onsdag på en stor konferanse i Brüssel i regi av European Heat Pump Association (EHPA). Kim Andre Lovas var i Brüssel for å motta prisen. Les mer i Kulde Nr 3

Nytt praktisk håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen

Det nye praktiske hånd-verksfaget skal nå prøves ut som valgfag i ungdomsskolen. Det vil  gi ungdommen mulighet for å utøve praktiske fag tid-ligere i skoleløpet og dermed være lettere å ta vare på skoletrett ungdom slik at de ikke faller ut av skolene.
Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen, melder Kunnskaps og integreringsdeparte-mentet. Målet er ifølge departementet å gi elevene erfaringer med ett eller flere håndverk.
Les mer i Kulde Nr 3


Kjølesystemer med naturlige kjølemedier koster 10-15% mer enn tradisjonell teknologi

I diskusjonene mellom syntet-iske og natur-lige kulde-medier hører man sjelden noe om merkost-nadene ved bruk av naturlige kuldemedier. Flere kuldemon-tører har fortalt om kunder som sier nei til systemer med naturlige kuldemedier på grunn av de høye installasjonskostnadene. Det er bare de som er ihuga miljøaktive som sier Ja mange land er investeringene fortsatt en faktor når systemer med naturlige kuldemedier koster ca 10-15% mer enn tradisjonell teknologi.Mange er imidlertid sikre på at dette på sikt vil være mindre av et problem, av tre grunner
For det første,
ettersom volumene øker, begynner kostnadene å falle.
For det andre,
ettersom mer kunnskap og erfaring er oppnådd, reduseres også installasjonskostnadene.
Til slutt,
etter hvert som flere data blir tilgjengelige blir tilbake-betalingsbildet (return of investment) enda tydeligere og mer overbevisende.Les mer i Kulde Nr 3

Over en million varmepumper installert
- men kan veksten fortsette?


Bransjen tror på ytterligere vekst på 14 prosent
Prognosesenteret har gjennomført en markedsanalyse på oppdrag for NOVAP. Bakgrunnen for undersøkelsen, som ble presentert på Varmepumpekonferansen, var å kartlegge markedet for varme-pumper i årene som kommer.Det var totalt 110 forhandlere, impor-tører og grossister som besvarte spørreundersøkelsen. Dette er et representativt utvalg som dekker hele landet og alle segmentene. I tillegg ser man på den kvartalsvis bransjerapportering, der aktørene innrapportere salg og andre parametere.Les mer i Kulde Nr 3

SRG

Overestimerer varmtvannsforbruket

Ved valg av varmepumpe er det særdeles viktig og estimere et riktig forbruk også av varmt vann og ikke bare energiforbruket til oppvarming. Detaljerte målinger av varmtvannsforbruket i tre hoteller, tre sykehjem og to boligblokker er nå ferdige, i regi av prosjektet VarmtVann2030.  Målingene er sammenlignet med norske og europeiske standarder, som benyttes ved dimensjon-ering av varmtvannsrør. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom byggene, og mellom reelt og beregnet varmtvannsforbruk i henhold til dagens dimensjoneringsstandarder.
Les mer i Kulde Nr 3

www.thermocold.no

Økt etterspørsel etter kuldeanlegg med propan

Vi merker økt etterspørsel etter propan som kuldemedium sier Per Arne Aaslund som er salgssjef stormaskin hos ABK. Vi opplever at profesjonelle byggherrer som investerer i et nytt større varmepumpeanlegg til næringsbygg ofte ser fremover i tid. Større varmepumpe eller isvannsmaskin har gjerne en levetid på over 20 år, og da må en ta i betraktning tilgangen og pris på kuldemedier i fremtiden,  Det er økt etterspørsel etter propan som kuldemedium både fra konsulentsiden, større entreprenører og byggherrer med egen teknisk avdeling. En av årsakene til den sterke veksten er etterspørsel etter varmepumper og kjøleanlegg med naturlige kuldemedier.Les mer i Kulde Nr 3

Rivacold

Kulde- og varmepumpebransjen består av 543 bedrifter og omsetter for 4,164 milliarder

I mai kom 2017-tallene fra Statistisk Sentralbyrå, nå består kulde- og varmepumpebransjen av 543 bedrifter, disse sysselsetter 1.958 personer og har en samlet omsetning på 4.164 millioner.
Den nye næringskoden 43.222
I 2013 meldte 363 kulde- og varmepumpebedrifter seg inn i den nye næringskoden 43.222, som omfattet installasjon av kulde-anlegg og varmepumper (inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold), installasjon av kuldeanlegg til kjøling av bygninger, og varmepumper til oppvarming av bygninger. Den gang syssel-satte disse 363 bedriftene 1.388 personer og omsatte for totalt 3.171 millioner. Bransjen kan altså vise til en formidabel vekst de siste årene. Les mer i Kulde Nr 3

Pingvin.Ban

Ammoniakkanlegg med små fyllinger tar industrien med storm

Kjøleanlegg med lave fyllinger med ammoniakk (NH3) er i økende grad et emne av interesse og betydning for industrisektoren. Både anleggene og kostnadene blir mindre. Å ha mindre av det giftige og etsende kjølemediet i systemet, er en stor fordel for systemets sikkerhet og dens følsomhet overfor regulatoriske lover og standarder. Den tidligere "mer er bedre" filosofien når det gjelder ammoniakkfyllinger blir nå avvist.
Overvåkes nøye
Den faktiske størrelsen på ammoniakkladningen i et gitt anlegg blir nå i større grad undersøkt av myndigheter, samfunn og forsikringsselskaper.
Hva er de teknologiske fremskrittene som tillater reduksjon av ladningen?
• Avanserte presise kontroller av ammoniakkmengden
• Avansert varmeoverføringsteknologi med høyere varmeoverføringskoeffi-sienter
• Avansert produksjonsteknologi som gir bedre komponenter
• Avanserte hjelpekomponenter som er optimert for ammoniakk


Økte fyllingsmengder for propan fra 150 til 500 gram

Fyllingsmengden for propan kan nå økes fra 150 gram til 500 gram i frittstående kommersielle kjøle- og frysekabinetter, ofte kalt Plug-In. For såkalte HFO-kuldemedier (lav GWP) blir den nye fyllingsgrensen 1,2 kg. Dette i henhold til siste revisjon av produktstandarden IEC 60335-2-89.
Det er flere forutsetninger som skal oppfylles før produsenten kan øke fyllingsmengden. Den viktigste er at standarden pålegger produsenten å utføre en testing av produktet, hvor produktet må bevise at det ikke kan oppstå en eksplosjonsfarlig atmosfære rundt produktet ved en lekkasje. Dette fordi Plug-In-apparater gjerne plasseres tett inntil hverandre, og en ikke vil risikere at en elektrisk gnist fra et gammelt, ikke Ex-sikret apparat skal kunne antenne utlekket brannfarlig gass fra et nytt.

Kort tilbakebetalingstid på varmepumpe-anlegg ved salg av overskuddsvarme

Deling og salg av overskuddsvarme har stort miljømessig og økonomisk potensial, men de krever gode totalløsninger for å fungere opti-malt. Tradisjonelle nærvarmeanlegg bruker en felles varmesentral som leverer varme til flere bygg. Prosjektene Jørn Stene fra COWI As og NTNU presenterte på NOVAP-konferan-sen i Oslo i april, har overskuddsvarme i deler av året som brukes i nærliggende bygg.
I Otto Nielsens vei 12E i Trondheim er det mye prosesskjøling som gir overskudds-varme. Dette kan brukes både internt i bygget, men også eksternt. I utgangspunktet dimensjoneres varmepumper i nærvarmeanlegg etter varmebehovet i byggene. I dette prosjektet sendes overskuddsvarmen direkte til nabobygg.

Brennbare kjølemidler
er den store utfordringen

Hele verden forsøker å komme seg unna HFC-kjølemidler,
Det er ikke noe alternativ til kompressorkjøling ennå. Kjøleindu-strien jager nye kjølemiddelprodukter som er energieffektive og har lite klimapåvirkning. Ulempen er at mange av dem er brennbare
F-gassreguleringen har tvunget industrien til å se på alternative kjølemidler. Hele verden forsøker nå å komme seg unna HFC-kjølemidle I søket er nesten 70.000 stoffer undersøkt, og av disse er bare 20-30 stoffer egnet som kjølemidler.
Konklusjonen er at alle disse, som er egnet for normale kjøle- og varmepumpeapplikasjoner, med unntak av karbondioksid, er brennbare.

Viessmann overtar IAC Vestcold

Viessmann Refigereration Systems er en av Norges ledende be-drifter innen kjøle- og frysedisker til butikker, kiosker og storkjøk-ken. De har lenge samarbeidet med servicebedriften IAC Vestcold om installasjon, service og vedlikehold til de store dagligvare-kjedene og merkevarbedrifter som ønsker å holde sine varer kalde. Nå integreres installasjons- og servicebedriften i Viessmann gjennom et oppkjøp.

Dramatisk fall i søkertall til kuldelinjene

På to år har det totale antall søkere til kuldelinjene falt med nesten 40 prosent fra 148 i 2017 til 93 i 2019. Flere kuldelinjer ligger an til ikke å bli startet opp til høsten, og VKE er bekymret for rekrut-teringen.
Erfaring fra Tromsø i 2017, da kuldelinjen ble lagt ned på bakgrunn av lavt søkertall, viser at rekruttering ikke kan hvile på kuldelæreren alene. VKE vil nå gå i dialog med de enkelte skolene for å se på hvordan rekrutteringen til skoleåret 2020/2021 kan organiseres.
Det viktigste er at alle kulde- og varmepumpebedriftene må på banen, ikke bare VKE sine medlemmer. VKE vet at suksess-oppskriften er å sende ut engasjerte kuldemontørlærlinger til Vg1 Elektro-skolene i regionen. En lærling snakker samme språket som skoleelevene og har derfor en større troverdighet og påvirknings-kraft enn eldre lærere eller bransjefolk.
Nå må alle gode krefter trå til for å få løftet rekrutteringen,
uttaler Stig Rath, Fagdirektør kulde.

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU)
Trykkdirektivet (PED) 2014/68/EU


Kveldsmøte onsdag 15. mai kl. 17, Ingeniørenes hus/Oslo 
Følg møtet via streaming eller møt opp 
NKF inviterer til foredrag med Ulf Larsen fra Eptec AS, som vil belyse historisk bakgrunn for trykkdirektivet, forskriftens oppbygging og krav samt grunnleggende sikkerhetskrav.
Bakgrunn for møtet:
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har siden 2017 ført tilsyn av mindre kulde- og varmepumpeanlegg og funnet ut at det er lite kompetanse rundt kravene gitt i forskriften. Etter en rekke tilsyn med entreprenører i bransjen ble det klart at FTPU i stor grad er ukjent og at mange tror at anleggene som produseres i sin helhet ikke er omfattet av forskriften.
Arrangementet foregår i Ingeniørenes hus, sentralt plassert like ved Nationaltheateret stasjon i Oslo sentrum, og lett tilgjengelig med tog, buss, t-bane og trikk. Gateadresse: Kronprinsensgate 17.

Varmepumpeprisene 2019 gikk til
Tine, Rælingen kommune og Lia barnehage

Varmepumpeprisen 2019 gikk til Tine
Tine har i flere prosjekter tatt i bruk ny og banebrytende teknologi med varmepumper til oppvarming og kjøling, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han mener vi må forvente økt fokus på CO2-utslipp i industri i tiden fremover.Derfor er det viktig å løfte frem bedrifter som Tine, som viser hvordan fossil energibruk i industrielle prosesser kan erstattes med fornybare løsninger, poengterer Hagemoen.
Tine Meieri i Ålesund er et av flere eksempler på hvordan klimagsss-utslipp blir kuttet drastisk med banebrytende varmepumpeteknologi. Der sørger varmepumper for å produsere damp fra fjernvarme.Et annet eksempel er Tines nye meieri i Bergen, som blir selskapets mest energieffektive og miljøvennlige. Ved meieriet i Bergen leveres all varme og kjøling av varmepumper, og energibruken reduseres med ca 40 %

Rælingen er Årets varmepumpekommune
Rælingen kommune har gjennom flere år jobbet med å redusere energibruk. Gratis energirådgivning til innbyggere og EPC-kontrakter for kommunens bygg er ledd i dette. En større satsing er Energisentral Fjerdingby.Dette fremstår som et svært godt og gjennomarbeidet prosjekt,  Energisentralen skal forsyne varme til Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, et kunstgressanlegg og etter hvert nye bygg. Selve energisentralen har blitt til gjennom en utradisjonell prosess, ved å legge opp til at entreprenørene kan komme med sin erfaring og kunnskap i prosjektet.
Lia barnehage fikk Varmepumpeprisen 2019

Den 1580 m2 store barnehagen har tre energibrønner og en 16 kW frekvensstyrt bergvarmepumpe. Varmepumpen forsyner termoaktive betongdekker i gulvene med varme eller «svaling». Kjøleløsningen er ekstremt energieffektiv, og fungerte over all forventning den rekordvarme sommeren 2018. Effektbehovet er lavt og uten de store toppene i varmesesongen som er typisk for mange bygg.

Tilby sommerjobb til NTNU studenter

Er du på jakt etter unge dyktige sivilingeniører kan dette være en mulighet og du kan få god avlastning i kommende ferietid.
Det er nemlig viktig at bransjen er synlig overfor studentene, og det er fra NTNU et ønske at det åpnes opp for å tilby sommerjobber innen bransjen. Denne sommerjobben kan kombineres med prosjekt- og hovedoppgaver i etterkant av sommerjobben som kan være svært nyttig for ditt firma. Kuldetekniske bedrifter som ønsker prosjekt- og hovedoppgaver rettet mot egen virksomhet neste år  kan du ta direkte kontakt med professor Armin Hafner (på bilet) eller professor Trygve Eikevik

1500 meter dype energibrønner

Det skal bores fire energibrønner 1500 meter ned i grunnen ved byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter i Ski utenfor Oslo. Energibrønner på 1500 meter dype er lite benyttet
På 1500 meters dyp er vannet 30-40 grader. Når det kommer til det tekniske rommet for varmeutveksling, er det 10-15 grader. Denne varmen benyttes til å holde deler av helikopterområdet og gateområder isfri. Denne varmen skal også varme opp den innendørs skytebanen på sentere

Energimerking og energibruk
Avvik ived nesten 50 % av produktene

I alt har NVE gjort skriftleg kontroll av 10 verksemder, inspisert 7 verksemder og kontrollert nesten 70 verksemder ved å samanstille informasjon om dei. Kontrollane syner at energimerking av produkt fortsatt manglar eller er mangelfull. Kontroll av bygningar syner at mange næringsbygg over 1000 m2 ikkje har energiattest, og at mange ikkje har energiattest på plass før sal eller utleige. Kontrollane av energimerking av produkt har dokumentert avvik ved nesten 50 % av produkta, og at alle sju luft-luft varmepumper som vart kontrollert hadde manglar i samsvarsfråsegna.

R 723 et alternativ til R717 Ammoniakk?

R-723 har dukket opp som et alternativ til ren ammoniakk. Det er en blanding av ammoniakk og DME (Dimetyleter) Blandingen er en azeotrop, dvs. en homogen blanding som ikke endres under lekkasje. Det har også ingen glide Det er også mer brennbart enn ammoniakk med en mini-mums antennelsesgrense LEL på 6 % mot ammoniakk 15 % og høyere forbrenningsenergi. Hvilket betyr at den skal klassifiseres som B3 dvs. giftig og brennbar. To fordeler sammenlignet med ammoniakk
Bedre oljeutbytte
Lavere varmgasstenperatur

Det gir også en litt bedre COP. Kjølemediet er egnet for mindre flytende kjøleenheter opptil 150 kW kjølekraft.

Personlig perfekt inneklima med digital teknologi i sikte Sett på som praktisk umulig

Å kunne tilpasse et perfekt inneklima til alle og enhver har lenge blitt sett på som praktisk umulighet, ikke minst siden preferansene kan variere utover det ventilasjonsanlegget og dagens teknikk kan levere. Men med nye løsninger og digital teknologi kan det perfekte inneklima være nærmere enn på lang tid.Mads Mysen fra GK Inneklima forklarer hvorfor inneklima er en personlig sak, og hvordan man skal kunne gå til veie for å skape et enda bedre inneklima for den enkelte.
Hva gjørefolk fornøyd?
De klassiske ligningene for hva som skal gjøre folk fornøyd basert på temperatur har kommet til veis ende. Bare ved å se på forskjellige preferanser for innetemperatur mellom kjønnene er det uten videre tydelig at det er: Et behov for personlig tilpasning dersom alle skal bli fornøyd med inneklimaet, sier Mysen og viser til ny kunnskap om brukerkomfort og forskning på:

Ammoniakkanlegg med små fyllinger tar industrien med storm

Kjøleanlegg med lave fyllinger med ammoniakk (NH3) er i økende grad et emne av interesse og betydning for industrisektoren. Både anleggene og kostnadene blir mindre. Å ha mindre av det giftige og etsende kjølemediet i systemet, er en stor fordel for systemets sikkerhet og dens følsomhet overfor regulatoriske lover og standarder. Den tidligere "mer er bedre" filosofien når det gjelder ammoniakkfyllinger blir nå avvist.
Overvåkes nøye
Den faktiske størrelsen på ammoniakkladningen i et gitt anlegg blir nå i større grad undersøkt av myndigheter, samfunn og forsikringsselskaper.
Hva er de teknologiske fremskrittene som tillater reduksjon av ladningen?
• Avanserte presise kontroller av ammoniakkmengden
• Avansert varmeoverføringsteknologi med høyere varmeoverføringskoeffi-sienter
• Avansert produksjonsteknologi som gir bedre komponenter
• Avanserte hjelpekomponenter som er optimert for ammoniakk

CO2-varmepumper "mest energieffektive" for mobile luftkondisjoneringssystemer

Forskere har funnet at en CO2-basert varmepumpe er det mest effektive av fire alternativer studert for mobil aircondition.
.Studien analyserte ytelsen til fire forskjellige klimaanlegg i motoriserte kjøretøy, med sikte på å skape et best mulig system for mobil kjøling og oppvarming. To av de testede systemene hadde en positiv temperaturkoeffisient (PTC), En ved hjelp av HFO R1234yf og Den andre ved hjelp av CO2 (R744). De to andre systemene brukte en reversibel varmepumpe, og de kuldemedier som ble testet i disse applikasjonene var R134a og R744.

Kuldebransjens første læreplassjeger Thomas Bergersen har signert VKE kontrakt

Thomas Bergersen, kuldelærer, leder av opplæringskontor for kuldemontørlærlinger og  medlem av prøvenemnden for Hedmark og Oppland, blir kuldebransjens første læreplassjeger. Han er ansatt i en prosjektstilling av VKE, da foreningen ser mangelen på læreplasser som flaskehalsen for fortsatt vekst i kuldemontørut-danningen. Målet er at alle kvalifiserte søkere fra kullet våren 2019 skal få minst ett tilbud om læreplass, sier Thomas Bergersen. I tillegg er det et mål å rekruttere minimum ti nye lærebedrifter i 2019.
Han vil jobbe landsdekkende, men begynner med skolene rundt Oslofjorden. Her er det er flest elever med behov for læreplass og for få bedrifter som tar inn lærlinger.

Revidert F-gass og norsk nedfasingsplan vedtatt

Resertifisering før 1.juni 2020
Revidert produktforskrift er nå publisert på Lovdata. Tidsbegrenset gyldighet på F-gass-sertifikat gjøres gyldig fra 1. juni 2020, så eventuell resertifisering må gjøres før den tid.
Krav til resertifisering
Hvilke krav som vil gjelde til resertifisering, skal bestemmes av Miljødirektoratet. Det fastslås i selve forskriftsteksten:
§ 6a-3a.Sertifikat for personell som håndterer fluorholdige stoffer
Gyldighet på 5 år
Sertifikat utstedt i medhold av § 6a-3 andre ledd og forordning (EU) nr. 517/2014 artikkel 10 skal ha en gyldighet på 5 år fra utstedelsesdato. Etter dette tidspunktet må sertifikatet fornyes.
Miljødirektoratet fastsetter nærmere krav til slik resertifisering.
Du kan lese hele forskriften hos Lovdata Her

Strengere energikrav trengs ved oppussing

Byggebransjen gjør sjelden mer enn nødvendig for å gjøre bygg mer energieffektive. Strengere regler må derfor til ved rehabilitering. Bygg-teknisk forskrift har gjort nybygg mer energieffektive, men byggebransjen gjør sjelden mer enn nødvendig, viser CenSES-forskning.
Oppussing og oppgradering er nemlig langt mer vanlig enn å bygge nytt. Nybygg er en relativt liten del av vår bygningsmasse. Derfor må vi få på plass effektive virkemidler som vektlegger energieffektivisering i forbindelse med rehabilitering. Kanskje særlig av næringsbygg, sier forsker Knut Holtan Sørensen.  Han har i det tverrfaglige forskningssenteret CenSES ledet arbeidet med rapporten

«Energieffektivisering er den viktigste energiressursen.
Skal Norge bli mer bærekraftig, er energieffektivisering helt nødvendig. Hvordan kan dette skje?»

Frode Børresen ny div. direktør i Kulde GK

Frode Børresen blir ny divisjonsdirektør Kulde i GK Inneklima fra 1. mars.
Han er utdannet sivilingeniør fra fakultet for maskinteknikk ved NTNU. Han har en master i teknologiledelse fra samme sted med et forskningsopp-hold ved MIT Sloan School of management sitt program innen innovasjon og globalt lederskap i Boston.Frode Børresen har lang erfaring fra kulde-bransjen, blant annet som administrerende direktør hos kuldelev-erandøren Børresen Cooltech. Han har også hatt styreverv i Norsk Kjøle-teknisk forening og Norske kuldegrossisters forening. Børresen kommer til GK fra stillingen som leder for salg og forretningsutvikling i tørketeknologi-selskapet Waister.

Skarland Press
ny utgiver av Kulde og Varmepumper

1.januar 2019 tok Skarland Press AS i følge gammel avtale over utgiv-elsen av tidsskriftet Kulde og Varmepumper. Åse Røstad som gjennom alle år har vært en god og meget lojal medarbeider og en dyktig markeds-sjef går fra 1.januar 2019 i pensjon. Det er også naturlig å rette en takk til Bente Røyseth som har stått for bladets utforming i alle år
Tidsskriftet Kulde ble startet for 35 år siden, og da som et bilag til tre tidsskrifter for bransjer som har en nær tilknytning til kuldefaget, nemlig Matindustrien Norsk VVS og Rørfag. Da varmepumpe æraen startet var det naturlig å skifte navn på tidsskriftet til Kulde og Varmepumper. Da det felles nordiske kuldetidsskriftet ScanRef gikk inn for ca 12 år siden ble Danmark uten et tidsskrift. Det ble da inngått en avtale med Dansk Køle- og Varmpeumpe Forening og Autoriserede Køle- og Varmepumpers Brancheforening om å utvide Kulde og Varmepumper med et eget dansk kuldetidsskrift. Dette har vært positivt mottatt. Etter min mening er et fagtidsskrift som informerer om både bransje og teknisk utvikling helt avgjørende for å samle en bransje og til en viss grad heve dens felles kunnskaper

Fortsetter som redaktør
Men ikke gled dere for tidlig. Da mitt hjerte ligger kuldebransjen nært og jeg liker å skrive om det som opptar kulde- og varme-pumpebransjen og gjerne understreke det som jeg mener er viktig for bransjen, har jeg be-sluttet å fortsette som redaktør i nært samarbeide med forlaget Skarland Press hvor jeg var daglig leder i 35 år. Så dere må nok fortsatt slite med meg                                                                        

2019 et år med mange utfordringer, men også med svært gode muligheter

Året 2019 kan bli et turbulent år med mange utfordringer. Kuldemedie-situasjon er uklar og det skjer mange endringer. "Krigen" mellom naturlige kuldemedier og syntetiske kuldemedier fortsetter. Det er en økende strøm av EU-direktiver, nye forskrifter, Ecodesign. nye F-Gass forskrifter osv. Ut av dette blir det mye skrivearbeid. Klimaendringer, Enøk-krav, økende utbredelse av fjernkjøling, strengere støyforskrifter, mer uforutsigbare Enova tilskudd og mer usikre økonomiske tider med fallende oljepriser, blir også betydelige utfordringer. Ikke minst vil bedring av yrkesut-danningen og ønsket om flere læreplasser kreve mer innsats fra bran-sjen.Men året 2019 åpner også for mange muligheter. Varmepumpesalget går bra og fortsatt er det skremmende mange olje-fyringsanlegg som skal utfases. Det blir stadig mer varmepumper innen fjernvarme og varmepumper i kombinasjon med alternative energier som sol og vind blir det stadig mer vanlig. Også mer klimavennlige enøk-styrte kulde- og varmepumpeanlegg blir mer vanlig. Strømprisene vil stige og det legges stadig mer vekt på effektkrav for å unngå en kostbar utbyg-ging av strømnettet. Bedre utnyttelse av kuldeanlegg og varmepumper kalde og varmeside vil også gi nye muligheter. Det skal bli spennende se hvor langt man kommer med dype energibrønner som kan forsvares økonomisk. Også kombinasjonen av varmepumper og "blå batterier" dvs. i vann sammen med tekniske innovasjoner kan gi nye muligheter. Kort sagt: Året 2019 blir et spennende og utfordrende år med nye utfordringer, men også mange muligheter og  å ta fatt på 

Halvor Røstad

Verdens CO2-utslipp fortsetter å øke i 2018

Store endringer i regelverket for F-gass i 2019

VKE var nylig i møte med Miljødirektoratet om endringene rundt nedfasingen av F-gasser. Den viktigste nyheten var at revidert F-gassforordning EU nr. 517/2014 vil bli vedtatt helt på tampen av 2018. Implementeringen vil imidlertid skje over relativt lang tid, forteller Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE.

Rekordsalg av varmepumper

Økningen er på 33 % fra samme kvartal i fjor, Prognosesenteret registrerer salg av varmepumper på oppdrag fra Varmepumpeforeningen. Nå er over 1 million varmepumper i bruk i Norge, og statistikk hittil i år viser solid vekst. Tallene har økt hvert kvartal, og spesielt i tredje kvartal tok salget av, opplyser Hagemoen. Økningen er på 33 % fra samme kvartal i fjor, og rekordinteressen merkes godt blant forhandlerne.

Tid til resertifisering

Mange lurer på om F-gass sertifikater som er mer enn 5 år gamle vil bli erklært ugyldige fra 1. januar 2019. Her forsikrer Miljødirektoratet at slik vil det ikke bli.  De gamle sertifikatene vil være gyldige tilstrekkelig lenge til at alle får en rimelig mulighet til å gjennomgå en resertifisering. Kanskje snakker vi da om høsten 2020

Enova justerer støtten til luft-vann varmepumper

Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann varmepumper.
Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge. Les mer i Kulde Nr 6

Måles støy fra varmepumper på en riktig måte?

Støy fra varmepumper kan være belastende både for eier og naboer. Informativ og korrekt. Forbrukerinformasjon er derfor viktig da det dels leder til at kunder får muligheten til å velge den varmepumpe som gir minst støy. Det gir også produsentene et incitament til å utvikle stillere varmepumper.
I Sverige har man nylig avsluttet  et forskningsprosjekt "Metodutveckling - Utvärdering av buller från värmepumpar"hvilket formål er å ta frem et grunnlag til bedre vurderingsmetoder og nøkkeltall Les mer i Kulde Nr 6

 

Verdt å vite om energibrønner

 

 

 

Riktig dybde og riktig utførelse er viktig ved etablering av energibrønner. Sivilingeniør Torstein Helliesen i ABK har syv nøkkelpunkter du må kjenne til. Les mer i Kulde Nr 6

Jukse-gass kan gi store skader på aircondition i biler

Bilenes aircondition inneholder som kjent kuldemedier. Når den skal byttes ut, gjelder det å få riktig gass på anlegget. Falsk kjølegass kan forårsake skader som gir kostbare reparasjoner. I dag har alle nye biler aircondition-anlegg Som resten av bilen, trenger også airconditionanlegg regelmessig vedlikehold for å fungere prikkfritt. Her kan man som bileier lett gå i en felle som kan bli rådyr. Bruk av falske kuldemedier kan forårsake kostbare reparasjoner, og er et voksende problem. Det er en god del juks på dette markedet, og problemet er økende En kompressor koster gjerne fra 3.000 – 4.000 kroner til 15.000 – 20.000 på de mest eksklusive modellene. I tillegg kommer arbeidspenger. Hele anlegget må spyles og vaskes skikkelig innvendig, og en slik jobb kan ta alt fra 2-3 timer til en hel arbeidsdag. Da snakker vi i verste fall om en regning som lett kommer opp i 30.000 – 40.000 kroner.  Falske kuldemedier, som stadig oftere dukker opp, kan ofte spores tilbake til Kina, der man jo har vært flinke til å kopiere. I dette tilfellet blandet man flere gasskomponenter sammen. Dette ble så markedsført som rett produkt under kopien av en seriøs logo.

Tror strømprisene vil stige videre

Og hva vil det ha å si for salget av varmepumper?
Strømprisen har steget kraftig i november, og vil fortsette å stige, ifølge kraftanalytiker. Og får vi en kuldebølge, er det all grunn til å tro at strømprisen vil stige kraftig videre, sier analytiker Ole Tom Djupskås i analysebyrået Thomson Reuters.

Går fokus på størst mulig bruksareal på be-kostning av plassen til de tekniske installa-sjonene?

Såkalte arealeffektive bygg gir mer leieinntekter og høyere salgssummer, men går ofte på bekostning av plass til tekniske installasjoner, som vanskeliggjør reparasjoner og vedlikeholdsarbeid Tidligere var det en selvfølge med vertikale, romslige sjakter i store bygg, der det var mulig å foreta tekniske installasjoner, vedlikehold, reparasjoner og ombygginger. I dag er det langt mer fokus på utnyttelsesgrad og størst mulig bruksareal, som blant annet går på bekostning av plassen til de tekniske installasjonene. Det er naturligvis økonomi det handler om; jo mer areal som kan leies ut eller selges, desto større fortjeneste. Men det er verdt å minne om at det er en smertegrense i forhold til hvor mye man kan begrense plassen til å utføre tekniske arbeider på en forsvarlig måte.

Montørene sløser bort tiden
med alt annet enn selve monteringen


En ny svensk rapport fra 2014 tar pulsen på produktiviteten til rørleggerarbeider. Og det viser i at mye tid går på annet enn montering. Rapporten dekker hele Sverige og er basert på en av de største målingene for prosjektproduktivitet i in-stallasjonsbedrifter i svensk bygge-bransje. For åtte år siden i 2010 viste en annen undersøkelse at i gjennomsnitt  går

 • 35 prosent av arbeidstiden tapt,
 • 52 prosent blir brukt til forberedelser og bare
 • 13 prosent er viet til selve monteringsarbeidet.

Den vanligste årsaken til tidstap var avbrudd og venting, og i en nyere måling viser det seg at det ikke er blitt bedre med årene


Klimapanelet «glemte»én ting: Hva skjer når alle mennesker vil ha kjøleanlegg?

I midten av 2018 ble verdens befolkning beregnet til å være rundt 7,6 milliarder. Den  er forventet å stige til 9 milliarder i år 2050.
Håpløsheten bredte seg da FNs klimapanel sa at utslippene må halveres på tolv år. Men det stopper ikke der.
Befolkningsveksten blir litt mindre i år enn i fjor, men vi blir likevel mer enn 80 millioner flere. Stanses ikke veksten, kan heller ikke oppvarmingen stoppes.
Sett ut fra kuldebransjen. kan man spørre seg hvor mange nye kulde- og airconditionanlegg som vil kommer når alle skal ha kjøling hjemme, i bil, på kontorer og i alle offentlige bygg og når man får en omfattende kuldekjede for matvarer.
Da skal det en masse ressurser, mye energi og ikke minst kuldemedier til for å dekke dette behovet.

 

Økende priser på kuldemedier gir økende smugling og svarte markeder

Den europeiske sammenslutningen av kjøle-, klimaanlegg og varmepumpeentreprenører AREA advarer om ulovlig import og svart handel med kuldemedier i enkelte EU-land. AREA tok dette opp på en offentlig høring om effektiviteten av regulering av ozonreduserende stoffer (ODS) i Europa.

Betydelige mengder "svart" R22
I enkelte land er det fortsatt betydelige mengder R22 som sirkulerer i det svarte markedet og gamle systemer som er toppet med disse ulovlige mengdene, sa AREA til en europeisk kommisjon som undersøker om gjennomføringen av EUs forordning om ozonavledende stoffer (ODS).
For kjølesystemer med R22 er er det ofte billigere å etterfylle med R22 enn å reparere lekkasjen.

Norsk varmepumpeteknologi HighLift nomi-nert til innovasjonspris og tildelt EU-støtte

Klimavennlig varmepumpeteknologi utviklet i partnerskap mellom Olvondo Technology, Tine Meierier og Tafjord Kraft er nominert til europeisk innovasjonspris og tildelt 25 millioner kroner i EU-støt-te.
I august annonserte Europakommisjonen tildelingen av totalt 340 millioner kroner til 14 ulike teknologiprosjekter fra det europeiske innovasjonsrådet (EIC). Blant mottakerne er den norske varmepumpeteknologien HighLift, som mottar 25 millioner kroner i innovasjonsstøtte. Varmepumpetekno-logien erstatter naturgass med fjernvarme og resultatet er vesentlige reduksjoner i CO2-utslipp.F.v.: Knut Arve Tafjord (markedssjef Tafjord Kraftvarme), Jan Heggem (meierisjef Tine), Eva Vinje Aurdal (ordfører Ålesund Kommune), Stefano Vittor (adm. dir Olvondo Technology), Erling Sijtsma-Oma (Tafjord Kraftvarme) og Irene Vik (direktør energigjenvinning Tafjord Kraftvarme)

Enova
justerer støtten til luft-vann varmepumper

Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann varmepumper.  Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varme-sentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathus-holdninger beholdes støtten enn så lenge. En luft-vann varmepumpe er en god løsning når det kommer til å spare energi, men ikke til å redusere effekt-behovet som er en viktig del av vårt mål om å styrke forsynings-sikkerheten. Svakheten ved teknologien er at den når det er svært kaldt ute ikke klarer å hente nok energi fra uteluften. Da kobles el-kolbene inn. Det betyr at energien på de kaldeste dagene i all hovedsak er hentet fra elektrisitet,

Varmepumper for oppvarming og kjøling

Det ble for varmt inne, så da måtte vi skaffe en ekstra varmepumpe for å kjøle oss ned i butikken.Denne teksten fant vi på nrk.no og forteller litt om manglende forståelse for at en varmepumpe og et airconditionanlegg egentlig er det samme, men at man utnytter kondensatorsiden til oppvarming og fordampersiden til avkjøling. Det geniale er at man kan snu prosessen slik at vinterens varmeanlegg kan utnyttes til sommerens kjøling. Og kanskje det mest interessante er at med en varmpumpe-aircondition også sparer energi Dette er det dessverre mange som ikke vet eller forstår, så her har bransjen en enormt informasjonsbehov
På nrk.no står det videre:
Etter en lengre periode med finvær og skyhøye temperaturer, har nemlig etterspørselen av solskjermer, vifter og varmepumper – alt som kan kjøle ned glohete nordmenn i sydenvarme – skutt i været.

Mange tyverier fra håndverksbiler

Under en tyveritur i fjor på Smålandhøy-landet i Sverige ble håndverksbiler for elektrisitets- og rørleggerfirmaer frastjålet utstyr for flere hundre tusen kroner. Nå har gjerningsmennene fått sine dommer. I alt ble det stjålet verktøy, batterier og maskiner for mellom 300.000 og 400.000 kronerMen tyveriene har forårsaket mere skade enn det. For eksempel måtte flere firmaer kjøpe nye verktøy før de visste at de ville få tilbake noe av tyvgodsetDe to polske 30 år gamle mennene ble i år dømt til 1,5 års fengsel og fem års utvisning til Polen.

Energilagring stadig mer aktuelt

Enova har varslet at de vil gi en støtte på 25 % og opptil kr 5000 på akkumulatortanker for energilagring. En normal akkumulatortank vil i følge Enova komme på ca kr 10.000.
Det er sikkert en vakker tanke om å spare energi, men årsaken er nok heller at NVE har beregnet at en utbygging og styrking av strømnettet vil komme på hele 140 milliarder kroner i Norge. Her kan man spare betydelige ressurser om man får ned effekttoppene og dermed et "spinklere" strømnett. Det vil også føre til at med vil få varierende priser gjennom døgnet slik at man skyver på strømforbruket. Og strømprisene går stadig opp. I skrivende stund var den på kr 1,06 pr kWh.
Et sort problem er at mange øker strømforbruket sitt kraftig ved middagstider da mat skal lages, TV slås på og el. bilen lades. I weekender og ved store høytider stiger også strømforbruket kraftig når hytteeierne kommer frem til hyttene sine på fredag ettermiddag. Ofte er de lokale strømnettene ikke beregnet på dette.
Også her er Enova kommet med noe nytt slik at man nå også får tilskudd ved besparelser på hytter, og de er det mange av. Man regner med at det er 465.000 hytter i Norge og 75 % av disse har innlagt strøm.
Enova har også innført tilskudd til vannbåren varme da man mener dette kan redusere forbruket og ta ned effekttoppene. Også med fornybar. ustabil energi som bølgekraft, solenergi og vindmøller vil det være en fordel å ha vannbåren varme.

Nye Enova tilskudd

- Akkumulatortanker for energisparing
- Energisparing på hytter
- Installasjon av vannbåren varme

Leasing av varmepumpeanlegg
- en god løsing

Gode investeringer blir ofte stoppet når det kommer til budsjetter, fordi byggherrer og politikerne ikke skiller mellom investering og drift. For å få inn flere varmepumpeanlegg i nye bygg kan leasing være veien å gå. Dette kan også gi en bedre økonomisk driftsperiode i byggets levetid. Les mer i Kulde Nr 3

 

Hva blir det av kuldemontørfaget?

Dette spør Fagdirektør Stig Rath i VKE om. Han har sammen med bransjen sloss iherdig for at Kuldefaget ikke skulle utraderes i opplæringen.  Etter iherdig innsats har man lykkes med å få til en ordning med felles VG2 for kulde og ventilasjon. Dette var ikke det beste, men det beste man kunne oppnå. Dessverre blir det med denne ordningen noe mindre plass til kuldefaget. Den eneste løsningen man derfor ser er at læretiden utvides fra 2 til 21/2 år og at man bruker dette halvåret til teoriundervisning med eksamen på opplæringskontor. I Trøndelag har man tidligere vært inne på denne tanken. Men problemet er at lærlingtilskuddet ikke økes om læretiden utvides. VKE har allerede kommet med innspill til hvilken sluttkompetanse man skal besitte etter bestått fagprøve. Det første kullet som vil møte disse endringene vil begynne på skolen høsten 2021 Les mer i Kulde Nr 3

Lettere sammenligne luft-luft varmepumper

Nå blir det lettere å sammenligne energibesparelser med ulike luftluft varmepumper. Det er Rise og KVI, Kyl og Heat Pump Importers, som har samarbeidet om en nyutviklet testmetode. Ambisjonen er å reflektere det svenske markedet for luft-luft varmepumper. Resultatene vil bli publisert på KVI nettside, www. kvi.se

 

Nye effekttariffer for husholdninger

Hvilken modell for effektprising som blir valgt, vil ha stor betydning for hvilke varmepumpesystemer vi ender opp med i årene fremover. Hvis det for eksempel blir høye effektpriser, vil det bli lønnsomt med store akkumuleringstanker, for å kunne flytte laster gjennom døgnet sier Rolf ver Mytting Hagemoen i NOVAP

Om effekt og energi En lysende lyspære gjennom hele døgnet bruker den samme energimengden som 5 pærer i en femtedel av døgnet. Forskjellen ligger at den høye effkten som kreves med 5 pærer i samtidig drift vil kreve store kostnader med større kraftverk, større trafoer., bedre ledningsnett. Varmepuumper med varmelagring kan derfor være en god løsning ved at man også får lengre og jevnere driftstid på varmepumpene
Les mer i Kulde Nr 3

Kr 13.000 til utslippsfri varebil

Nå får man 13 000 kroner i tilskudd fra staten hvis man vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden. Den nye tilskuddsordningen er et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten, og er vedtatt av Stortinget. Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær vrakpant.Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet, som gis både til kjøp og til leasing av ny utslippsfri varebil. Les mer i Kulde Nr 3

Utvikler nytt antigroingsbunnstoff

Alt materiale som befinner seg i havet utsettes for begroing. Dette gjelder også varmevekslere hvor man utnytter sjøvann til oppvarming v.h.a. varmepumper Det er SINTEF som har koordinert prosjektet og målet har vært å utvikle antigroings-materialer som kan erstatte de beleggene som finnes på markedet i dag Les mer i Kulde Nr 3

Stigende bruk av fjernkjøling i Norge

I løpet av de siste årene har antallet fjernvarmevirksomheter som leverer kjøling til bygg økt betydelig, og det har vært stigende interesse for tallene bak denne utviklingen. Derfor er tidsseriene for forbruk av fjernkjøling (fra og med 2003), samt salgsinntekter og gjennomsnittspris av fjernkjøling (fra og med 2012) inkludert i publiseringen av fjernvarmestatistikken. Forbruket av fjernkjøling

Hvor stort bør det tekniske rommet være?

Det tekniske rommet er på mange måter hjertet i ethvert bygg. Allikevel vies det ofte for få kvadratmeter til dette rommet. Det er klart at de fleste foretrekker større utleieareal fremfor et luftig teknisk rom, men noen ganger bygges rommet uholdbart lite. Så hvor mye areal burde du sette av til det tekniske rommet?
Ventilasjonsaggregatene krever aller mest plass. Samtidig er rørleggeren helt avhengig av at det er plass til rørene. Elektriker skal ha plass for sine store tavler og kabelgater.
Den satte standarden er å beregne nødvendige kvadratmeter basert på byggets bruttoareal.

Minimumsstørrelsen på et godkjent teknisk rom skal ifølge teknisk forskrift beregnes slik:

 1. Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 prosent av BRA, opptil 100 m2.
 2. Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter.
 3. Fri bredde for alle dører, i transportveien inn til varmesentralen, skal være minimum 1,0 meter.
  Les mer i Kulde Nr 3 som du finner øverst på denne siden

Kreftfare og ozonalarm

De aller yngste av oss husker kanskje ikke tidligere års enorme publisitet om faren med asbest. Men problemet er der fortsatt og er blitt forsterket nå da mange gamle kjelanlegg skal byttes ut med varmepumpe. Mange av disse kjelanleggene er nemlig isolert med asbest. Og for røkere er asbest spesielt farlig. Men det er ikke bare gamle kjeler som er farlige.  Også gamle ventilasjonskanaler i eternitt med asbest kan være farlige. Så lenge de ligger fast er det ingen fare, men skal bytte dem ut bør du ta kontakt med spesialisten. Ikke nok med dette. Ozonanlegg som renser kjøkkenventilasjon, har ført til arbeidsulykker . I høye konsentrasjoner er ozon dødelig, peker Arbeidstilsynet på. Står  ozonanlegget på uten at ventilasjonen går kan det oppstå farlige situasjoner. Hermed er du advart

Norsk rapport vurderer HFOs miljøpåvirkning

Kunnskapsbrister om TFA-toksisitet, det atmosfæriske biproduktet av HFO må tas opp.
En rapport utarbeidet av Miljøstyrelsen om miljøpåvirkning av trifluoreddiksyre eller TFA - det atmosfæriske biproduktet av HFOer - anbefalte at en rekke "kunnskapshull" måtte tas opp før TFAs endelige effekt på miljøet kan bestemmes.

HFOs miljørisiko vokse med bruken av det
Videre vil HFOs miljørisiko vokse med bruken av det, sier rapporten, og legger til at utfasning av HFOs og andre tiltak vil redusere disse risikoene.
I desember ble rapporten "Studie om miljø- og helseeffekter av HFO-kjølemidler" utgitt. Den er basert på en gjennomgang av den akademiske og "grå" litteraturen om emnet, samt konsultasjon med interessenter, inkludert en HFO-produsent, en distributør av HFO-kjølemidler, akademiske eksperter, en frivillig organisasjon og en kjøleindustriforening. Les mer i Kulde Nr 2

Greenpeace reagerer kraftig på HFO studie

Greenpeace: Det er utilstrekkelig kunnskaper om helserisikoen ved akkumulering av AFT, det atmosfæriske biproduktet av HFO i miljøet
NGOs Janos Maté, seniorkonsulent i Greenpeace, støtter den norske rapportens konklusjon om at det er behov for mer forskning om HFOs miljøpåvirkning.

Kutter 7000 vogntog kjølt fisk til Danmark

Det nye hybridfartøyet til Hav Line Vessels skal frakte fisken rett fra oppdrettsanlegget til Danmark.. Det er stor tro på at konseptet vil føre til endringer i bransjen. Enova støtter slaktebåten med 6,5 millioner

Slakter og sløyer og kjøler fisken om bord
Vi vil slakte og sløye fisken om bord, og så kjøles den ned mens vi frakter den sjøveien til Danmark for videre behandling og transport. Fisken er gjennomkjølt før den kommer til Hirtshals.
Da trengs det minimalt med is og isopor på veien videre. Det gir i seg selv store gevinster for energibruk og ressursbruk. Med mindre emballasje blir det også fraktet mer fisk på hvert transportmiddel, sier styreleder Kristian Haugland i Hav Line Vessel.


Vil slakte og sløye fisken om bord, og så kjøles den ned mens man frakter den sjøveien til Danmark for videre behandling og transport. Fisken er gjennomkjølt før den kommer til Hirtshals. Det kutter 7 000 vogntog på veien.

The International Dictionary of Refrigeration er nå fritt tilgjengelig på nett

Den int. ordboken for kjøling er et unikt internasjonalt verktøy
Med dette nettverktøyet kan du finne definisjoner (på engelsk og fransk) av viten-skapelige og tek-niske termer, samt identi-fisere termer i språk etter eget valg og finne tilsvarende oversettelser på de 10 andre språkene.

Norsk det skandinaviske søkespråket

Ordboken gir søkeord på arabisk, kinesisk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk, russisk og spansk. Mendessverre ikke på dansk, svensk eller finsk At norsk ble valgt som det nordisk språk skyldes nok professor Gustav Lorentzens store innsats i IIR

Ordboken i tall:

 •   Mer enn 4.300 vilkår på engelsk og fransk, inkludert 800 synonymer,
 •   Rundt 3500 definisjoner på engelsk og fransk,
 •   Omtrent 7 800 vilkår, synonymer og definisjoner
 •   Innhold på 11 språk.

Dette internasjonale verktøyet er resultatet av arbeidet med nesten 200 eksperter. Dette er medlemmer av IIR-nettverket fra rundt 30 land over hele verden. Innholdet omfatter alle områder av kjøling


Få tilgang til den int. ordboken for kjøling på IIRs nettside på
www.iifiir.org > Information services > International Dictionary of Refrigeration

 

Kuldelinjen på Ringsaker vgs har flyttet inn i ny skole


I den anledning inviter-te kuldelærer Thomas Bergersen kuldefirma-ene i Hedmark og Oppland til en omvis-ning og et bransjetreff.
Etter flere år i midlertid-ige lokaler kunne end-elig kuldelinjen på Ringsaker vgs flytte inn på ny skole. De mange besøkende fikk se en flott skole med romslige arealer og gode løs-ninger. Spesielt var Bergersen fornøyd med at planleggerne hadde lyttet til kuldelinjens ønske om å ha verksted og undervisning i samme lokale.
Det ble også vist filmer som elevene hadde laget fra kuldeutdanningen, før Bergersen sa litt om hva de var opptatt av på kuldelinjen. Guttorm Stuge holdt også en presentasjon av nye CO2-kondenserings-aggregat fra Moderne Kjøling. Bransjetreffet ble avsluttet med at Stig Rath opp-daterte forsamlingen om VKE sitt arbeid for kulde- og varmepumpe-bransjen, siste nytt på nedfasing av HFK, regelverk og utdanning.

NTNU åpner miljøvennlig kjølelab

Den splitter nye kjøleriggen skal gjøre butikkjøling mer miljøvennlig.
Riggen SuperSmart-Rack er et resultat av godt samarbeid mellom NTNU, SINTEF og våre industripartnere Danfoss og Advansor. Den er nå offisielt åpnet, i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen.
Forskningsrådet støtter NTNU med riggen slik at 2/3 av den norske dag-ligvarebransjen, som er partnere, direkte kan dra nytte av resultatene. Både REMA1000 og Norgesgruppen har sterke miljøprofiler. KPN-SuperSmart-Rack vil bidra til at de kan ta i bruk teknologien når de skal spesifisere kjøleanlegg i fremtiden.

Offisiell snorklipping 17.november. Fra venstre: Terese Løvås, institutt-leder NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk, Kim Christensen, managing director i Advansor, Armin Hafner, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Maren Agdestein

Sol og vind danker ut vannkraft

Bilderesultat for solskinn sommerStatkraftsjef Rynning-Tønnesen tror prisen på utbygging av sol- og vindkraft bare vil fortsette å falle.
Han viser til Bloomberg Energy, som nå anslår at prisen på solenenergi vil falle fra dagens 52 til 18 dollar per MWh i 2040, mens vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040.Det betyr at det etter hvert vil bli stadig vanskeligere for ny vannkraft å konkurrere.
Bilderesultat for vindkraft- Vi vil nok fortsette å bygge ut vannkraft, men neppe like mye som tidligere, og ikke utenat de er knyttet til langsiktige kraftkontrakter, sier Rynning-Tønnesen og kaller seg nå mer selektiv. Helst vil han se kraftkontrakter på 15-20 år, men i hvert fall ikke under syv år.


Vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040

Når man bytter til varmepumpe, må oljetanken og den gamle oljefyren fjernes

Bilderesultat for Gamle oljefyringsanleggSom tilbyder av varmepumper bør du også kunne veilede kundene om hva de må gjøre når oljefyren skal hives ut og oljetanken graves opp. Det nye er at Enova nå dobler støtten til nye varmepumper og til å skifte ut oljefyr og grave opp gamle oljetanker. I løpet av de neste to årene må alle ha byttet ut gamle oljefyrer. Det er anslagsvis 40 000 oljefyrer som skal byttes ut i løpet av de neste to årene.
Siste frist er 1. januar 2020
Merk at fra 1. januar 2020 bortfaller alle støtteordninger, og bruk av fossil olje til oppvarming hjemme er forbudt. Når Enova-støtten dobles fra nyttår må man forvente et økt trykk på utskiftingen.

Tilsyn med energimerkeforskriften viser
fortsatt mye feilmerking av varmepumper

39 % av luft-luft varmepumper manglet etikett 39%
41 % av luft-luft varmepumper var feilmerket 41 % 
NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket.
De færreste hadde merket alle produktene riktig, skriver NVE.
Kontrollene i 2016 og 2017 har vist at ikke alle forhandlere er like flinke til å følge kravene om energimerking. Det er gjort en rekke funn som viser at energimerkereglene ikke overholdes.

Kunstig intelligens i fremtidens aircondition

Bilderesultat for ansiktsgjenkjennelsesDaikin er i ferd med å utvikle kjø-leanlegg som ser på ansiktene til folk om de trives og om det er passe varmt. Kunstig intelligens analyse-rer og spår hva som kommer til å svikte slik at det kan fikses før noe går galt.
- Daikin har starte samarbeid med ny-startede Abeja om et system som kan forutsi tekniske feil ved hjelp av kunstig intelligens. Og sammen med NEC ser de på ansiktgjenkjennel-ses-teknologi til kjøleanlegg i kom-mersielle miljøer. Teknologien ser om folk i rommene er komfortable og trives, og så kan temperaturen justeres ut fra det .I dag kan du åpne Iphonen din med ansiktsgjenkjellelse og det neste er at man ser om folk trives

Knapphet på kuldemedier over hele Europa

Bilderesultat for r404aKuldeentreprenørene i de store europeiske landene melder nå om knapphet både på kuldemedier med høy GWP, da spesielt R404A, og kuldemedier med lavere GWP, som R449A, og flere typer HFO-er.
Det melder bransjedirektør Stig Rath fra høstmøtet til AREA, den euro-peiske kuldeentreprenørforeningen.– Alle var enige om at eiere av kuldeanlegg snart ville komme i en svært vanskelig situasjon. I EU blir HFK i 2018 dyrt, vanskelig å få tak i, og det er ikke nok til alle, forteller Rath.Kilde: VKE nyhetsbrev

Enova dobler støtten til oljefyrkutt


Forbud i 2020, da blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av olje-fyrene kutter klimagassutslippene sine alle-rede nå, og skrur opp støtten til de som er tid-lig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte. Det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Nå hever man støtten for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen.
Støtten tar slutt i 2020 Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de instal-lerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støt-ten tilbake til 10 000 kroner. I januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.
I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Det er 4 alternativ som gir rett til støtte fra Enova: Væske-vann varmepumpe, biokjel med pellets eller flis og bio-ovn med vannkappe.  Den løsningen som gir mest i støtte, er væske-vann varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner. Bioolje gir ikke pengestøtte
Fyldig informasjon Det anbefales at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for: Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefales å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning.
Behold vannbårent varmeanlegg. Har man også et vannbårent anlegg anbefales løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen. enova.no kan du finne fyldig informasjon om de ulike løsningene – inkludert hva du kan forvente av besparelser.
Utskifting av parafinkamin kan gi kr 6000. Bytter man ut kaminen med en luft-luft varmepumpe, vedovn eller pelletskamin før 2019 kan du få 6000 kroner i støtte, Etter at man har byttet ut oljekaminen og oljefyren, kan man registrere tiltaket ved å sende inn kvitteringer på enova.no. Da får man pengene man har krav på rett inn på konto innen tre uker.

Nytt IKT-verktøy for å finne lærebedrifter

IKT-verktøyet «Finn lærebedrift» skal gjøre det lettere å finne flere lærebedrifter, slik at alle elever kan få tilbud om læreplass. Kuldebransjens utfordring har vært å rekruttere nye lærebedrifter, hittil har veksten i læreplasser blitt tatt av de kuldebedriftene som alltid har vært flinke til å stille opp. Les mer på https://utdanning.no/finnlarebedrift
For skoleåret 2015/2016 fikk 81 av 110 søkere fra Vg2 i kuldefaget læreplass. Men 44 fra Vg2 begynte dessverre ikke i kuldebransjen

Nytt tipshefte om varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper.
Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.
Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette
Last ned tipsheftet:
Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/10/Tipshefte-7_Varmepumper_Byggalliansen.pdf

Kompendium om CO2 som kuldemedium

Nytt viktig kompendium for alle som arbeider med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og  SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kulde-medium. I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-teknologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klima-soner, og er tatt i bruk over hele verden. På bakgrunn av denne utviklingen, er kompendiet fra 2007 opdatert. Med foreliggende oppdatering og utvidelse er kompendiet a jour per 2016. Norsk Kjøleteknisk Forening har tatt initiativ til og finansiert opp-dateringen med hjelp av noen av brasjens dyktigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik
Boken koster kr 800. For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening koster den kr 400. Boken kan bestilles fra Norsk Kjøleteknisk Forening

HFK-nedfasingen blir stadig tøffere,
R404A forbud allerede i 2020.

Nå skal nedfasingen skje mye raskere:
•   1 januar 2020 blir det forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med GWP over 2500, og forbudt å etterfylle med nytt kuldemedium (GWP over 2500) på anlegg med kuldemediefylling over 10 kg. Dette rammer R404A og R507.
•   1 januar 2022 blir det forbud mot installasjon av sentraliserte kuldeanlegg med flere moduler der kjølekapasitet er over 40 kW og høyere GWP-faktor enn 150. Forbudet vil ramme anleggsdesign med bl.a. kuldemediene R134a, R407C, R407F, og R410A. Unntak for kaskadeanlegg, der kuldemedium med GWP-faktor lavere enn 1500 (som R134a) tillates i primærkretsen.
•   1 januar 2025 blir det forbudt å selge splitter og luft-luft varmepumper GWP over 750, og fylling under 3 kg. Dette forbudet vil ramme 410A.
 
Norge vil sannsynligvis vedta EUs reviderte F-gassforordning, EU No 517/ 2014 fra 1. januar 2017. Hyppigheten av lekkasjekontroller vil baseres på GWP-faktor og tonn CO2-ekvivalenter, og ikke kg som i dag. Dette gjør det fordelaktig for anleggseiere å velge kuldemedium med lav GWP. Norge forhandler i 2016 om en internasjonal avtale om nedfasing under Montrealprotokollen, og jobber for at denne skal bli så ambisiøs som mulig. Senest 31. desember 2022 skal EU vurdere behovet for ytterligere tiltak på bakgrunn av internasjonale forpliktelser for å redusere utslipp av fluorholdige drivhusgasser. EU skal til 2024 ha faset ned mengden av HFK til 30% av 2015-nivået, hvilket betyr at pris på HFK forventes å stige kraftig og øke med GWP-faktoren.

Hva er formålet
med Norsk Kulde- og Varmepumpenorm?

Hovedformålet er å vise hvordan kompo-nenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å dekke nød-vendige krav til sikkerhet, og til vern mot utslipp av gasser som kan skade miljøet. Et parallelt formål er å bidra til effektiv energiutnyttelse.

For hele kuldebransjen
Norsk Kulde- og varmepumpenorm gjelder for kuldeanlegg og varmepumper. Den er et dokument til bruk for hele kuldebran-sjen, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, entreprenører, montører, servicepersonale, eiere og brukere, driftspersonale


En intern bransjenorm

Norsk Kulde- og varmepumpenorm er en intern bransjenorm for kulde- og varmepumpebransjen, og er ikke i seg selv en del av lovverket. Den har imidlertid som et viktig formål å identifisere og vise til lover og regler som gjelder for kuldeanlegg og varmepumper.

Ikke et selvstendig dokument
Normen er ikke et selvstendig dokument, men forutsettes brukt sammen med den europeiske kuldestandarden NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper, sikkerhets- og miljøkrav», 2008. For at en leveranse skal kunne hevdes å være i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, forutsettes det at kravene i forskrifter og standarder som normen viser til også er oppfylt.

Kulde Forside 2
Kuldebransjens eget bibliotek


Her finner du de siste 12 års utgivelser av tidsskriftet Kulde og Varmepumper med mye nyttig fagstoff

Trykk her

Strengere krav til SFP-faktor

Krav til ventilasjonsanlegg har tradisjonelt vært rettet mot luftmengder, varmegjenvinning, støy og termisk komfort. Men dessverre er energi-behovet til transport av ventilasjonsluft som ofte utgjør 15 - 20% av byggets energibehov som regel glemt
For passivhus er SFP-faktor på 1,5 eller lavere for lengst obligatorisk, for nær nullenergi og plusshus er det en selvfølge at man skal enda lengre ned – og med nye energiregler vil det etter alt å dømme bli enda tøffere krav. Men det er ikke som alle vet hvor mye som skal til for å møte dette kravet i praksis. For å redusere SFP-faktor fra 2,0 til 1,5, må man f.eks redusere trykkfallet med ca 160 Pa per luftvei. Da må man begynne å bli ingeniører igjen, ikke sløse bort 30 Pa per bend Man sløser fort  bort 4000 kWh i året i et anlegg  Det kan fort skje hvis kanalnettet utformes ubetenksomt: Å unngå dette handler bare om å bestille riktige deler. Når det likevel skjer stadig vekk, handler det bare om ubetenksomhet.

Kuldemiljøet ved NTNU
er verdensledende på CO2-kjøling


Norsk forskning er helt i verdensklassen når det kommer til miljøvennlige CO2-kjølemetoder, skriver Teknisk Ukeblad. Et av de kuldetekniske områdene hvor CO2 er mest bruk er i kjøle- og frysedisker i supermarkeder. Her leveres nesten 100 % av nye systemer med CO2. Et annet område hvor CO2 har et stort potensial er i varmepumper for produksjon av varmt tappevann. Jeg ser at andre tar etter det Trondheim gjør, konstaterer Trygve Magne Eikevik, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU På CO2 er vi nok verdens-ledende.
Halvor Røstad

Dere spør - Vi svarer

Under denne spalten kan leserne i tidsskriftet Kulde spørre fritt om det de lurer på rent faglig. Og dyktige fagfolk som Egill Elvestad, Svein Gaasholt, Stein Terje Brekke, Helge Lunde gir dem  utfyllende svar

Behov for en ny sertifiseringsordning
som omfatter naturlige kuldemedier

Miljødirektoratet har vis forståelse for at det er behov for ny kompetanse blant yrkesutøverne. De har tatt godt imot VKEs forslag om at Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) går sammen om å få på plass en sertifiseringsordning som omfatter naturlige kuldemedier, sier daglig leder i VKE, Aud Børset. VKE og Miljødirektoratet vil jobbe sammen for å få denne informasjon ut til bransjen.

Kuldebransjen har gjort jobben sin

Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er nå faset ut. Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbryting ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.  Til tross for vellykket utfasing av de ozonreduserende stoffene, gjør stoffenes lange levetid i atmosfæren at det fortsatt tar flere tiår før ozonlaget er restituert til nivået før 1980. Det er ventet at det først vil skje rundt 2050.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje i husholdninger og til grunnlast fra 2020

Men når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 på høring?

Enova med veileder for  installasjon
av energimåling av varmepumper

Varmepumpe med tappevannsprioritering

Veilederen gir råd om installasjon av energimåling på de fleste typer varmepumpesystem. Målgruppen for denne veilederen er installatør av energimåleutstyr og varmepumpeanlegg.

Hvorfor energimåling av varmepumper?
Enova stiller krav om energimåling av varmepumpeanlegg for å gi støtte. Hensikten med kravet er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Hvilke typer varmepumper gjelder veilederen for?
Veilederen gjelder for varmepumper som avgir varme via et vannbasert varmedistribusjonsanlegg for romoppvarming og/eller til oppvarming av tappevann.
Veilederen gjelder ikke for varmepumper som leverer varme direkte til inneluft eller ventilasjonsluft uten vannbasert varmedistribusjon.

Veileder for energimåling finner du på www.enova.no/energimaaler

EU med minstekrav
til varmepumpers energieffektivitet

Nye krav fra EU gjør at varmepumpeprodu-senter må øke effektiviteten til de minst effektive varmepumpene. Om produktene ikke holder minstekravene, kan de miste CE-merkingen. Det vil også bli forbudt å importere og selge de dårlige varmepumpene i EU- og EØS-området. De vil neppe bli savnet. Varmepumper skal energimerkes
Varmepumper har nå fått samme type energimerking som man ser på f.eks. vaskemaskiner og kjøleskap. Energimerkeforskriften vil kreve at varmepumper skal merkes med bokstavskalaen fra A som best til G som er dårligst

Bygg bro mellom bransje og forskning

BroDet har de siste årene blitt et større gap mellom det som foregår på forsknings-institusjonene og universitetene og kuldebransjen. Tidligere var professorene og de øvrige ved instituttene mer ute i bransjen på møter, seminarer og konferanser. Nå er det dessverre omtrent bare internasjonal publisering på engelsk som styrer Forskningsrådet gjennom bevilg-ninger. Det er ingen eller liten bonus å hente ved publisering rettet direkte mot bransjen gjennom tidsskrifter eller på møter og lignende.

Stor fordel med tidlig praksis

Tidlig praksisMange elever i yrkesfaglig utdanning opplever utdanningen som for teoretisk og lite meningsfylt. En løsning kan være å gi elevene arbeidslivspraksis tidligere i utdanningen.Dette sier forsker Hilde Hiim, som er førsteamanuensis ved
Høgskolen i Akershus, og har ledet et omfattende aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid mellom høgskoleforskere og yrkesfaglærere.

 

 

 

 

 

Produktnyheter

Trykk her for produktnytt

ABK-Qviller med nytt regionskontor for Oslo/Viken

ABK-Qvillers nyåpnede regionskontoret er ansvarlig for Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold, som utgjør Viken fra 2020. Fra før har ABK-Qviller regionskontor i Bodø, Bergen, Hamar, Stavanger

100.000 liter vann rant ut fra kjøleanlegget i datasenteret

I begynnelsen av juli gikk det skikkelig galt i Interxions data-senter i Ballerup i København. 100 000 liter vann rant ut av kjøleanlegget. Nå er årsaken til lekkasjen funnet.

Ny byggstatistikk og nye graddagstall

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare.

Ny europeisk standard for ventilasjonsfiltre

Eurovent Certification Company (ECC) er en nøytral instans som har utviklet et sertifiserings-program som omfatter blant annet ventilasjonsfilter. Standarden for test- og klassifisering av ventila-sjonsfilter, ISO 16890:2016, har erstattet den gamle EN779-standarden. Nå er tiden inne for økt fokus på at flest mulig tar den nye standarden i bruk.

Ansatte overtar Huurre Norway

Daglig leder Tarjei Hegland og en gruppe ledende ansatte har kjøpt den landsdekkende entreprenør-virksomheten Huurre Norway AS og Huurre Montasje AS. Huurre Norway AS er en veldrevet, aner-kjent og ledende totalentreprenør fokusert på matvareindustrien i Norge som omsatte i 2018 for ca. NOK 352 millioner. Eierskiftet vil medføre en offensiv satsing på innovasjon, utvikling og kvalitet.

Ny varmepumpeforsikring i inntil 18 år

Nå kan kunder få bekymringsfri drift av varmepumper i opptil 18 år, med en helt ny varmepumpeforsik-ring som onsdag ble lansert under VVS-dagene på Lillestrøm. Det er ABK AS som står bak den nye for-sikringsordningen, og denne ord-ningen kommer som et tillegg til den fem-årige reklamasjonsretten og vanlige eiendomsforsikringen. -
Bilderesultat for 18 år

Økte strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom av-gifter og nettleie, var 33 øre/kWh i annet kvartal 2017, viser ferske tall fra SSB.
Dette er en oppgang på 15 pro-sent sammenliknet med annet kvartal i 2016. Den totale strøm-prisen for husholdninger, med-regnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh. Årsaken til det høye prisnivået var mindre vann i magasinene tidlig i perioden. Husholdninger med kontrakter med variabel pris, betalte mest for strømmen hele 36,5 øre/kWh.
Bilderesultat for prisstigningDen totale strømprisen er i dag i gjennomsnitt på 95 øre pr kWh

Få milliontilskudd til fremtidens miljøløsninger

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet.
Kjølesystemleverandøren Winns AS har mottatt til sammen seks millioner kroner fra Innovasjon Norge, blant annet i etableringstilskudd, mentorstøtte, og i midler fra miljøteknologiordningen

Energimerking betyr null for kjøpere


Kjøpere flest tenker ikke på energimerkingen av boliger. Det er konklusjonen fra forskere ved NTNU. Energimerkingen har null effekt for prisen. Ordningen virker altså ikke etter hensikten, sier professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen..

New IIR Refrigeration Publications

CO2 as a Refrigerant
Editor Dr Andy Pearson
This first edition of the IIR guide on CO2  as a Refrigerant highlights the application of carbon dioxide in various fields such as supermarkets, industrial freezers, refrigerated transport, and cold stores...
Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems
Editor Åke Melinder
The Handbook on Indirect Refrigeration and Heat Pump Systems highlights the application of indirect systems with secondary fluid circuits such as in artificial ice rinks, commercial refrigeration and ground-source heat pumps...
25 % discount
IIR members receive a discount of up to 25% on purchases from the IIR bookshop!

Nesten halvparten av alle eneboliger og småhus har installert varmepumpe

Nye eneboliger og småhus selges nesten alltid med den billigste formen for oppvarming som entre-prenøren kan finne. Det er stort sett panelovner. Likevel går opptil 55 prosent av boligeierne ut og anskaffer seg en varmepumpe, viser en ny undersøkelse gjen-nomført av Prognosesenteret.

Veileder til Kuldemesterutdanning

Folkeuniversitet søker etter en ny veileder i kulde- og varmepumpe-mesterfaget. Deler av veiled-ningen kan foregå over nettet, og vil i all hovedsak gjelde prosjek-tering og kalkulasjon – med tilhørende KS og HMS. Ta kontakt med Svein Erik Haldorsen på tlf.: 466 12 722, eller Stig Myklebust på 466 33 199.

Ta F-gass eksamen
hos Moderne Kjøling

Ta F-gass sertifikat i kategori 1 - kjøle-montør - ved Moderne Kjølings eksamenssenter i Oslo. Vi har ledig plass på teorieksamen og praktisk eksamen på våre 4 prøverigger.
Les mer om eksamen og meld deg opp i dag på www.f-gass.no... .

Ikke glem varmtvannet

Med en varmepumpe og en akkumuleringstank kan du lett spare rundt  50 % av energi-forbruket. I en boligblokk med 40 normal- leiligheter vil årsbehovet være cirka 120 000 kWh til varmt forbruksvann. Ved å installere en 20 kW væske-vann varmepumpe med en tilpasset akkumulering, vil man kunne redusere kWh forbruket med rundt 50 prosent. Med luft-vann varmepumpe vil besparelsen være litt mindre, men investeringen er også lavere.

Manglende energimerking av klimaanlegg gir bøter

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene. r

Eierskapet av fagskolene bør overføres fra fylke til staten

Overføring av eierskapet av fagsko-lene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskole-utvalget. I desember overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.Revidert utgave av NS 3031 Det er gjennomført en mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse, og nå er den nye utgaven av standarden klar.

Miljødirektoratet fortsetter med tilsyn hos installatører

Norsk Varmepumpeforening får stadig meldinger fra medlems-bedrifter om tilsyn som utføres av Miljødirektoratet. For å hjelpe bedrifter med å få på plass bedriftsgodkjenning har NOVAP i samarbeid med VKE utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle krav i f-gass forordnisngen.

Strengere kontroll med kjøletårn

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luft-skrubbere. Dette er de instal-lasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legio-nella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forbrukere har urealistiske forventninger til ferskhetsgraden av fisk

Norske forbrukere har urealistiske forventningertil ferskhetsgraden på fisk i butikk. De tror de bare liker «helt fersk»fisk, det vil si inntil fire dager gammel. Blindtester i viser at for-brukerne ser og smaker liten forskjell på torsk to tilfemten dager etter fangst.

Vil gjøre det dyrere å bruke varmepumpen på kalde dager

Folk bør betale mer for maksfor-bruket av strøm fordi varme-pumper bidrar til å sprenge nettkapasiteten, hevder Statsnett Luft-luft varme-pumper er et eksempel på enøktiltak som øker behovet for å bygge mer kraftnett, sa Statnetts Trond Jensen

Vil lage håndbok i energieffetivisering for utførende

Lavenergiprogrammet ønsker å utvikle en praktisk håndbok eller applikasjon for smarttelefoner for håndverkere og andre som er i nær kontakt med bolig-eiere i forbindelse med rehabilitering av boliger. .

CO2 kompendie

KULDEPORTALEN
www.kulde.biz har 8500 besøkende pr måned

 

Islandsk hjemmeside

Den islandske kjøleforeningen Kælitæknifelag Islandshar opprettet sin egen hjemmeside www.kti.is

Samarbeide

Nyttig internasjonalt Kuldeforum


På et internasjonalt kuldeforum kan man få svar på mange tekniske spørsmål ved at forumets medlemmer gir deg sitt svar.
web adressen til et kuldeforum er
http://www.refrigeration-engineer.com/

Last ned Heat Pump Centre Newsletter gratis


Tidligere nummer av Kulde

Litteratur


Technoblock

s

Novemakulde6

Daikin

 

Alminor

greenandcool

Thermocold2

GK Kulde

Cimberio

Foreninger

NOVAP2
NKF.Smal

VKE Smal